Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Honduras. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 103 người có ảnh hưởng ở Honduras với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Ónice Flores
@onyfloreshn
Actors 1M 2.00%
2 Alejandra Rubio
@alejandra_rubio_hn
Actors 756.8K 4.40%
3 Jennifer Funes.
@jennimfunes
Bikini Actors Fashion 371.1K 1.30%
4 Loren Mercadal
@lorenmercadaloficial
Virtualization Actors 321.3K 1.80%
5 HCH Televisión Digital
@hchtv
Actors 316.1K 0.20%
6 Mayra Tercero
@mayratercerooficial
Actors Journalists 299.3K 3.80%
7 Televicentro Hn
@televicentro_hn
Actors 265.7K 0%
8 🎀Skarleth Aranda🌸
@skarletharanda
Actors Virtualization 245.4K 1.10%
9 BELKIS DIAZ | BLOGGER🍎🇭🇳HN
@belkisdiazz
Actors Hair & Beauty Health & Fitness Fashion 233.8K 1.50%
10 Alicia Canales, Televisión👿 📹📻
@aliciacanaleshn
Actors Fashion 202.7K 1.30%
11 Yeyi Camacho
@yerliscadi
Actors Virtualization 201.8K 0.80%
12 Las Mañanas del 5
@lasmananasdel5
Actors Journalists 188.7K 0%
13 Club Olimpia
@cdolimpia
Soccer Actors 188.4K 1.40%
14 Laura Karolai Meza
@laumeza4
Actors 179.8K 2.30%
15 Melissa Valeriano
@melissavaleriano
Actors Virtualization Journalists 167.4K 1.10%
16 Yulia Elisa Poças Oficial
@yuliaposas
Actors Journalists Modeling 150.9K 2.10%
17 Issis Argueta🎥📺
@issisarguetahn
Actors Journalists Virtualization 143.1K 0.60%
18 Wendy Membreño
@wendymem13
Actors Journalists Modeling 137.6K 0.60%
19 Keyla Martínez
@keylamartinezhn
Actors Journalists 120.9K 1.40%
20 Juan Sebastián
@juansebastiand
Soccer Actors 119.3K 13.00%
21 NB
@notibomba
Journalists Actors 109.2K 0.80%
22 Cristina Rodriguez
@cristinarodriguezhn
Virtualization Actors 103.9K 1.80%
23 Kritza Pérez
@kritzaperez
Actors Virtualization 101.9K 1.40%
24 Kendy Rosales ♡
@kendyrosales
Events Actors 100.4K 1.60%
25 Canal 5 Honduras
@el5hn
Actors 98.6K 0%
26 Nora Erazo-Bran
@noraerazo
Moms Actors Coaching 94.9K 1.00%
27 Juan Orlando Hernández
@juanorlandoh
Actors Virtualization 94.3K 0.60%
28 Diunsa
@diunsa
Actors Fashion 92.2K 0.20%
29 Miamia_shop
@miamia_shop
Virtualization Actors 89.7K 1.70%
30 Francy Orellana
@francyorellanahn
Actors 82.9K 4.70%
31 Joche Villanueva
@jochevillanueva
Actors Health & Fitness Food & Drink Humor 81.9K 0.70%
32 Wendy Rodas
@wendyrodas
Actors Virtualization 78.8K 3.00%
33 Erik Chavarria
@erikchavarria
Actors Virtualization Journalists 78.5K 2.30%
34 Beauty Face
@beautyfacehn
Video Games Art Beauty Actors 78.2K 0.40%
35 Galeano
@galeanohn
Actors Fashion 77.3K 0.50%
36 Algo Pinta con Ony Flores
@algopinta
Actors 76.1K 1.20%
37 Hoy Mismo
@hoy_mismo
Actors Virtualization 73.8K 0.20%
38 Banesa Mejia
@banesamejiahn
Actors Fashion 71.1K 1.40%
39 UNAH
@unahoficial
Soccer Actors 66.8K 1.80%
40 Telecadena
@telecadenahon
Actors Virtualization 65.6K 0%
41 Mely Torres
@melytorres0
Art Actors Beauty 65.3K 4.90%
42 Gustavo Vallecillo
@tavovallecillo
Soccer Actors Journalists 62.9K 1.00%
43 Ana Rico
@anaricohn
Actors 62K 0.60%
44 Kevin Garcia
@bignango
Soccer Actors Humor Health & Fitness 61.7K 1.70%
45 LOTO Honduras
@lotohonduras
Actors 61.5K 0.10%
46 Kriz Reales Studio
@krizrealestudio
Fashion Beauty Actors 60.2K 0.60%
47 Gina Paola Sarmiento
@gina_sarmiento
Tennis Fashion Actors 60K 2.70%
48 Sanchez
@fanyasanchez
Music Actors Modeling Fashion 59.7K 0.80%
49 AdrianaMC
