Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ghana. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 31 người có ảnh hưởng ở Ghana với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 okyeame Kwame
@okyeamekwame
Singer Music Celebrities Film, Music & Books Education 1.2M 0.30%
2 Bismark Odoi
@bismarkthejoke
Actors Modeling Entertainment Celebrities Education Film, Music & Books Animals & Pets 1M 0.50%
3 Serwaa Amihere [ Psalm 3 ]
@serwaaamihere
Modeling Cooking Art Celebrities DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Photography Travel Technology Fashion 1M 1.00%
4 Ghanafuo•com
@ghanafuodotcom
Modeling Fashion Education Humor Technology Cars & Motorcycles 140.9K 0.40%
5
@dottylana
Celebrities Education Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 113.8K 0.10%
6 HAROLD AMENYAH
@haroldamenyah
Humor Celebrities Education 58.2K 2.10%
7 Number1fan ®
@_number1fan
Fashion Lifestyle Modeling Celebrities Education Health & Fitness 42.1K 2.10%
8 Jeffrey Appiatu
@jeffreyappiatu_art
Art Painting Design Education DIY & Crafts 37.2K 3.10%
9 BRIGHT ACKWERH
@brightackwerh
Soccer Art Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books 24.4K 0.90%
10 D A V I D W A T K E Y S
@davewatkeys
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education 23.6K 1.00%
11 Jon Lam
@jonlamart
Art Design DIY & Crafts Education 23.4K 4.30%
12 The 21st Century Group
@21stcenturygroup
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 20.7K 1.30%
13 ophelia crossland
@ophelia_crossland
Celebrities Health & Fitness Fashion Education 20.6K 1.50%
14 Realmichael Ricogh
@realmichaelricogh
Fitness Training Coaching Health & Fitness Cooking Humor Food & Drink Education 11.5K 3.20%
15 Andrina Coleman
@fitwitandi
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 8.8K 0.02%
16 Ruben Otakoya
@officialotakoya
Art Design DIY & Crafts Education Architecture 6.6K 0.02%
17 Michael Baffour
@born_r3ady
Health & Fitness Food & Drink Education 6.6K 3.80%
18 Mantse
@niimantse5
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 4.7K 0.03%
19 #thepencilguy
@nanayawpencil
Art Design Education 3.7K 0.03%
20 Chloe Brefo
@glamourbychloe.gh
Humor Celebrities Education 3.2K 0.90%
21 kontor gh
@kontorgh
Art Design DIY & Crafts Education 2.9K 2.30%
22 Delali
@delalitsegah
Art Design DIY & Crafts Education 2.9K 6.10%
23 Osiris Black 🏋🏾
@ob_fitness
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 2.6K 8.70%
24 Chief
@nanafro.4
Art Design Education DIY & Crafts 2.4K 0.40%
25 Cody Leeper
@codyy_aesthetics
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education Humor 2.4K 14.40%
26
@iam_evaneghan
Art Cars & Motorcycles Celebrities Education Film, Music & Books Photography Travel Fashion 2.4K 1.40%
27 Joseph Tiibe
@tamalefit
Health & Fitness Education 2.4K 2.00%
28
@bra_sly_gh
Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 1.7K 2.60%
29 Musah Yussif
@musahyussifart_1
Art Design DIY & Crafts Education 1.7K 0.07%
30 Nana Boateng
@nanabankz
Celebrities Health & Fitness Hair & Beauty Education 1.6K 3.00%
31
@nnaemekaonyeka
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 1.2K 1.40%