Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Jordan. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 7 người có ảnh hưởng ở Jordan với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 askmauidivers
@askmauidivers
Travel Adventure Photography Nature & Outdoors Architecture 55.1K 13.70%
2 KHCFKHCC
@khcfkhcc
Adventure Travel 36.3K 0.90%
3 Mostafa Salameh
@mostafasalameh
Mountain Adventure Travel 32K 0.70%
4 Uber_Jordan
@uber_jordan
Basketball Travel Adventure 18K 0.80%
5 بريّة الأردن Wild Jordan
@wildjordan
Basketball Adventure Travel 13.1K 0.40%
6 Jeff Wendorff
@wildlife_workshops
Photography Travel Adventure 9.1K 3.00%
7 Suhaila Jabakhanji
@suhailajabakhanji
Adventure Mountain Travel 5.9K 2.10%