Giá cả

GIá cả đơn giản và minh bạch

Miễn phí cho các nhãn hàng và agency khi đăng kí và sử dụng thị trường. Chỉ tốn một khoản phí nhỏ cho các chiến dịch thành công.


Dịch vụ tự phục vụ dành cho các nhãn hàng

10% phí dịch vụ

Khoản thanh toán cho influencer được thỏa thuận như một phần của hợp đồng, phía nhãn hàng được yêu cầu phải thực hiện thanh toán này trước khi chiến dịch bắt đầu. Về phía nhãn hàng, thanh toán này chỉ được thực hiện khi nhãn hàng đã chọn và đồng ý với các đề xuất từ influencer. Sau khi đã được tài trợ, StarNgage giữ tất cả các khoản tiền quỹ để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp influencer đã sáng tạo nội dung nhưng không nhận được tiền, hoặc nhãn hàng đã trả tiền cho influencer mà không nhận lại được bất cứ nội dung nào. StarNgage lấy 10% làm hoa hồng. Ví dụ, một hợp đồng có giá 200 đô la, nhãn hàng sẽ phải trả 220 đô la và 20 đô la còn lại được trả cho StarNgage.

Đăng Ký Ngay

Dịch vụ quản lý VIP dành cho các nhãn hàng.

30% phí dịch vụ

Dịch vụ quản lý VIP của StarNgage là giải pháp hoàn hảo dành cho các nhãn hàng agency và các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh có mong muốn làm nhiều việc hơn bằng cách nhân rộng nội dung, đồng thời đang cần một nhóm có đầy đủ các dịch vụ. Chỉ với một khoản phí quản lý nhỏ, nhóm các chuyên gia của chúng tôi sẽ xử lý tất cả mọi việc, bao gồm thiết lập chiến lược và điều chỉnh cho nội dung truyền thông, quản lý danh sách khách hàng tài năng lẫn việc thực thi và phân phối. Phạm vi công việc điển hình thường bao gồm việc phát triển các chiến lược sáng tạo influencer marketing liên tục, quản lý mối quan hệ với influencer, phân tích đối tượng khán giả và báo cáo.

Đăng Ký Ngay