Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Honduras. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 23 người có ảnh hưởng ở Honduras với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Loren Mercadal
@lorenmercadaloficial
Virtualization Actors 312.1K 2.10%
2 🎀Skarleth Aranda🌸
@skarletharanda
Actors Virtualization 247.4K 2.30%
3 Yeyi Camacho
@yerliscadi
Actors Virtualization 199.9K 1.20%
4 Melissa Valeriano
@melissavaleriano
Actors Virtualization Journalists 165K 1.10%
5 Issis Argueta🎥📺
@issisarguetahn
Actors Journalists Virtualization 143.5K 0.50%
6 Kritza Pérez
@kritzaperez
Actors Virtualization 99.6K 1.70%
7 Cristina Rodriguez
@cristinarodriguezhn
Virtualization Actors 97.7K 1.30%
8 Miamia_shop
@miamia_shop
Virtualization Actors 90.9K 1.00%
9 Juan Orlando Hernández
@juanorlandoh
Actors Virtualization 89.5K 0.80%
10 Wendy Rodas
@wendyrodas
Actors Virtualization 77K 3.70%
11 Erik Chavarria
@erikchavarria
Actors Virtualization Journalists 75.9K 2.90%
12 Hoy Mismo
@hoy_mismo
Actors Virtualization 73.8K 0.20%
13 Telecadena
@telecadenahon
Actors Virtualization 63.9K 0%
14 Sara Carvajal de Popa
@saracarvajaldepopa
Actors Virtualization 47.2K 1.70%
15 Celeste Carias💎
@celestecarias
Actors Virtualization 44.5K 2.60%
16 Yulissa Tercero
@yulitercero
Actors Journalists Virtualization 44.3K 3.00%
17 GABO
@gabrielortizhn
Actors Journalists Virtualization 32.4K 1.50%
18 Rebeca Navarro-DISEÑO Y MARCAS
@rebeca.navarro.hn
Virtualization Fashion Actors 31.1K 0.60%
19 Farmacia Simán
@farmaciasiman
Actors Virtualization 29.3K 0%
20 keep In
@keepin_hn
Virtualization Actors 23.6K 0%
21 • T A I S H A •
@taishaurias
Actors Art Virtualization 19.3K 3.00%
22 ModeBela
@modebela
Fashion Virtualization 12.9K 0.30%
23 Coca-Cola HN
@cocacola_honduras
Actors Virtualization 7.5K 0.80%