twitter.com/buqlent facebook.com/buqlent
25.6% of @buqlent's followers are female and 74.4% are male. Average engagement rate on the posts is around 0%. The average number of likes per post is 11,288 and the average number of comments is -.
@buqlent loves posting aboutFinance, Game, Nature & Outdoors, Kids & Parenting, Humor, Food & Drink, Health & Fitness, Hair & Beauty, Gardening, Film, Music & Books, DIY & Crafts, Design, Celebrities, Cars & Motorcycles, Architecture, Animals & Pets, Cooking, Creators & Celebrities.
884,525
Followers
-
Engagement Rate
-
Engagement per post
11,288
Average likes per post
-
Average comments per post
12,500
Global Rank
413
Country Rank
6
Category Rank
Follower and Post Growth Trends
Engagement Rate Growth Trends
Audience Gender
Dominating Age Group
Interests
Mentions - accounts
11
Mentions - hashtags
5
2
2
Engagement Rate
Likes and Comments
Notable Influencers
Audience Brand Affinity
Similar Accounts
1,286,887 followers
1,253,011 followers
1,213,719 followers
1,151,960 followers
1,106,615 followers
1,101,749 followers
1,101,352 followers
1,085,368 followers
1,014,697 followers
933,037 followers
893,684 followers
Recent Posts
Pazar sayıklamaları: -İnsan, sadece öğrenmeye çalışır. Bilmek, bi’ lütuftur; anahtarı kimsenin elinde değildir. -Yol ayrımının bi’ tarafında görünen ayak izlerinin çokluğu, doğru yolun o olduğunu göstermez. -Bi’ görüntüyü tüketmek, görüntü açlığımızı gidermiyor, tam aksine azdırıyor. -Yeni nesil insanın aklı/kalbi formatlandı. Ne söylemi, ne de eylemi kendine ait. Ama ve fakat ve lakin… Kendine ait zannediyor. +Yeni nesil insan, kapitalizm/dijitalizm aygıtlarının/referanslarının nesnesi olarak yaşadığını bi’ türlü idrak edemiyor. Zihinsel/düşünsel/ahlaki düşüş yüzünden hemen her şeye kayıtsız/duyarsız kalıyor. +Yeni nesil insan, (a)sosyal medyanın yarattığı kolektif sıradanlık/konformizm yüzünden iç(eris)inde bulunduğu varoluşsal düşüşü fark edemiyor. Bağ(ım)lılık yüzünden ucuzluk/bayağılık hiçbi’ şekilde anlaşılmıyor. -Boyunduruğumuz olmaya devam ettikçe zaman denilen zan, sözde yaşamında ‘yaşamaya’ devam eder insan. -Dilden dile, kulaktan kulağa dolaşan sözler, ne akılda, ne de kalpte durup konaklıyor. Ah! -Zihnimizdeki görüntü, gerçek görüntüden her zaman daha parlaktır. Bırakın o parlaklığa halel gelmesin. -“Şeytan taşlamaktan ibadete vaktin olmadığı günleri yaşıyoruz” diyen haminnem, çuvaldızımı da eksik etmedi: “(A)sosyal medya yüzünden hayatımızın her yanı terörize. Kim eşkıya, kim aşkıya bil(e)miyoruz hacı.” -Karpuz kabuğundan gemiler yapan büyücü çocuklardık. Büyüdükçe tılsımlarımızı kaybettik. -‘Sayıklamalar’, biraz da harflere nota muamelesi yapmaktır. -Vesselam 😎 . . . #cambridge #cambridgeshire #londra #london #ingiltere #england #unitedkingdom #WHPvibes #theweekoninstagram
10,873
0
Pazar sayıklamaları: -Bilimden anlasam açıklardım. Sanattan anlasam anlatırdım. İflah olmaz bi’ cahil/tembel olduğum için sadece sayıklıyorum. +”Ama açıklayabilirim/anlatabilirim” deyip de henüz açıklayabilenini/anlatabilenini gördünüz mü? -Kim ki çocukları/gençleri sevmiyor, o kişiyi şavullayın. +Kim ki her neslin kendi içinde bi’ alametifarikası olduğunu bilmiyor, o kişinin kıçına tekmeyi yapıştırın. -Gerçek tekil, versiyonları yalandır. Gerçeği inkar ve nankörlük, okul/eğitim/öğretimle olur. +Robotlar insansılaşıyor. Yapay zeka her konuda devreye giriyor. Dijitalizm vites yükseltiyor. Çipifikasyon dönemine giriliyor. Türkiye bu konu(lar)da seferberlik ilan etmeli. Okul/eğitim/öğretim sistemi acilen değişmeli. -Öğretmen öğretir, bilge öğretmez. Öğrendiklerinden kurtulmana yardım eder. -Belki de ‘sepet’in altı çıkmazdı çözebilseydim eğer, bi’ mutluluk kaç dert, bi’ ölüm kaç hayat eder. -“Artık ne eski Direklerarası kaldı, ne de eski gazeteciler” diye hayıflanan haminnem, konudan konuya atladı: “Hiç kimseyi hor görme. Kimse sadece ‘iyi’den oluşmuyor. Herkesi iyisiyle/kötüsüyle bağrına bas. Allah, her insanı özel yaratmış. Her insan bi’ eser, bi’ külliyat hacı.” -İşimiz gücümüz… Aforizma oldu. Şamata oldu. ‘Levhe’l hadis’ oldu. (Bkz: Lokman 6.) ‘Hakikat’imiz soldu. -Vesselam 😎 . . . #istanbul #turkiye #turkey #WHPplayful #theweekoninstagram
10,183
0
* Copyright: Content creators are the default copyright owners. These information including images, texts, videos, posts and profiles are published on public domains and respective social media for public viewing.
FAQ: Instagram Statistics and Insights for @buqlent
How can I access Instagram statistics and analytics for @buqlent?
StarNgage offers comprehensive analytical reports that provide key metrics and insights to give you a complete understanding of @buqlent. You can explore various aspects, including Instagram follower statistics, such as follower and post growth trends, Engagement Rate, and its growth trends. Additionally, you can access information on the average number of likes and comments per post, insights into your followers or audience demographics, brand affinity data, mentions of relevant hashtags, similar accounts, and the most recent posts.
What is the current follower count for @buqlent on Instagram?
As of the latest update, @buqlent has accumulated a dedicated following of 884,525 followers on Instagram.
What insights and analytics are included in the full report for @buqlent on Instagram?
Our full Instagram analytical report provides a comprehensive overview of @buqlent on Instagram. This report includes detailed information on follower growth over time, engagement metrics, and post frequency, both on a weekly and monthly basis. To access this in-depth report, kindly register and create a new StarNgage account or log in to your existing account.
Can I track how @buqlent Engagement Rate has evolved on Instagram?
Yes, StarNgage's analytics tools allow you to monitor the evolution of @buqlent Engagement Rate over time on Instagram. This data helps you assess the effectiveness of @buqlent engagement strategies.
How can understanding @buqlent audience's demographics on Instagram?
Gaining insights into @buqlent audience's demographics on Instagram can be immensely valuable. It enables you to tailor your influencer content and marketing strategies to better resonate with @buqlent followers, as you'll have information about their age, gender, location, and interests.
How can I leverage brand affinity data to improve my marketing strategy on Instagram with @buqlent?
Brand affinity data is a powerful tool to understand which brands or products your audience is most interested in. This information can guide your content collaborations and partnerships on Instagram, enhancing your engagement with your target audience.