Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Hong Kong. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 77 người có ảnh hưởng ở Hong Kong với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Aka Chio
@aka_chio
Actors Music Art Modeling Humor Film, Music & Books 166.2K 2.10%
2 Stephanie Cheng 
@stephanie_cheng
Music Art Education Humor 100.4K 1.10%
3 C A N D Y T O N G 🦖
@tongcandy
Events Fashion Lifestyle Humor Food & Drink 95.1K 1.50%
4 GIGI CHAN
@kamchi_chan
Fashion Travel Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty DIY & Crafts Celebrities Art Cooking 56.6K 1.60%
5 💙Ah Blue
@bluebluebluekwan
Fashion Modeling Beauty Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology 55.9K 2.10%
6
@baka_shiro
Hair & Beauty Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 48.6K 5.60%
7 Crystal Law
@crystallaw_cl
Actors Fashion Modeling Celebrities Humor Photography Technology 41.9K 1.60%
8 👼BoBoBB 小寶寶👼💋
@bobobb999
Health & Fitness Hair & Beauty Celebrities Humor Technology 38.3K 0.40%
9 Adriana Gonzalez IFBB Pro 🇨🇴🇭🇰
@adrianagonzalez_ifbbpro
Bikini Fitness Training Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 36.8K 0.90%
10 harunakunisawa
@harunakunisawa
Choreographer Dance Music Celebrities Humor 35.4K 1.00%
11 LLH (LUI)
@lui_lh
Modeling Fashion Humor 33.9K 4.30%
12
@chartipedia
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 33.6K 3.40%
13 黃聖喻 𝓑𝓵𝓪𝓲𝓻 𝔀𝓸𝓷𝓰🐝
@blairbeebee
Yoga Fashion Modeling Celebrities Cars & Motorcycles Technology Humor 31.1K 2.90%
14 MISS COOL ❥ 箍牙妹 chengkasin
@misscooldaily
Art Beauty Nature & Outdoors Humor 29.7K 1.50%
15 #therabbit 🐇
@christyfineaf
Food Cooking Animals & Pets Cars & Motorcycles Design Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 28.9K 3.10%
16 Felix
@felixc.22
Fashion Film, Music & Books Humor Celebrities DIY & Crafts Nature & Outdoors 27.1K 6.70%
17 Michelle Chan | 陳米雪 ❄️
@michellechan_mc
Fashion Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Celebrities Cars & Motorcycles Animals & Pets Cooking 26.4K 2.00%
18 Kanishka Assudani
@kanishkaa
Fashion Beauty Art Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education Design Celebrities Cars & Motorcycles Architecture Animals & Pets Cooking 24.2K 2.70%
19 Best e Liquids & Best e Juice
@cyberliquids
Vape Wholesale Kids & Parenting Humor Photography 22.7K 0.30%
20 Dilys Lai 黎蘊芝
@lwc_dilys
Soccer Fashion Modeling Cooking Animals & Pets Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel 22.7K 1.00%
21 ジェニファー🦖
@jnf_chan
Actors Fashion Humor Celebrities Cars & Motorcycles 20.6K 2.00%
22 Man.Man.W | 上雨下文 |
@www_mm_
Fashion Modeling Fashion Design Cooking Food & Drink Humor Film, Music & Books 20.6K 2.00%
