Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ecuador. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 24 người có ảnh hưởng ở Ecuador với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 L O G A S H I A N
@logashian
Events Virtualization Actors Fashion 144.4K 0%
2 Karla González
@karlag_atelier
Fashion Events 141K 0.40%
3 Latinos Company
@latinoscompany
Events Actors Music 100.7K 0.60%
4 Alondra Santiago
@alocuba
Events Actors Journalists 88.1K 1.30%
5 SANDY FASHION
@sandyfashion
Events Fashion Lifestyle 87K 0.10%
6 Andrea Hurtado
@andrehurtadocarolina
Events Actors Coaching 86.8K 1.00%
7 Taylor swift Updates
@swiftiepaul
Events Singer Music Songwriting 65.2K 1.10%
8 Beau Novias Atelier
@beau_novias
Events Fashion Fashion Design 61.6K 0.10%
9 R o c k o y B l a s t y
@rockoyblasty
Events Actors 51.5K 0.60%
10 Partyideas
@partyideas_ec
Parties Events 51.1K 0.10%
11 El Mercadito
@elmercaditoec
Events Actors Journalists 50.3K 0.10%
12 🅙🅞🅔🅛 🅟🅘🅜🅔🅝🅣🅔🅛 ECUADOR🇪🇨
@joelnaticasecuador
Events Actors 44.6K 0.50%
13 Chinä Cärol
@china.carol
Events Actors 41.1K 2.40%
14 Vero Carbo
@abcverocarbo
Fashion Fashion Design Events 41K 0.40%
15 Wilson Dance
@wilsondanceshowec
Events Actors Music 36.7K 1.20%
16 Tortas,cupcakes & más! 🎂🧁✨💕
@munamii.cakery
Virtualization Actors Events Celebrities Travel 32.2K 0.20%
17 Oscar Andrés 🔹
@oskrandres21
Events Actors Journalists 28.8K 0.02%
18 VILLA GARDENIA
@villagardenia.ec
Events Food Design 27.8K 0.90%
19 Angie Victoria
@angie.victoriac
Events Actors Modeling Fashion 27.6K 4.60%
20 Jorge Barrionuevo
@goldenshapes
Events Photography 24.7K 1.60%
21 Sol Vargas ☀️
@solvargas__
Events Fitness Coaching Nutrition 17.8K 12.70%
22 Cake House
@cakehouse_ec
Parties Events Chef 15.8K 0%
23 Best Nutrition
@bestnutritionec
Events Fitness Coaching Gym 12.6K 0.40%
24 It’s Not About The Lettuce 🌸
@verobravop
Events Recipes Food Health 6.8K 3.40%