Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Estonia. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 12 người có ảnh hưởng ở Estonia với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Estonian Cars 🇪🇪
@estoniancarspotting
Cars Luxury Audi Cars & Motorcycles Technology Photography 31.2K 2.10%
2 S T A R S H O P
@starshop.ee
Fashion Styling Lifestyle Film, Music & Books Architecture Technology 10.3K 0%
3 Criz Shane
@iam_crizshane
Technology Photography 9.4K 2.90%
4 Lucifer The Pug 🇪🇪
@lucifer_pug
Animals & Pets Technology 8K 5.60%
5 Olga Bogdanova
@oljabog
Humor Technology Health & Fitness 5.7K 6.30%
6 Mattia Pedalà
@matt_peda
Technology Celebrities 5.3K 2.50%
7 MODA MACA
@modamaca
Technology 4.4K 1.10%
8 Zlata_Kanishcheva
@golden_379
Celebrities Technology Humor 3.5K 1.70%
9 Alexandre Konarev 🇨🇦
@alexandre.konarev
Photography Technology 3.3K 0.06%
10 Nadia Luisella
@nadialuisella
Celebrities Technology 2.1K 43.40%
11 Cars Of Tallinn™
@carsoftallinn
Cars & Motorcycles Technology Photography 2.1K 2.80%
12 VAMESUHYPE
@vamesuhype
Celebrities Technology Photography Film, Music & Books 1.4K 85.40%