Điều khoản Dịch vụ của StarNgage

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi đăng ký trang web và tham gia vào các dịch vụ của StarNgage. Các điều khoản dịch vụ này (Thỏa thuận trực tuyến) cho phép bạn truy cập và sử dụng nội dung trên www.starngage.com. Thỏa thuận này giữa bạn và StarNgage có thể được thay đổi như được mô tả dưới đây. Bằng cách thừa nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn (i) đã chấp nhận Thỏa thuận; (ii) bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này; (iii) bạn đã ký kết một thỏa thuận ràng buộc với StarNgage.

1. Trang web này (Site) được sở hữu và vận hành bởi StarNgage, một sản phẩm của Công ty TNHH Tư nhân Hashmeta . (gọi tắt là StarNgage ở đây). Trang web và nội dung của trang web (Content) và dịch vụ của StarNgage (Service) chỉ có thể được truy cập nếu phù hợp với Thỏa thuận này. Bất kỳ vi phạm bản quyền nào về nội dung, điều khoản, điều kiện này đều sẽ được StarNgage hoặc chủ sở hữu bản quyền thực thi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

2. Để tạo, tải lên và chia sẻ thông tin, dữ liệu và nội dung hoặc truy cập một số tính năng nhất định của Trang web và Dịch vụ, bạn phải tạo tài khoản StarNgage (Account). Để tạo Tài khoản, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định như tên của bạn, tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, thẻ tín dụng và địa chỉ email. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng toàn bộ thông tin được cung cấp là chính xác và mới nhất. StarNgage không chịu trách nhiệm nếu thông tin liên lạ của bạn bị các bên khác tiếp cận. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc tạo mật khẩu an toàn và bảo vệ Tài khoản của mình không bị truy cập trái phép. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra với Tài khoản của mình. StarNgage không có quyền truy cập vào mật khẩu của người dùng, nhưng có thể kích hoạt hoặc yêu cầu bạn đặt lại mật khẩu Tài khoản.

3. StarNgage có quyền tính phí các tài khoản, cũng như các chi phí cho những tính năng nhất định của trang web và dịch vụ. Bạn nên chọn thiết lập tài khoản trả phí và/hoặc đăng ký các tính năng đó, sau đó đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí hiện tại để sử dụng dịch vụ. Bạn cần phải có thẻ tín dụng hợp lệ để thanh toán cho tài khoản của mình. Tài khoản miễn phí không bắt buộc phải cung cấp số thẻ tín dụng. Để rõ ràng hơn, các tài khoản StarNgage sẽ được thanh toán trước hàng tháng hoặc hàng năm và không được hoàn trả phí. StarNgage cũng sẽ không hoàn tiền hoặc tín dụng khi chỉ sử dụng một phần trong Dịch vụ hằng tháng, không hoàn lại phí nâng cấp/hạ cấp, hay hoàn phí cho các tháng không sử dụng của những tài khoản đã được mở. Để công bằng với tất cả mọi người, sẽ không có bất kì ngoại lệ nào xảy ra. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế, phí nghĩa vụ được đánh thuế bởi các cơ quan có thẩm quyền. Đối với bất kì việc nâng cấp hoặc hạ cấp cho các gói kế hoạch, thẻ tín dụng mà bạn cung cấp sẽ tự động bị tính phí (hoặc ghi nợ) một khoản tiền tự động cho việc nâng cấp dịch vụ mới đến khi hết chu kì thanh toán. Khi bắt đầu chu kỳ thanh toán tiếp theo, bạn sẽ được thanh toán toàn bộ theo tỷ lệ mới. Việc hạ cấp dịch vụ có thể gây mất một số nội dung, tính năng và dung lượng trong tài khoản của bạn. StarNgage không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những tổn thất này.

4. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rằng StarNgage có thể dừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) việc cung cấp dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào của dịch vụ) cho bạn hoặc cho những người dùng khác nói chung theo quyết định riêng của StarNgage, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn cũng có thể ngừng sử dụng dịch vụ bất kì lúc nào mà không cần phải thông báo cụ thể cho StarNgage. Bạn phải thừa nhận và đồng ý rằng nếu StarNgage vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn sẽ bị chặn khỏi việc truy cập vào các dịch vụ, các chi tiết tài khoản hay bất kì tài liệu nào khác trong tài khoản của mình.

