Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Gibraltar. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 13 người có ảnh hưởng ở Gibraltar với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Grace On Your Dash® on Youtube
@graceonyourdash
202.6K 9.90%
2 The Muscle Bakery™
@themusclebakery
Cooking Health & Fitness Food & Drink 10K 0.80%
3 🐯Bengal Oscar
@_king_oscar
Animals & Pets 9.8K 9.30%
4 ZIZZO WORLD (Official Page)
@serjezizzo
Music Singer Songwriting 9.6K 0.20%
5 Elke Hurtado
@themusclebaker
Cooking Food & Drink Health & Fitness 9.3K 2.10%
6 La Sala Gibraltar
@lasalagibraltar
3.9K 0.30%
7 JADASEA
@jadase15
Film, Music & Books Art Design Animals & Pets Celebrities 3.6K 25.50%
8 John DNA
@john.dna
Photography Technology Celebrities 2.3K 5.00%
9 Abi Mariah
@abi.mariah
Celebrities Fashion Hair & Beauty 2.1K 11.50%
10 Doyin A
@thebossette_doyin
Celebrities Fashion Hair & Beauty 1.8K 2.20%
11 Sam Brennan
@singaporephysio
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.4K 9.40%
12 Erica Gabriella
@ericagabriella25
Celebrities Design 1.3K 4.60%
13 nickcohn27
@nickcohn27
Health & Fitness Food & Drink Humor Education Cooking 1K 15.50%