Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Malta. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 14 người có ảnh hưởng ở Malta với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 ✨Romea Adler✨
@romeaadler
Fashion Modeling Photography Cooking Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Travel 48.9K 0.60%
2 TAMARA WEBB 💫
@tamarawebb_
Fitness Health Fashion 38.9K 5.30%
3 kylelotaku
@kylelotaku_eatnlift
Health & Fitness Humor Food & Drink Cooking Education 32.6K 0.01%
4 🔹DIJANA ĐAJIĆ🔹
@dijanabfit
Health & Fitness Cooking Humor Food & Drink Education 28.8K 2.00%
5 Jaka Juvan®
@24juvee
Health & Fitness Cooking Food & Drink 25.5K 0.90%
6 Chiara Francica
@digitalbrunette
Vegan Food Health 19K 0.70%
7 Fitness, Mindset, Goals
@ingervierhout
Health & Fitness Food & Drink Cooking 13.1K 2.70%
8 Niro De La Rua
@dela_rua
Health & Fitness Cooking Education Food & Drink Humor 11.8K 6.20%
9 Omar Haydar
@omar_haydar
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor 10.7K 5.80%
10 Double Body Power
@double_body_power
Health & Fitness Cooking Food & Drink 7.3K 0.05%
11 Hannah Grech IFBB BIKINI
@hgrech
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor 6K 0%
12 T I M M I P A R K
@_timmipark_
Health & Fitness Animals & Pets Cooking 5.4K 0.70%
13
@style_syco
Design Hair & Beauty Health & Fitness Travel Fashion 3K 1.10%
14 Eray SAYIN
@thesayins
Hair & Beauty Fashion Celebrities Health & Fitness Design 2.5K 0%