Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Hong Kong. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 30 người có ảnh hưởng ở Hong Kong với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1
@wowcoco_xoxo
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 510.1K 0.00%
2 ⭑ Bmachine ⭑
@b.machine
Cars Luxury 109K 1.40%
3 💙Ah Blue
@bluebluebluekwan
Fashion Modeling Beauty Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology 55.9K 2.10%
4 CleanestAutoMotives Elite™
@gta5ous
Cars 55.5K 0.30%
5 John Zhang
@1013mm
Cars & Motorcycles Photography Technology 45.8K 1.90%
6 🇮🇹♛ ⒷⓄⓈⓈ ♛🇮🇹
@bossinspiration
Fashion Lifestyle Modeling Technology Celebrities Photography Cars & Motorcycles 39.6K 3.80%
7 JT
@jt.1
Cars Luxury 39.1K 3.60%
8 Felicia Y楊曦嵐
@namnam725
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 34.2K 3.20%
9
@chartipedia
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 33.6K 3.40%
10 空中飛傭 The Flying Maid
@flyingmaiddiary
Cars 33.2K 5.50%
11 Natalie Mitchell 可宜
@natmit628
Management Fashion Technology Celebrities Cars & Motorcycles 32.5K 2.00%
12 黃聖喻 𝓑𝓵𝓪𝓲𝓻 𝔀𝓸𝓷𝓰🐝
@blairbeebee
Yoga Fashion Modeling Celebrities Cars & Motorcycles Technology Humor 31.1K 2.90%
13 #therabbit 🐇
@christyfineaf
Food Cooking Animals & Pets Cars & Motorcycles Design Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 28.9K 3.10%
14 Michelle Chan | 陳米雪 ❄️
@michellechan_mc
Fashion Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Celebrities Cars & Motorcycles Animals & Pets Cooking 26.4K 2.00%
15 EEDC
@iameedc
Music Cars Audi 24.6K 1.30%
16 Kanishka Assudani
@kanishkaa
Fashion Beauty Art Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education Design Celebrities Cars & Motorcycles Architecture Animals & Pets Cooking 24.2K 2.70%
17 ジェニファー🦖
@jnf_chan
Actors Fashion Humor Celebrities Cars & Motorcycles 20.6K 2.00%
18 Ғ Λ T K I П G
@fatking
Music DJ Modeling Film, Music & Books Humor Celebrities Game Fashion Technology Travel Photography Food & Drink Hair & Beauty Design Cars & Motorcycles Art 20K 1.80%
19
@ti_mmmm
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 15.8K 1.70%
20 MakTung < 阿東>
@maktung
Technology Architecture Design Cars & Motorcycles Photography 14.7K 1.50%
21 Angie L
@ang__xx
Actors Fashion Modeling Beauty Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Animals & Pets Cooking 13.5K 4.90%
22
@pineapple.bun.mama
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 10.9K 9.00%
23 BMW Hong Kong
@bmwhongkong
Cars Luxury 10.9K 1.00%
24
@sq22l
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Design Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 7.8K 0%
25 Hodrian✌🏻
@hodrian__
Lifestyle Film, Music & Books Humor Celebrities Cars & Motorcycles Technology 5.5K 7.00%
26 Toyota Hong Kong (Official)
@toyota_hk
Cars 4.7K 1.30%
27
@tamatal
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 4.7K 0.30%
28 HuiKaKiu
@__hughhui
Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles Animals & Pets 2.9K 7.90%
29
@_eighmartin
Game Travel Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Film, Music & Books Cars & Motorcycles Cooking 1.7K 3.80%
30
@nesstahgram_
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 1.5K 5.80%