XIN CHÀO! TÔI LÀ HIHA LÀ 1 THÀNH VIÊN CỦA OOPS GANG ĐÂY , KÊNH CỦA TÔI QUAY VỀ GAME VÀ CÓ 1 TÍ VLOG NHẸ . Facebook cá nhân của Hiha : https://www.facebook.com/HihaChobi Fanpage : https://www.facebook.com/HihaDauHong/ - Liên hệ hợp tác và quảng cáo : Gmail : Facebook : https://www.facebook.com/kerowong13
3,070,000
Followers
0.8%
Engagement Rate
-
Engagement per post
24,855
Average likes per post
-
Average comments per post
-
Global Rank
-
Country Rank
-
Category Rank
Follower and Post Growth Trends
Engagement Rate Growth Trends
Audience Gender
Dominating Age Group
Interests
Mentions - accounts
Mentions - hashtags
4
Engagement Rate
Likes and Comments
Notable Influencers
Audience Brand Affinity
Similar Accounts