Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Lithuania. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 10 người có ảnh hưởng ở Lithuania với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Illustrator - Sashakru.com
@sashakru
Art Design DIY & Crafts 74.2K 3.20%
2 Laura Miklošiūtė
@laura.mikl
Travel Photography Design Cooking Art DIY & Crafts Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Nature & Outdoors Fashion 14.2K 1.00%
3 𝖲𝖮𝖫𝖵𝖤𝖨𝖦𝖠 𝖩.🌴
@solveigga
Fashion Lifestyle Celebrities Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 8.1K 4.90%
4 Inga Praškevičiūtė✨
@respquetzal
DIY & Crafts Hair & Beauty Fashion 7.9K 0%
5 Simas Petrauskas
@s1m4s.art
Art Design Education DIY & Crafts 7K 8.20%
6 Gabija Butkutė✨🇱🇹
@gabyteex
Art Celebrities DIY & Crafts Hair & Beauty Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 5.2K 22.10%
7
@ieva_rekstyte
Cooking Art DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 4.2K 0.07%
8
@kllarts
Art DIY & Crafts Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Fashion 4.2K 2.00%
9
@linajankunaite
Cooking Art Design DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Photography Fashion 1.2K 17.50%
10
@goduuks
Cooking Animals & Pets Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 1.1K 10.30%