Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Honduras. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 26 người có ảnh hưởng ở Honduras với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Queen ELVIA 💕Murda Mamis
@1stladyel
Film, Music & Books Celebrities Humor 88.1K 0%
2 Sanchez
@fanyasanchez
Music Actors Modeling Fashion 60K 0.70%
3 Maynor Mc
@maynormc
Actors Music 46.7K 1.80%
4 Jean Paul Irias Alcantara
@jeanpauliriashn
Actors Music 45.3K 2.70%
5 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Andrea Fernández L
@andrea10seconds
Film, Music & Books Fashion 41.2K 2.50%
6 Jenny Martínez
@jennymartinezhn
Nature & Outdoors Travel Cooking Film, Music & Books Food & Drink 40.9K 0.80%
7 Mas Catracho que una Baleada🇭🇳
@polachehn
Actors Music 30.7K 0.60%
8 Kelsey Bodden
@freshbodden
Music Singer Entertainment Film, Music & Books Celebrities 21.9K 0.60%
9 Eder Mauricio Melgar
@edermauriciomelgar
Photography Film, Music & Books Nature & Outdoors 20.6K 0.01%
10 Joss
@jjosshn
Music Fashion Lifestyle Styling 20.1K 4.00%
11 INFINITE MYUNGSOO 💕
@myungsoo_infinitely
Music 18.9K 1.90%
12 TRILLIYON_EL_PAPI
@trilliyon_el_papi
Celebrities Film, Music & Books 15.5K 0.60%
13 Blanca Santos R.
@blanquisantos
Film, Music & Books Celebrities Humor 15.3K 0.30%
14 Liam
@liammusica
Music Actors 12.3K 1.20%
15 Anne Podlecki
@annepodlecki
Photography Film, Music & Books Architecture 6.8K 1.00%
16 Rene Matute Studio
@renematutestudio
Photography Nature & Outdoors Film, Music & Books 5.4K 1.50%
17 Andre Anchecta
@andreanchecta
Film, Music & Books Photography 4.7K 1.30%
18 ~King of the Roze~
@petalzovroze
Film, Music & Books Technology Celebrities Photography 4.5K 2.70%
19 Andrea Mazier
@andreamazier
Photography Architecture Nature & Outdoors Film, Music & Books Travel 4.5K 3.80%
20 YELSON DAZE
@yelsondaze
Film, Music & Books Technology 3.9K 0%
21 Fernando Lempira
@omar_islord
Film, Music & Books Art Celebrities 2.8K 5.00%
22 Fratex Honduras
@fratexhn
Art Film, Music & Books 2.5K 0.03%
23 Fran Yanes™
@frankyanes_23
Photography Architecture Art Nature & Outdoors Film, Music & Books 2.2K 0%
24 Yankee Maga
@ym_siempreactivo
Technology Film, Music & Books 1.9K 0.03%
25 孩子
@thatdamiankid
Singer Entertainment Music 1.1K 17.90%
26 MICHE
@miche_22
Film, Music & Books 1.1K 1.20%