Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Guatemala. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 10 người có ảnh hưởng ở Guatemala với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Renata Arcanjo
@renataarcanjooficial
Events Actors 488.1K 1.10%
2 May🇻🇪
@mayrobisgl
Events Actors Fashion 156K 2.70%
3 Renata Arcanjo
@renataarcanjofco
Events Actors 104.6K 1.80%
4 Club Bi
@clubbi
Events Chef Actors 60K 0.40%
5 Luis Leto 🚀
@luisletoveliz
Events Actors Fitness Coaching 37.9K 0.30%
6 Sofia Alonso
@sofialbrand
Events Actors 20.1K 6.10%
7 Thelma Fuentes
@thelma_fuentes
Events Actors Fashion 15.7K 15.80%
8 Moms And Babies
@_momsandbabies_
Events Moms Virtualization Actors 13.2K 1.30%
9 Team Bento
@teambentogt
Events Chef Actors Virtualization 9.9K 1.00%
10 Estefany Cruz 🍃
@estefanycruz90
Events Actors 8.1K 3.80%