Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ghana. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 31 người có ảnh hưởng ở Ghana với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Serwaa Amihere [ Psalm 3 ]
@serwaaamihere
Modeling Cooking Art Celebrities DIY & Crafts Education Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Photography Travel Technology Fashion 1M 1.00%
2 Kafui Danku, FAA
@kafuidanku
Entertainment Actors Styling Cooking Food & Drink Kids & Parenting Travel Architecture 635.1K 0.80%
3 AbenShow
@abenshowtv
Food Cooking Chef 98.1K 0%
4 #WhereGhanaEats 🇬🇭
@whereghanaeats
Food Restaurants Chef Cooking Food & Drink 49.4K 0.50%
5 D A V I D W A T K E Y S
@davewatkeys
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education 23.6K 1.00%
6 Villa Grace
@villagracegh
Food Restaurants Cooking Food & Drink 23.3K 0.50%
7 The 21st Century Group
@21stcenturygroup
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 20.7K 1.30%
8 🍑 เครื่องเขียน|สมุดฉีก 🍑
@kmnt_shop
Cooking Food 19.5K 0%
9 Heidi (Happiness is Homemade)
@hihomemadeblog
Cooking 16.9K 0.60%
10 Realmichael Ricogh
@realmichaelricogh
Fitness Training Coaching Health & Fitness Cooking Humor Food & Drink Education 11.5K 3.20%
11 Andrina Coleman
@fitwitandi
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 8.8K 0.02%
12 Laura🙋🏻ChocolateCoveredCheetah
@chocolatecoveredcheetah
Cooking Food & Drink Health & Fitness 6.2K 0.05%
13 Skint Momma
@skintmomma
Cooking Health & Fitness Food & Drink 5.7K 0.01%
14 Аня
@_annspiration_
Food & Drink Cooking Nature & Outdoors Travel 5.4K 1.70%
15 Waisted By FAIY & Faiys Teatox
@waisted_by_faiy
Health & Fitness Cooking Food & Drink 4.9K 1.10%
16 Fitness Enthusiast
@rome_txf
Health & Fitness Food & Drink Cooking 4.8K 0.09%
17 Mantse
@niimantse5
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 4.7K 0.03%
18 bitesnbakes™•Cake Artist
@bitesnbakes
Cooking Food & Drink 3.9K 1.90%
19 Limitless Class
@fashforward5
Cooking 3.6K 0.03%
20 Laurene
@fairycakesgh
Food & Drink Cooking 3.6K 0.90%
21 Mama Harris' Kitchen
@mamaharriskitchen
Cooking Food & Drink 3K 2.30%
22 Greasy Vegan™
@greasyvegan
Cooking Health & Fitness Food & Drink Animals & Pets 3K 6.30%
23 The Life Of A SuspiciousFoodie
@chefinskinnyjeans
Cooking 2.9K 0.02%
24 TOOMSFRUITS (DRIED FRUITS)
@toomsfruits
Health & Fitness Cooking Food & Drink 2.7K 1.90%
25 Osiris Black 🏋🏾
@ob_fitness
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 2.6K 8.70%
26 Cody Leeper
@codyy_aesthetics
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education Humor 2.4K 14.40%
27 Robby Annafi 10
@robbyannafi10
Cooking Health & Fitness Animals & Pets 1.9K 2.50%
28
@eboemakhu
Cooking Art Celebrities Film, Music & Books Food & Drink Photography Technology Fashion 1.6K 3.60%
29 PredatorSlayer
@simply_wrestlercarter
Health & Fitness Food & Drink Cooking 1.6K 0.10%
30 Zink
@nevertrustaskinnycook
Cooking Food & Drink 1.3K 2.00%
31
@nnaemekaonyeka
Game Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 1.2K 1.40%