Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ethiopia. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 9 người có ảnh hưởng ở Ethiopia với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Touch By Marzel
@touch_by_marzel
Art Beauty Business Film, Music & Books Nature & Outdoors Travel Photography 342.7K 1.10%
2 petertyushkevich
@petertyushkevich
Photography Travel Nature & Outdoors Architecture 58.5K 1.60%
3 Devir Vanunu
@devirv
Travel Photography Adventure 21.3K 3.90%
4 Olga
@widesea_noanchor
Photography Nature & Outdoors Travel Architecture 7.4K 0.50%
5 Nader Adem
@naderphoto
Architecture Photography Nature & Outdoors Travel 3.4K 10.50%
6 محمد بوقريص
@mbuqurais
Photography Nature & Outdoors Architecture Travel 1.7K 13.40%
7 ghenetbrooklyn
@ghenetbrooklyn
Cooking Food & Drink Travel 1.6K 2.90%
8 Wongel Abebe (Cookie)
@ayehush_cookie
Nature & Outdoors Photography Architecture Travel Art 1.3K 9.90%
9 Somali Hype
@somalihype
Technology Film, Music & Books Travel Photography Architecture 1.2K 1.40%