Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở France. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 18 người có ảnh hưởng ở France với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 𝕬𝖗𝖙𝖍𝖚𝖗 𝕭𝖊𝖓𝖈𝖍𝖊𝖙𝖗𝖎𝖙
@artben
Lifestyle Sports Fashion Technology Travel Photography Nature & Outdoors Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Gardening Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design Celebrities Cars & Motorcycles Art Architecture Cooking 120.8K 1.20%
2 arya 🌹
@aryavxo
Gardening Hair & Beauty Fashion 56.9K 0%
3
@mathiastonline
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 49.3K 0%
4 StAmina| 📍Lille
@curlsandcachos
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 30.5K 0.90%
5 Hermione
@hermione_mn
Animals & Pets Gardening Kids & Parenting 26.7K 1.30%
6 📍MARSEILLE
@lucasboino
Fashion Modeling Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology 20.3K 5.40%
7 Dettachée de Presse
@dettacheedepresse
Lifestyle Fashion Design Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Travel Technology 17.4K 1.50%
8 Mat Carlier
@mat_carlier
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Design DIY & Crafts Education Film Music & Books Gardening Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion Game 12.2K 14.80%
9 Galerie 6 rue de Lille - Paris
@6ruedelilleparis
Design Art Architecture DIY & Crafts Gardening 8.8K 3.50%
10
@ygaliazzi
Cooking Animals & Pets Architecture Art Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 7.5K 1.80%
11 Jérémy
@jeremydgst
Gardening DIY & Crafts Architecture Design Animals & Pets 6.4K 11.40%
12
@aimie_jaouen
Architecture Art Design Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 4.7K 5.10%
13 Damien Tison
@damientison
Architecture Design Art DIY & Crafts Gardening 3.7K 6.40%
14 Mark
@hermanssteelgarage
Design Art DIY & Crafts Architecture Gardening 3.5K 4.80%
15 Caroline Hilleberg
@elisabethcaroline
Art Architecture Film, Music & Books Photography Gardening 2.6K 0.10%
16
@hvslenz
Cooking Animals & Pets Architecture Art Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 2.6K 0%
17 Chats de partout
@chatsdepartout
Animals & Pets Gardening 2.1K 6.60%
18 Christophe Theiller
@christophetheiller
Architecture Design Art Gardening 2K 2.10%