5. Bạn phải đồng ý rằng sẽ không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) vào dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do StarNgage cung cấp, trừ khi bạn được cho phép làm điều đó trong một thỏa thuận riêng với StarNgage. Bạn cũng phải đồng ý rằng sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động can thiệp hay phá vỡ Dịch vụ nào (hoặc tham gia vào các máy chủ và mạng được kết nối với Dịch vụ). Chỉ trừ khi bạn có được đặc quyền làm điều đó trong một thỏa thuận riêng với StarNgage, bạn phải đồng ý rằng bạn sẽ không tái sản xuất, sao chép, copy, bán, trao đổi hoặc nhượng lại Dịch vụ dưới bất kì mục đích nào. Bạn phải đồng ý rằng mình sẽ tự chịu trách nhiệm (và StarNgage không có trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào) về những vi phạm nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận này và về hậu quả (bao gồm mọi mất mát hoặc thiệt hại mà StarNgage có thể phải chịu) của vi phạm.

6. Bạn phải hiểu rằng tất cả thông tin (dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, hình ảnh, video,...) mà bạn có thể truy cập, Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của cá nhân sở hữu, và đó có thể là bạn.

7. StarNgage lưu trữ tất cả các quyền không được cấp cụ thể ở đây. Bạn không được sửa đổi thông báo về bản quyền, kỹ thuật độc quyền, phân bổ nhãn hiệu, dịch vụ, bằng sáng chế và các chỉ dẫn khác về quyền sở hữu nội dung hoặc các tài liệu khác mà bạn có thể truy cập thông qua Dịch vụ. Việc phân phối và cấp phép cho Nội dung và / hoặc quyền truy cập vào tài liệu của bên thứ ba sẽ không chuyển giao cho bạn bất kỳ quyền sử dụng thương mại hoặc quảng cáo nào trong Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung, mô tả; việc sử dụng phái sinh hoặc tài liệu của Trang web này; và bất kỳ việc sử dụng, khai thác dữ liệu, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự đều bị nghiêm cấm. Trong mọi trường hợp, người dùng sẽ tuân thủ theo bất kỳ phần nào của trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào chứa trong đó.

8. Mặc dù StarNgage sử dụng các nỗ lực hợp lý gồm các thông tin chính xác để cập nhật lên trang web, nhưng StarNgage không đưa ra tuyên bố hay đảm bảo về tính chính xác. StarNgage không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ lỗi nào về nội dung trang web.

9. Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được cung cấp trên Internet, sở hữu và vận hành bởi bên thứ ba (các trang web bên ngoài). Bạn phải thừa nhận rằng StarNgage không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các tài liệu trên trang web, hoặc thông qua bất cứ trang web nào. Bạn nên liên hệ với quản trị viên của trang web hoặc quản trị viên của các trang web bên ngoài nếu bạn có bất kì lo ngại nào về những liên kết hoặc những tài liệu có trên các trang web bên ngoài đó.

10. Bạn phải thừa nhận rằng thông qua việc truy cập vào trang web, bạn có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung mà bạn cho rằng có hại, gây khó chịu, đe dọa, không đứng đắn,... và bạn phải thừa nhận rằng StarNgage sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về nội dung. Người dùng không được mạo danh bất cứ ai hoặc kết nối bằng tên giả, hoặc tên không được phép sử dụng. StarNgage có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa, cấm, chỉnh sửa hay chấm dứt sử dụng nội dung trên trang web, bao gồm cả nội dung đã được người dùng đăng tải.

11. Bạn có thể sử dụng dữ liệu/nội dung được thu thập và hiển thị thông qua việc sử dụng Dịch vụ cho mục đích thông tin. Bạn phải hiểu và thừa nhận rằng các dữ liệu/nội dung đó có thể không đầy đủ và việc phân tích dữ liệu/nội dung này dựa trên những nguồn cấp dữ liệu do bên thứ ba cung cấp cho StarNgage. Dữ liệu/nội dung dựa trên dữ liệu/nội dung có sẵn đã công khai và StarNgage không xác minh tính chính xác của dữ liệu / nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba đó. Bất kì việc sử dụng dữ liệu/nội dung nào không được mô tả cụ thể đều sẽ bị nghiêm cấm. Ngoài ra, dữ liệu/nội dung được thu thập và hiển thị có thể sẽ yêu cầu quyền truy cập vào các trang web của bên thứ ba và các bên thứ ba này có thể sẽ chặn StarNgage phát triển dữ liệu / nội dung đó. Hơn nữa, các quy định của chính phủ hoặc việc tuân thủ hợp pháp hiện hành có thể ngăn chặn việc StarNgage sử dụng dữ liệu/nội dung cung cấp cho bạn.

12. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu đi, nội dung đó phải tuân thủ theo các điều kiện riêng biệt. Nếu không, StarNgage sẽ sở hữu nội dung và tài liệu đó, và bạn sẽ phải chuyển nhượng mọi quyền về nội dung và tài liệu đó cho StarNgage. Trong trường hợp quyền sở hữu về nội dung hoặc tài liệu không dành cho StarNgage, bạn cấp cho StarNgage và các chi nhánh của StarNgage một quyền vĩnh viễn, không được hủy ngang trên toàn thế giới, không bản quyền, không độc quyền, có thể được cấp phép để tái tạo, sử dụng, bán, tái sản xuất , phân phối, thực hiện, hiển thị, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh và khai thác tất cả nội dung và tài liệu đó với tư cách như chủ sở hữu hợp pháp của nó. Hơn nữa, bạn cũng cấp cho StarNgage và các chi nhánh của StarNgage quyền sử dụng tên bạn hoặc user name liên quan đến nội dung của bạn. Bạn đưa ra tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả nội dung và tư liệu mà bạn cung cấp sẽ là sản phẩm của chính bạn và sẽ không dưa trên hoặc lấy nguồn gốc từ thông tin độc quyền hay những mặt hàng khác từ bên thứ ba. Hơn nữa, bạn phải tuyên bố và bảo đảm rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ liên quan đến bất kỳ nội dung nào của StarNgage hay nội dung của bên thứ ba đều tuân thủ tất cả mọi luận lệ, nhưng không giới hạn với luật bản quyền của Singapore. Bạn sẽ phải bảo vệ, bồi thường và giữ cho StarNgage cùng các chi nhánh luôn vô hại, chống lại mọi khiếu nại phát sinh từ bất cứ nội dung hay tài liệu nào mà bạn cung cấp, hoặc thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ.

13. Tùy thuộc vào bạn, thỉnh thoảng bạn cũng có thể cung cấp phản hồi liên quan đến chức năng cho StarNgage về hiệu suất của Dịch vụ, gồm các lỗi tiềm ẩn, cải tiến, sửa đổi, sửa lỗi hoặc cần cải tiến (Phản hồi). Khi bạn đề xuất bất kì Phản hồi nào, bạn đều sẽ chuyển lại quyền sở hữu tất cả các phản hồi cho StarNgage. Trong trường hợp StarNgage không được cấp quyền sở hữu về Phản hồi, bạn sẽ cho StarNgage toàn quyền sử dụng vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền ở mọi nơi trên thế giới kèm theo giấy phép sử dụng, tái tạo, tiết lộ, cấp phép, phân phối, sửa đổi và khai thác Phản hồi đó một cách không hạn chế. Bạn đã đồng ý rằng StarNgage có thể tiết lộ Phản hồi đó cho bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức và bạn cũng đồng thời cho phép StarNgage cấp phép lại một cách không hạn chế cho tất cả các Phản hồi dưới mọi hình thức cho bất kỳ bên thứ ba nào.

14. Trang web có thể chứa các phần hoặc dịch vụ mà trong đó, các điều khoản và điều kiện bổ sung được áp dụng. Đối với mục đích sử dụng các phần này, trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản và điều kiện của các phần khác và các Điều khoản, Điều kiện này, các điều khoản và điều kiện của phần khác sẽ được áp dụng. StarNgage có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lại bài đăng này. Bạn sẽ bị ràng buộc bởi mọi sửa đổi và do đó nên định kỳ truy cập vào trang web của StarNgage để xem lại Điều khoản và Điều kiện hiện tại mà bạn đang bị ràng buộc.

15. Bạn không được truyền đến StarNgage hoặc tải lên trang web này bất kỳ mã gây hại nào, hoặc sử dụng sai dữ liệu trên trang web này để thu lợi riêng cho mục đích thương mại của bạn. "Mã có hại" có thể là bất kỳ phần mềm nào (đôi khi được gọi là "virus", "sâu", "ngựa trojan", "bom hẹn giờ", "khóa thời gian", "thả thiết bị chết", "bẫy", "mã truy cập", "tự động hủy" hay "thiết bị cửa bẫy") mà: (a) được thiết kế với chủ ý làm hỏng, phá vỡ, vô hiệu hóa, gây hại, làm suy yếu, can thiệp, chặn, trục xuất hoặc cản trở bằng mọi cách trên bất kỳ dữ liệu, phương tiện lưu trữ, chương trình, hệ thống, thiết bị hoặc thông tin liên lạc, dựa trên bất kỳ sự kiện nào, không giới hạn (i) vượt quá số lượng bản sao, (ii) vượt quá số lượng người dùng, (iii) qua một khoảng thời gian nhất định, (iv) tiến đến một ngày cụ thể, hoặc (v) sử dụng một tính năng nhất định; hoặc (b) cho phép cá nhân trái phép tạo ra kết quả đó; hoặc (c) cho phép một người bị cấm truy cập vào thông tin người khác mà không có sự thông qua và cho phép của người đó.

