Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ecuador. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 17 người có ảnh hưởng ở Ecuador với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 ᴊᴏʀɢᴇ ʜᴇʀᴇᴅɪᴀ s.
@jorgeherediatv
Fitness Coaching Gym 1M 0%
2 Cuenta Oficial
@josdygonzalez22
Actors Gym 346.7K 2.10%
3 N 🏝 T 🏝
@nataliaa.teen
Fashion Gym Modeling 129.7K 0.60%
4 12 SEMANAS / CAMBIO TOTAL
@karlafitoficial
Actors Gym Fitness 119.4K 1.20%
5 Adicto Al Fitness
@adictoalfitness
Fitness Coaching Gym 82.9K 0.80%
6 Zayda Fit
@zaydafit
Coaching Fitness Gym 75.3K 0.30%
7 Adrian Nutricion & Fitness
@adrianyepezfitness
Fitness Coaching Gym 73.2K 0.30%
8 B I B I A N 🔮✨🏹
@bibiancarrion
Actors Bikini Gym 51.7K 3.00%
9 Harry Dance Gym
@harrys_dancegym
Fitness Coaching Gym 44.1K 0.10%
10 Fabio Vallejo
@fabiovallejo1
Actors Fitness Gym 41.7K 2.80%
11 Diana Force -Fitness Nutrición
@dianaforce
Fitness Coaching Gym 35.1K 0.90%
12 Sonnia Maridueña López
@sonniamariduena
Fitness Coaching Gym 27.7K 0.20%
13 Monica Crespo
@monicacrespob
Coaching Fitness Gym 27.3K 1.50%
14 Paola Wood
@paoladw
Fitness Coaching Gym 15.1K 2.30%
15 May Valdez
@morochavaldez
Fitness Coaching Gym 13K 1.20%
16 Best Nutrition
@bestnutritionec
Events Fitness Coaching Gym 12.6K 0.40%
17 optimumnutritionec
@optimumnutritionec
Fitness Coaching Gym 3.5K 0.40%