Chúng tôi tổng hợp từ thứ hạng của Người ảnh hưởng trên toàn thế giới!

Đã và đang kết nối các thương hiệu với một cộng đồng gồm hơn 40.000 Người Ảnh hưởng trên Instagram từ năm 2015 đến nay, chúng tôi hiện quản lý việc truy cập vào hơn 1000 chiến dịch có trả phí và tài trợ miễn phí nhằm tạo ra một bảng giá chi phí bao gồm tỉ lệ và thứ hạng của Người ảnh hưởng từ nhiều quốc gia khác nhau. Dưới đây là các quốc gia mà chúng tôi có:

00.00

Per post / 1k followers

Last updated on 2020-08-06

*The influencer rate is based on the average rate of the Instagram post charged by the influencers when they join the campaign on StarNgage.

Khám phá ngay tỉ lệ và thứ hạng mới nhất của Người ảnh hưởng!

Đăng Nhập Ngay/Đăng Xuất Ngay