16. Bạn không được dùng tên đăng nhập và mật khẩu cho mục đích trái phép.

17. StarNgage có thể giữ lại, sử dụng và thu thập thông tin của bạn nhưng không phải với mục đích để nhận dạng cá nhân bạn khi bạn sử dụng dịch vụ, cung cấp thông tin đó.

18. StarNgage có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào tại bất kì thời điểm nào. Các điều khoản được tạo ra để chấm dứt sự tồn tại hoặc hết hạn của Thỏa thuận, hoặc quyền truy cập của bạn vào trang web và dịch vụ của chúng tôi.

19. Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng và tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu của Hoa Kỳ, luật bản quyền và các luật khác về sở hữu trí tuệ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. HỢP ĐỒNG NÀY ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ THÔNG QUA VÀ GIẢI THÍCH THEO LUẬT NỘI BỘ CỦA SINGAPORE MÀ KHÔNG CẦN GIỚI THIỆU LẠI CÁC ĐIỀU CÓ TRONG QUY ĐỊNH LUẬT. MỌI HÀNH ĐỘNG HOẶC TỐ TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ Ở SINGAPORE.

20. Các tư liệu trên trang web này được cung cấp với "Quyền hạn chế" sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ bởi chính phủ mà phải tuân theo các hạn chế được quy định trong luật và quy định hiện hành. Việc sử dụng các tài liệu bởi chính phủ sẽ cấu thành sự thừa nhận quyền sử dụng độc quyền của StarNgage.

21. CÁC TƯ LIỆU, NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. StarNgage KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM, PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ. StarNgage KHÔNG BẢO ĐẢM THỜI LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HAY LUÔN SẴN SÀNG CHO CÁC DỊCH VỤ, KHÔNG ĐẢM BẢO ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG THANH TOÁN, KHÔNG PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỌI MỤC ĐÍCH THAM GIA, KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC VI PHẠM QUYỀN KHÁC. DỊCH VỤ CÓ THỂ BỊ GIỚI HẠN VÀ TRÌ HOÃN VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ. StarNgage KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI SỰ TRÌ HOÃN, CHUYỂN GIAO THẤT BẠI, HAY BẤT KÌ KẾT QUẢ HAY THIỆT HẠI NÀO TỪ MỌI VẤN ĐỀ, BAO GỒM CẢ VIỆC TẮC NGHẼN CỦA INTERNET, VIRUS TẤN CÔNG, VÀ LỖI TỪ CHỐI DỊCH VỤ.

22. DƯỚI MỌI TÌNH HUỐNG KHÔNG GIỚI HẠN NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, StarNgage HOẶC BÊN THỨ BA ĐƯỢC CẤP PHÉP SẼ KHÔNG TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC MẤT DỮ LIỆU, LỢI NHUẬN, CÁC PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, KỂ CẢ KHI StarNgage ĐÃ BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI HAY THẤT BẠI VỀ MỤC ĐÍCH CỦA MỌI GIẢI PHÁP. GIẤY PHÉP LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA StarNgage, DỰA THEO HỢP ĐỒNG, SAI PHẠM VỀ PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ ĐẠI DIỆN), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC NHỮNG TRÁCH NHIỆM KHÁC, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 100 ĐÔ LA, THẬM CHÍ NẾU StarNgage ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI VÀ KHÔNG TIÊU CHUẨN HÓA MỤC ĐÍCH CỦA MỌI THỨ. NẾU BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC LẤY KẾT QUẢ TỪ DỊCH VỤ, SỬA CHỮA THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, BẠN SẼ PHẢI CHI TRẢ CHO CÁC CHI PHÍ. MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI, VẬY NÊN CÁC GIỚI HẠN CÓ THỂ SẼ KHÔNG ĐƯỢC GỬI ĐẾN BẠN.

23. Thỏa thuận này được thiết lập bởi toàn bộ các bên liên quan và thay thế tất cả các đề xuất cũng như các cuộc thảo luận và bài viết trước đó giữa các bên. Thỏa thuận này sẽ thay đổi theo thời gian và các thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng tải. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật vì bạn có trách nhiệm phải hiểu và biết về các thay đổi. StarNgage không cung cấp các thông báo về sự thay đổi theo bất kỳ cách nào ngoài việc đăng các thay đổi trên trang web này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản về thỏa thuận này, bạn sẽ không thể cung cấp bất kỳ thông tin hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc trang web này. Không có lỗi hoặc trì hoãn nào xảy ra trong việc thực thi các quyền hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục sẽ được coi là từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục. Mỗi điều khoản của thỏa thuận này là một điều khoản có thể được thi hành riêng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này được xác định là không thể thực thi hoặc bất hợp pháp, thì điều khoản đó sẽ được cải cách đến mức tối thiểu cần thiết để thỏa thuận này duy trì hiệu lực theo các điều khoản được sửa đổi bởi cải cách đó.