23 Jason Cortis Fitness...
@jasoncortis_fitness
Training Fitness Coaching Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 20.4K 0%
24 Ғ Λ T K I П G
@fatking
Music DJ Modeling Film, Music & Books Humor Celebrities Game Fashion Technology Travel Photography Food & Drink Hair & Beauty Design Cars & Motorcycles Art 20K 1.80%
25
@siushanbbg
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Art Cooking 18.3K 2.00%
26 ⓦⓔⓝⓓⓔⓔ & ⓜⓐⓥⓔⓡⓘⓒⓚ
@mavywendee
Moms Food Fashion Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Animals & Pets Cooking 17K 6.20%
27 JIMMY L
@mochajimmy
Art Design Food & Drink Travel Fashion Game Technology Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Celebrities 16.6K 0.90%
28
@ti_mmmm
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 15.8K 1.70%
29 LEANDRO NAJA
@leandronaja
Humor 12.1K 0.60%
30 TYLER Man 文家浚
@mankatsun
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 11.8K 3.60%
31
@foodsharingnana
Cooking Animals & Pets Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 11.2K 0.06%
32
@pineapple.bun.mama
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 10.9K 9.00%
33 Regina Zilin Tan💋
@bmbshxll
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 10.6K 5.00%
34 EchoDanceHK 🌻
@echodancehk
Film, Music & Books Celebrities Humor 10.4K 5.50%
35 Jason Kui
@jkui
Film, Music & Books Humor 10.3K 5.60%
36
@likelikepeople
Celebrities Animals & Pets Humor Film, Music & Books Technology 8K 6.10%
37 하이진♡
@hycyeejinee
Modeling Fashion Travel Photography Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education Art Animals & Pets Cooking 7.8K 0.08%
38
@manman_kkm
Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Photography Travel Fashion 7.6K 10.20%
39
@andychau_photography
Art Film, Music & Books Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 7.5K 0.04%
40
@tszyiii
Game Fashion Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books DIY & Crafts Design Art Architecture Cooking 7.3K 17.70%
41 Hayley Law
@hayleyylaw
Humor 6.7K 2.30%
42 Coach.@PathBreakerz
@m2.ham
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education Humor 5.7K 5.30%
43 Oceann Wong
@ocean827
Film, Music & Books Humor Celebrities 5.7K 11.30%
44 🏵Misha🦄🎐
@uhuhmisha
Actors Pets Fashion Game Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Art Animals & Pets Cooking 5.5K 5.70%
45 Hodrian✌🏻
@hodrian__
Lifestyle Film, Music & Books Humor Celebrities Cars & Motorcycles Technology 5.5K 7.00%
46 Obie🦄💄👠🎀💋💞
@obiewong
Technology Humor Celebrities 5K 4.50%
47 阿匙 Pansy (陳佩詩)
@pansycchan
Celebrities Humor 4.9K 2.90%
48 Louis Doctrove
@louisdoctrove
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 4.8K 1.30%
49
@alisonbibi
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Hair & Beauty Film, Music & Books Education Art 4.7K 6.00%
50 K E L L Y • lau🦄
@kellxlauuu
Humor 4.7K 5.50%
51
@tamatal
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 4.7K 0.30%
52 Chloé
@chloemagpayo
Humor 4.4K 6.20%
53 TIFFAN CHAU
@tiffffan
Food & Drink Cooking Humor 4.3K 3.90%
54 Dan Yeung
@danyeung
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 4K 3.80%
55
@alvinwanwingkit
Art Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Photography Travel Fashion 3.4K 2.70%
56 Siu Tung
@tungmusic
Humor Celebrities Film, Music & Books 3.2K 6.80%
57 FlirtwithFood
@flirtwithfoodhk
Education Humor Health & Fitness 3.1K 0.11%
58 Moses Cheng
@mosescheng
Celebrities Humor 3K 2.00%
59 HuiKaKiu
@__hughhui
Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles Animals & Pets 2.9K 7.90%
60 • RACHELLE FAWCETT IFBB •
@rachellefitness
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 2.8K 0.07%
61
@witchcrafts_hk
Cooking Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 2.7K 0%
62 TIMOTHY SKINNER
@timothyskinner_
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 2.5K 0.04%
63 Daisy Law 🌸 伊婷妹
@lawyeeting_daisy
Humor 2.5K 0%
64 eak_chutapoth
@eak_chutapoth
Celebrities Fashion Humor 2.1K 2.10%
65 Hei Lam @ FH
@h3il
Film, Music & Books Humor 2K 8.30%
66 Sam Leung 梁健樂
@kinlok_leung
Humor 2K 10.60%
67
@kennyngsk
Celebrities Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Photography Travel Fashion 1.9K 4.70%
68
@zinzinging
Game Fashion Technology Travel Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books DIY & Crafts Design Art 1.8K 0%
69
@kelly.kontagious
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty DIY & Crafts Design Art Animals & Pets Cooking 1.7K 27.70%
70
@_eighmartin
Game Travel Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Film, Music & Books Cars & Motorcycles Cooking 1.7K 3.80%
71
@nesstahgram_
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 1.5K 5.80%
72 newmusic4djs
@newmusic4djs
Music DJ Entertainment Celebrities Film, Music & Books Humor 1.4K 0.70%
73
@natali.andersen
Animals & Pets Art Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 1.4K 6.90%
74
@tyaraysita
Film, Music & Books Celebrities Humor 1.3K 14.10%
75 OCCC
@oc_cc
Celebrities Humor 1.1K 6.50%
76 ❣Urania 👸🏻
@waiwaibbg
Celebrities Humor 1.1K 4.60%
77
@the_traveling_texan
Architecture Art Humor Photography Travel 1.1K 8.80%