Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Malaysia. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 40 người có ảnh hưởng ở Malaysia với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Jerry Ong | Blu-Grid
@blugrid
Celebrities Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Gardening Film, Music & Books Design Art Architecture Animals & Pets 134.6K 1.50%
2 IANSHAM | MY Makeup Artist
@iansham
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 75.3K 0.20%
3 Farah
@paintstobrushes
Art Illustrator Graphics DIY & Crafts Nature & Outdoors Travel Gardening Film, Music & Books Education Design Architecture 51.4K 0.60%
4 Malaysian Blogger💄👠👗👜🍴🍹
@ienaeliena
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 50K 0.60%
5 Chris Wee 🇲🇾 👉 Jakarta 🇮🇩
@weechuanchin
Music Fashion Modeling Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Game 32K 3.10%
6 Jeannie Ying 🌈
@jeannie_ying
Beauty Art Fashion Celebrities Design Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Game Technology Kids & Parenting Gardening Education 30.5K 2.90%
7 Su from Malaysia 🇲🇾
@suhaila__ms
Actors Fashion Technology Travel Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Education DIY & Crafts Design Celebrities Animals & Pets Cooking 30K 1.00%
8 Lim Chee Seng
@fubu_87
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Animals & Pets Cooking 29.2K 1.70%
9 Marilyn K.
@marilynkee
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 26.2K 1.80%
10 WAYNEdalism
@waynephoo
Animals & Pets Fashion Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Cooking 24.5K 1.40%
11 Simon Michael
@simonemicheal
Fashion Photography Technology Celebrities Animals & Pets Game Travel Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Art Cooking 16.7K 9.20%
12 Captain Amerikhai
@khaiartzfar
Cooking Animals & Pets Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 14.6K 1.10%
13
@aaronwvh
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 13.4K 0%
14
@razmansyah
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 12.5K 4.40%
15 Neyra Shazeyra
@neyrashazeyra
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 12.4K 0.60%
16 Queen
@luna_aichaa
Celebrities Technology Humor Photography Animals & Pets Game Fashion Travel Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Art Cooking 12K 6.10%
17 Joel Kuan
@joelkuan
Modeling Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 11.7K 2.40%
18 陈丽君
@caniece
Cooking Animals & Pets Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 8.8K 3.00%
19 Ibu Qaayed
@ayueidris
Technology Nature & Outdoors Kids & Parenting Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Education DIY & Crafts Cars & Motorcycles Cooking 7.3K 0.50%
20 🇲🇾 Lifestyle Blogger
@azlina6861
Lifestyle Cooking Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Kids & Parenting Photography Game Fashion Technology Travel Nature & Outdoors Humor Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets 6.9K 1.60%
21
@foodilishoppshop
Cooking Animals & Pets Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Fashion Game 6.5K 3.80%
22 The Name Is Kash
@khashool
Photography Travel Portraits Architecture Art Cars & Motorcycles Design DIY & Crafts Film, Music & Books Food & Drink Humor Nature & Outdoors Technology Fashion Game Kids & Parenting Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Education Celebrities Animals & Pets Cooking 6.4K 10.00%
23
@krystalyoori
Cooking Architecture Art Design Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Film, Music & Books Education 6.4K 0.07%
24 DEENISE GLITZ 👩🏻‍🌾🌿🌻
@deeniseglitz
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Art Architecture Cooking 5.7K 0.90%
25 cre8tone
@cre8tone
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 4.9K 1.40%
26
@sayaidaydotcom
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 4.1K 1.60%
27
@manmann.__
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 3.6K 0%
28 YYUN | 24
@yyun.18
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 3.2K 0.03%
29 𝙳𝚁 𝚈𝙸 𝚂𝙸𝙽 𝙻𝙴𝙾𝙽𝙶
@yisin0903
Beauty Art Fashion Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Architecture Animals & Pets Cooking 2.9K 5.10%
30
@mandychang_
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Art Architecture Animals & Pets Cooking 2.4K 15.70%
31
@arissarashidd
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 2.3K 21.30%
32
@myjourneykay
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Animals & Pets Cooking 2.3K 1.50%
33 farahazureen
@fara.rarra
Hair & Beauty Gardening DIY & Crafts Kids & Parenting Design 2.2K 15.10%
34
@ardinihumaira
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Celebrities Cars & Motorcycles Art Animals & Pets Cooking 2K 1.80%
35 y.e.a.s.l.m.n
@y.e.a.s.l.m.n
Art Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Fashion Technology Kids & Parenting Humor Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Architecture Animals & Pets Cooking 2K 0%
36
@faisal__alias
Animals & Pets Architecture Art Design Gardening Health & Fitness Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 1.4K 0.30%
37
@jayden_lau
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Gardening Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture 1.4K 27.60%
38
@julianijabar
Cooking Animals & Pets Architecture Art Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 1.3K 0%
39 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Secret Geoffroy Lau
@secretlzg_huamulan
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 1.2K 100.00%
40
@aisyahsobree
Cooking Animals & Pets DIY & Crafts Education Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Nature & Outdoors Travel Fashion 1K 6.20%