Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Germany. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 33 người có ảnh hưởng ở Germany với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Claudia & Julia@bloggerinjulia
@schnappdeinpreis
Fashion Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 175.2K 2.70%
2 RebellComedy
@rebellcomedy
Lifestyle Fashion Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology 152.8K 1.70%
3 Dirk Zehrt
@gourmetblog
Travel Adventure Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Gardening Film, Music & Books Design Art Cooking 105.2K 1.80%
4 Xavier
@xavicorrial
Fashion Lifestyle Styling Game Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 89.4K 2.00%
5 2Männer+2Pflegekinder=Familie
@_papapi_
Lifestyle Fashion Beauty Nature & Outdoors Kids & Parenting Food & Drink Health & Fitness Gardening Film, Music & Books Art 70K 7.40%
6 Sevgi
@lilules
Lifestyle Fashion Cooking Art Cars & Motorcycles Celebrities DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology 69.9K 1.10%
7 ḌMONTINARI 📍BERLIN
@denisemontinari
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 50.6K 3.80%
8
@don.shahcheshmeh
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 48.7K 3.40%
9 GINGER,WINE & PEANUTS
@pia_mia_clean_food
Cooking Art Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Technology 47.4K 2.10%
10 Ann-Vivien ♥️ Lifestyle Blog
@annvivien
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 46.7K 1.40%
11 Pernille Baastrup
@pernillebaastrup
Design Interior Design Architecture DIY & Crafts Gardening 41.5K 4.00%
12
@kaith28
Cooking Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Kids & Parenting Photography Travel Fashion 32.2K 0.14%
13
@teamfreshboiz
Cars & Motorcycles Celebrities Design Education Film, Music & Books Gardening Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 29.2K 0.04%
14 Sanne
@sannes_uni
Design Interior Design Gardening DIY & Crafts 28.9K 2.40%
15 Екатерина Робертовна Вильгельм
@ekaterina.robertovna_
Fashion Lifestyle Cooking Design Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Travel 15.9K 0.50%
16 Jule|Einzelunternehmerin 🙏
@chakranayar.arts
Celebrities Fashion Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Gardening DIY & Crafts Design Art Animals & Pets Cooking 14.1K 3.50%
17
@pouyanrfard
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design Education Film, Music & Books Gardening Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 14K 1.10%
18 FLATLAY |COFFEE |LIFESTYLE 🕊
@jojadasdiary
Cooking Architecture Design Gardening Hair & Beauty Food & Drink Nature & Outdoors Photography Fashion 12.6K 2.80%
19
@shawnidiy
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 10.3K 0.08%
20 T O N I A🌹
@tonia.ae
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Fashion Game 8.8K 0.03%
21
@minadryn
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 8.7K 0%
22 marylou franka
@frankatravelblog
Travel Adventure Photography Nature & Outdoors Gardening Architecture Animals & Pets Cooking 6.7K 8.80%
23
@chalieberty
Cooking Animals & Pets Cars & Motorcycles Design DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 5.2K 2.40%
24
@prinz_saed
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Animals & Pets Cooking 5.2K 0%
25 WEDDING STYLE BLOG & WORKSHOPS
@alexandra.winzer
Cooking Animals & Pets Design DIY & Crafts Gardening Hair & Beauty Food & Drink Photography Travel Fashion 4.6K 3.50%
26
@bycilii
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 4.2K 0.03%
27
@travelworldonline
Cooking Architecture Art Cars & Motorcycles Design Gardening Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel 3.7K 2.00%
28 Fashion, Beauty, Travel, Food
@passaportedoluxo
Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Kids & Parenting Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books DIY & Crafts Celebrities Art Architecture Cooking 2.3K 0.80%
29 A l i n a ✨
@blackbeachchair
Design Hair & Beauty Fashion Travel Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Gardening Film, Music & Books Education Art Animals & Pets Cooking 2K 8.90%
30 Walter Knoll Indonesia
@walterknollindonesia
Design Architecture Art DIY & Crafts Gardening 1.9K 0.50%
31 Chillylilly
@chillylilly_crazycat
Animals & Pets Gardening 1.6K 22.40%
32
@gartenheldt
Cooking Animals & Pets Gardening Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology 1.5K 14.00%
33 Starlight, Diamond & Svea
@sveakristin_
Lifestyle Fashion Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Design DIY & Crafts Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Photography Travel Technology 1.3K 18.60%