@adrianamoya21
Actors Journalists Fashion 59.6K 0.70%
50 TeleProgreso Honduras
@tphonduras
Actors 51.3K 0%
51 Cosmetics Depot
@cosmeticsdepothn
Video Games Art Beauty Actors 49.3K 0.10%
52 Maynor Mc
@maynormc
Actors Music 47.5K 1.70%
53 Sara Carvajal de Popa
@saracarvajaldepopa
Actors Virtualization 47K 1.60%
54 FACUNDO CABALLERO
@facundotv_
Actors Modeling 47K 3.10%
55 Jean Paul Irias Alcantara
@jeanpauliriashn
Actors Music 45.7K 3.30%
56 Estilo
@revista_estilo
Actors Fashion Journalists 44.9K 0.70%
57 Irvin Vallecillo
@irvinvallecillo
Actors Fashion 44.3K 1.30%
58 Celeste Carias💎
@celestecarias
Actors Virtualization 44.3K 1.90%
59 Yulissa Tercero
@yulitercero
Actors Journalists Virtualization 44.3K 2.90%
60 MARIELA LEMUS
@lmarielal
Actors Journalists Celebrities Fashion Design 41.1K 1.80%
61 Obed Nolasco
@el.garrobo
Fashion Actors Modeling 40.8K 1.40%
62 Nono El Bohemio
@nonoelbohemio
Actors 40.7K 1.70%
63 ShoeLovers HN
@shoelovershn
Fashion Actors 40K 0.10%
64 BAC Credomatic
@baccredomatichonduras
Actors 40K 0%
65 Honduras Tips
@hondurastips
Events Actors 36.2K 2.20%
66 Javier E. Segovia Bendeck
@javiersegoviab
Actors 33.8K 0.90%
67 Technos Design Computadoras
@technosdesignhn
Actors 33.6K 0.20%
68 GABO
@gabrielortizhn
Actors Journalists Virtualization 33.3K 1.50%
69 Charlyn Walter
@charlyn_walter
Actors Fashion Modeling 31.2K 2.40%
70 Mas Catracho que una Baleada🇭🇳
@polachehn
Actors Music 31.1K 0.50%
71 Rebeca Navarro-DISEÑO Y MARCAS
@rebeca.navarro.hn
Virtualization Fashion Actors 31.1K 0.60%
72 Farmacia Simán
@farmaciasiman
Actors Virtualization 30.9K 0%
73 +KOTA Honduras
@maskotahonduras16
Dogs Pets Actors 30.7K 0.02%
74 Josué Cover
@josuecoverhn
Actors 29.7K 4.30%
75 JuanSa
@juansagarca
Actors 29.2K 0.80%
76 Suamy Leonela 💋
@suamyleonelar
Actors Modeling 28.7K 2.60%
77 City Mall Honduras
@citymallhnd
Actors 28.2K 0.10%
78 vicomen_Hn
@vicomen_hn
Travel Fashion Actors 27.8K 1.40%
79 El Chamo Fernando 🇻🇪
@fgr_16
Actors 27.3K 0.80%
80 𝒴ℯ𝓃𝓎 𝒪𝒸𝒽ℴ𝒶
@yenyochoa
Actors 26.8K 1.20%
81 Alejandra Jimenez🎥🖥
@alejimeneztv
Actors 26.4K 1.20%
82 keep In
@keepin_hn
Virtualization Actors 25.6K 0%
83 India Boutique
@indiaboutiquehn
Events Fashion Actors 24.8K 0.80%
84 PURPOSE💙FAMILY👪 FITNESS🏋🏻‍♀️
@andyfitcoach
Moms Actors 24.4K 5.10%
85 Nanatzu no Taizai 🐲
@diana_jimz
Actors 23.8K 0.05%
86 El Ombligo de América
@elombligodeamerica
Fashion Actors 22.8K 0.20%
87 Del Timbo al Tambo -TravelBlog
@deltimboaltambo
Actors Fashion Travel Photography Nature & Outdoors Architecture 22.5K 1.30%
88 🎩Jhon Christopher Zelaya
@jhonzelayahn
Actors Journalists 22.1K 2.40%
89 Le Divas Club
@le.divas.club
Events Actors Fashion 21.4K 0%
90 • T A I S H A •
@taishaurias
Actors Art Virtualization 19.6K 3.10%
91 LILIAN PINEDA
@lilianpineda
Actors 18.4K 6.10%
92 Abril Suárez🤙🏻
@abril_zuarez
Actors Fashion 16.1K 7.30%
93 Oficial MissHondurasUniverse
@misshondurasuniverse_oficial
Actors 16K 0.03%
94 Tigo Honduras
@tigohonduras
Actors 15K 0.20%
95 ANGELLO
@angello_pro
Actors Travel 14.2K 4.30%
96 Pepsi Honduras
@pepsihonduras
Actors 13K 0.50%
97 anтнony caмpвell
@anthonycampb3ll
Dogs Pets Actors 12.6K 0%
98 Liam
@liammusica
Music Actors 12.2K 1.00%
99 Jabdiel Valladares
@jabperhn
Travel Fashion Actors 10.9K 5.00%
100 Carlos Membreño
@carlosmberrios
Actors Photography Travel 10.1K 12.10%