Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Ecuador. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 47 người có ảnh hưởng ở Ecuador với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Distribuidora Massuh
@distribuidora_massuh
Virtualization Actors Fashion Humor Health & Fitness Celebrities Cooking 267.1K 0.10%
2 Chokolat Pasteleria & Café
@chokolatp
Virtualization Actors Cooking Food & Drink 66K 0.30%
3 Nutricionista Andreina Quevedo
@andreinanutricionista
Fitness Coaching Health Health & Fitness Cooking 32.4K 0.20%
4 Mariuxi Viteri
@healthymomma.ec
Moms Fitness Cooking Health & Fitness 32.2K 1.30%
5 Tradición Pastelera desde 1953
@elsaloncitoec
Food & Drink Cooking Health & Fitness 29.3K 0.10%
6 Tily Cruz de Cornejo
@piqueostily
Chef Food Cooking Food & Drink 22.2K 0.50%
7 Crossfit Culture
@crossfitculture
Health & Fitness Cooking Humor 10.4K 0.01%
8 TAKAY-Superfood.Superfast.💪🏼⚡️
@takayblends
Cooking Health & Fitness Food & Drink 9K 1.30%
9 Sattva Ecuador
@sattvaecuador
Cooking Health & Fitness Food & Drink 8.5K 0.80%
10 NUTRIBULLET ECUADOR 🇪🇨
@nutribulletecuador
Health & Fitness Cooking Food & Drink 8.2K 0.10%
11 gye_running 🇪🇨
@gye_running
Health & Fitness Cooking Food & Drink 8.1K 0.30%
12 Cosecha Verde ® 🍃
@cosechaverdeec
Cooking Food & Drink Health & Fitness 8K 0.50%
13 Las Veggie Burgers
@lasveggieburgers
Cooking Food & Drink Health & Fitness 7.8K 1.40%
14 VYZER FITNESS CLOTHING
@vyzerfitnessc
Health & Fitness Cooking Education Humor Food & Drink 7.3K 1.30%
15 Lynx Nutrition
@lynx_nutrition
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 6.6K 0.20%
16 Anaboli Nutrición
@anabolinutricion
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education 5.9K 1.60%
17 Ateliê Dona Rock ☠🚺
@ateliedonarock
Celebrities Animals & Pets Education Film, Music & Books Cooking 5.4K 0.01%
18 María Fernanda Salame
@mfsalame
Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor 5.2K 0%
19 Guayaquil Sweet Market
@sweetmarketgye
Cooking Food & Drink Health & Fitness 4.4K 0.80%
20 Lea💕 Vegan🌱 17☺️ Germany🇩🇪
@veganfortheworld
Cooking Food & Drink Health & Fitness 4.4K 3.70%
21 AVIVIR
@avivirec
Cooking Health & Fitness Food & Drink 3.8K 0.40%
22 Vita-Mía Bakery 🍫
@vitamialfajores
Cooking Food & Drink Health & Fitness 3.7K 0.01%
23 Alan Beltrán
@alanbeltran85
Health & Fitness Cooking Food & Drink 3.7K 0.03%
24 Majo Torres
@majotorresp
Food & Drink Cooking Health & Fitness 3.6K 5.80%
25 la calle (593) Ecuador
@lacalle593ecuador
Cooking Food & Drink 3.4K 2.90%
26 Priscilla Valverde de Soria
@valverdepriscilla
Cooking Food & Drink Health & Fitness 3.3K 2.00%
27 El Sabor De La Salud!
@legoutcocina
Cooking Food & Drink 3.2K 1.20%
28 #NidoGYE
@nido_gye
Cooking Food & Drink 2.9K 2.80%
29 Aim Fitness Apparel
@aimapparel
Health & Fitness Humor Cooking Food & Drink Education 2.7K 2.10%
30 Kinesis
@kinesis_ec
Health & Fitness Cooking Food & Drink 2.6K 0.60%
31 uniko catering gourmet
@uniko_catering_gourmet
Cooking 2.5K 0.01%
32 boús patisserie
@bouspatisserie
Cooking Food & Drink Travel 2.4K 1.60%
33 Culinary Slut
@culinary_slut
Cooking 2.3K 2.90%
34 Blender bottle Ecuador
@blenderbottleec
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 2K 3.20%
35 Sisterly Nuts
@sisterlynutsuio
Cooking Food & Drink Health & Fitness 1.9K 0.02%
36 Torteria Carolita
@torteriacarolita
Cooking Food & Drink Travel 1.9K 4.20%
37 mariangelicacalderon
@chantillybakeshop
Cooking 1.8K 0.70%
38 Best Siluet Fajas
@bestsiluet.fajas
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.8K 0.05%
39 Mundo Orgánico
@mundorganico.ec
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.8K 0.02%
40 Gaby Coronado
@gabygoesfit
Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.7K 6.30%
41 GYE TRIATHLON
@gye_triathlon
Health & Fitness Cooking Humor 1.7K 3.10%
42 Avelandra
@avelandra
Cooking Health & Fitness Food & Drink 1.6K 1.70%
43 Stilo Acessórios
@acessoriostilo
Health & Fitness Food & Drink Education Cooking Humor 1.5K 1.50%
44 Medisport Ecuador
@medisportlab
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 1.3K 2.00%
45 Lakeview2 CrossFit
@lakeviewdois
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 1.2K 7.00%
46 Christian F Pincay M
@franckchrist
Education Fashion Health & Fitness Cooking Food & Drink 1.2K 2.00%
47 Paty's Frozen&Cakes
@patysfrozencakes
Food & Drink Cooking 1.1K 0.02%