Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ecuador. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 47 người có ảnh hưởng ở Ecuador với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Distribuidora Massuh
@distribuidora_massuh
Virtualization Actors Fashion Humor Health & Fitness Celebrities Cooking 197.4K 0.10%
2 Chokolat Pasteleria & Café
@chokolatp
Virtualization Actors Cooking Food & Drink 52K 0.10%
3 Nutricionista Andreina Quevedo
@andreinanutricionista
Fitness Coaching Health Health & Fitness Cooking 33.5K 0.10%
4 Mariuxi Viteri
@healthymomma.ec
Moms Fitness Cooking Health & Fitness 25.1K 1.20%
5 Tily Cruz de Cornejo
@piqueostily
Chef Food Cooking Food & Drink 21.7K 0.30%
6 Tradición Pastelera desde 1953
@elsaloncitoec
Food & Drink Cooking Health & Fitness 15K 0.20%
7 TAKAY-Superfood.Superfast.💪🏼⚡️
@takayblends
Cooking Health & Fitness Food & Drink 10.6K 1.10%
8 Crossfit Culture
@crossfitculture
Health & Fitness Cooking Humor 10.4K 0.01%
9 NUTRIBULLET ECUADOR 🇪🇨
@nutribulletecuador
Health & Fitness Cooking Food & Drink 8.4K 0.10%
10 Cosecha Verde ® 🍃
@cosechaverdeec
Cooking Food & Drink Health & Fitness 8.4K 0.40%
11 gye_running 🇪🇨
@gye_running
Health & Fitness Cooking Food & Drink 8.2K 0.70%
12 Sattva Ecuador
@sattvaecuador
Cooking Health & Fitness Food & Drink 8.1K 0.70%
13 Las Veggie Burgers
@lasveggieburgers
Cooking Food & Drink Health & Fitness 7.7K 1.10%
14 Lynx Nutrition
@lynx_nutrition
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 6.6K 0.30%
15 VYZER FITNESS CLOTHING
@vyzerfitnessc
Health & Fitness Cooking Education Humor Food & Drink 6.1K 1.00%
16 Ateliê Dona Rock ☠🚺
@ateliedonarock
Celebrities Animals & Pets Education Film, Music & Books Cooking 5.4K 0.01%
17 Anaboli Nutrición
@anabolinutricion
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 5.3K 1.60%
18 María Fernanda Salame
@mfsalame
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor 5.1K 0%
19 Lea💕 Vegan🌱 17☺️ Germany🇩🇪
@veganfortheworld
Cooking Food & Drink Health & Fitness 4.8K 4.70%
20 Guayaquil Sweet Market
@sweetmarketgye
Cooking Food & Drink Health & Fitness 4.3K 1.00%
21 Vita-Mía Bakery 🍫
@vitamialfajores
Cooking Food & Drink Health & Fitness 3.7K 0.01%
22 Alan Beltrán
@alanbeltran85
Health & Fitness Cooking Food & Drink 3.7K 0.03%
23 la calle (593) Ecuador
@lacalle593ecuador
Cooking Food & Drink 3.6K 2.70%
24 El Sabor De La Salud!
@legoutcocina
Cooking Food & Drink 3.3K 1.20%
25 Majo Torres
@majotorresp
Food & Drink Cooking Health & Fitness 3.3K 5.10%
26 Priscilla Valverde de Soria
@valverdepriscilla
Cooking Food & Drink Health & Fitness 3.3K 0.30%
27 #NidoGYE
@nido_gye
Cooking Food & Drink 3K 2.70%
28 Aim Fitness Apparel
@aimapparel
Health & Fitness Humor Cooking Food & Drink Education 2.8K 2.10%
29 AVIVIR
@avivirec
Cooking Health & Fitness Food & Drink 2.6K 0.60%
30 boús patisserie
@bouspatisserie
Cooking Food & Drink Travel 2.5K 1.60%
31 uniko catering gourmet
@uniko_catering_gourmet
Cooking 2.5K 0.01%
32 Kinesis
@kinesis_ec
Health & Fitness Cooking Food & Drink 2.4K 1.80%
33 Blender bottle Ecuador
@blenderbottleec
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 2.1K 3.00%
34 Torteria Carolita
@torteriacarolita
Cooking Food & Drink Travel 1.9K 4.10%
35 Sisterly Nuts
@sisterlynutsuio
Cooking Food & Drink Health & Fitness 1.9K 0.02%
36 Best Siluet Fajas
@bestsiluet.fajas
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.8K 0.05%
37 GYE TRIATHLON
@gye_triathlon
Health & Fitness Cooking Humor 1.8K 2.90%
38 Mundo Orgánico
@mundorganico.ec
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.8K 0.02%
39 Gaby Coronado
@gabygoesfit
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.7K 6.30%
40 mariangelicacalderon
@chantillybakeshop
Cooking 1.7K 1.00%
41 Stilo Acessórios
@acessoriostilo
Health & Fitness Food & Drink Education Cooking Humor 1.7K 1.30%
42 Culinary Slut
@culinary_slut
Cooking 1.7K 6.70%
43 Avelandra
@avelandra
Cooking Health & Fitness Food & Drink 1.6K 1.70%
44 Lakeview2 CrossFit
@lakeviewdois
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 1.3K 6.50%
45 Medisport Ecuador
@medisportlab
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 1.3K 2.00%
46 Christian F Pincay M
@franckchrist
Education Fashion Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.2K 2.00%
47 Paty's Frozen&Cakes
@patysfrozencakes
Food & Drink Cooking 1.1K 0.02%