Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Hong Kong. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 54 người có ảnh hưởng ở Hong Kong với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1
@wowcoco_xoxo
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 510.1K 0.00%
2 Kongo Music - HK Guitarist 石義山
@shinkongo
Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 136.6K 0.70%
3 Stephanie Cheng 
@stephanie_cheng
Music Art Education Humor 101.6K 0.90%
4 💙Ah Blue
@bluebluebluekwan
Fashion Modeling Beauty Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology 55.5K 0.80%
5
@chartipedia
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 53.8K 3.80%
6 Adriana Gonzalez IFBB Pro 🇨🇴🇭🇰
@adrianagonzalez_ifbbpro
Bikini Fitness Training Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 37.4K 0.30%
7 Eat食🍰Play玩🚴Travel遊🚁
@kjfoodlife
Fashion Travel Photography Cooking Art Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Kids & Parenting Nature & Outdoors Game 34.1K 1.30%
8 Eldar Abdokov
@bjj_mania
Health & Fitness Cooking Education Food & Drink 32.8K 0.02%
9 Dilys Lai 黎蘊芝
@lwc_dilys
Soccer Fashion Modeling Cooking Animals & Pets Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel 24.2K 1.40%
10 Kanishka Assudani
@kanishkaa
Fashion Beauty Art Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education Design Celebrities Cars & Motorcycles Architecture Animals & Pets Cooking 22.5K 2.70%
11
@theophania.ho
Fashion Travel Photography Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education Design Celebrities Cooking 20.1K 2.90%
12
@siushanbbg
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Art Cooking 19.7K 1.20%
13 Jason Cortis Fitness...
@jasoncortis_fitness
Training Fitness Coaching Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 19.5K 0.10%
14 JIMMY L
@mochajimmy
Art Design Food & Drink Travel Fashion Game Technology Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Celebrities 19.1K 1.70%
15 ⓦⓔⓝⓓⓔⓔ & ⓜⓐⓥⓔⓡⓘⓒⓚ
@mavywendee
Moms Food Fashion Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Animals & Pets Cooking 18.5K 6.30%
16
@karrbooo
Fashion Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education Celebrities Cooking 17.8K 5.10%
17 Dave Ryo Lau
@daveryolau
Art Design Education DIY & Crafts 15.3K 2.00%
18 Angie L
@ang__xx
Actors Fashion Modeling Beauty Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Animals & Pets Cooking 14.6K 3.30%
19 TYLER Man 文家浚
@mankatsun
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 13.7K 2.40%
20
@foodsharingnana
Cooking Animals & Pets Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 11.2K 0.06%
21 Regina Zilin Tan💋
@bmbshxll
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 10.9K 6.10%
22
@pineapple.bun.mama
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 10.4K 7.90%
23 💖 Ⓜ Ⓢ Ⓞ Ⓕ Ⓕ Ⓘ Ⓒ Ⓐ Ⓛ 🇰🇷 💖
@sjwonc
Fashion Lifestyle Travel Game Technology Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Celebrities Art Animals & Pets Cooking 10.2K 0.50%
24 하이진♡
@hycyeejinee
Modeling Fashion Travel Photography Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education Art Animals & Pets Cooking 7.8K 0.08%
25 Above Second
@abovesecond
Art Design DIY & Crafts Education Architecture 7.4K 2.10%
26 WingYi Lwy🖐🏼每週更新挑戰中
@princess.wingyi
Art Education Design 7.3K 0.03%
27
@okarenc
Fashion Travel Photography Nature & Outdoors Health & Fitness Hair & Beauty Education 6.7K 8.60%
28 The Parlour Tattoo HK
@theparlourtattoo_hk
Art Design Education DIY & Crafts 6.7K 1.50%
29 Coach.@PathBreakerz
@m2.ham
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education Humor 6.5K 3.80%
30 🏵Misha🦄🎐
@uhuhmisha
Actors Pets Fashion Game Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Art Animals & Pets Cooking 5K 6.20%
31 Louis Doctrove
@louisdoctrove
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 4.7K 1.60%
32
@alisonbibi
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Hair & Beauty Film, Music & Books Education Art 4.7K 6.80%
33 Jinx
@aerialjinx
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 4.6K 6.20%
34
@tamatal
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 4.4K 0.30%
35
@leo.w_dreaming
Art Celebrities Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Photography Travel Fashion 4.3K 5.40%
36 Dan Yeung
@danyeung
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 4K 2.80%
37 multi-talented Artist🎨/Teacher
@bo_sun_artwork
Art Design Education DIY & Crafts 3.8K 3.70%
38
@by.chelffie
Cooking Art Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 3.5K 0.02%
39 FlirtwithFood
@flirtwithfoodhk
Education Humor Health & Fitness 3.1K 0.11%
40 • RACHELLE FAWCETT IFBB •
@rachellefitness
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 2.8K 0.07%
41
@witchcrafts_hk
Cooking Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 2.7K 0%
42 Humphrey Tsui
@all.about.aesthetics
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education 2.5K 4.00%
43 TIMOTHY SKINNER
@timothyskinner_
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 2.5K 0.04%
44 潮流 || 波鞋
@sneakerhol1c
Animals & Pets Education Film, Music & Books Art Celebrities 2.5K 0.90%
45 Brian Don ブライアン·ドン
@brianxdon
Art Design DIY & Crafts Education 2.2K 6.90%
46 A Girl Who Loves Art❤️
@joeylam_art
Art Design Education DIY & Crafts 2K 0.10%
47 l'hy
@lhyxxg
Art Design DIY & Crafts Education 2K 0.03%
48 Shafie Dato Hj Daing
@van_daing_jr
Health & Fitness Education Technology 1.8K 0.04%
49
@nesstahgram_
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 1.5K 6.70%
50
@natali.andersen
Animals & Pets Art Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 1.4K 3.60%
51 Collinfer Collins
@collins_yeung_art
Art Design Education DIY & Crafts 1.4K 2.30%
52 NuDD
@nuddhk
Art Design DIY & Crafts Architecture Education 1.3K 2.50%
53 Gallery of Christine💕
@dearchubby
Art Design DIY & Crafts Education 1.1K 6.80%
54
@dhillonpavan
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Art Architecture 1K 16.60%