Thay đổi cách mà các nhãn hàng tương tác với các influencer và những người theo dõi họ trên Instagram.

Chúng tôi là StarNgage.

StarNgage là nền tảng marketing thông qua người ảnh hưởng nhằm giúp các nhãn hàng phân tích, điều chỉnh, quản lý và đo lường khả năng tiếp thị truyền miệng và kết nối với những người có ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram.

theo dõi, phân tích và kiểm chuẩn.

Nền tảng tự phục vụ của chúng tôi giúp các thương hiệu dễ dàng phân tích hồ sơ Instagram, tạo các chiến dịch quảng cáo thông qua người ảnh hưởng, những influencer mà đối tác nhắm đến, đặt ngân sách marketing, xác định thời lượng và đo lường mức độ thành công.

Thông qua StarNgage, các nhãn hàng có thể trở thành đối tác của những người có ảnh hưởng nhằm thu hút khách hàng thông qua việc mang lại những trải nghiệm trực quan hữu ích mang đậm tính cá nhân.

Chúng tôi theo dõi, phân tích và kiểm chuẩn hàng ngàn hồ sơ Instagram. Điều này nhằm đảm bảo cho các chiến dịch Instagram được chính xác.

Tại sao nên sử dụng StarNgage?

  • Đặt nền móng, quảng bá và xây dựng thương hiệu của bạn trên Instagram.
  • Kết nối nhanh với một cộng đồng lớn những người ảnh hưởng mỗi ngày.
  • Nhận định người ảnh hưởng phù hợp thông qua việc phân tích hồ sơ của họ một cách kĩ lưỡng.

StarNgage có thể làm được gì?

  • Thỏa sức quản lý những chiến dịch linh động, bền vững và tiết kiệm chi phí.
  • Đo lường và theo dõi việc thực hiện chiến dịch bằng hệ thống báo cáo trực quan của chúng tôi.
  • Nắm được hoạt động nào hiệu quả và hoạt động nào không - Cải thiện góc nhìn marketing thường xuyên.
  • Đào sâu kiến thức về marketing thông qua người ảnh hưởng dựa vào kho tài nguyên của chúng tôi.