Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Cyprus. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 24 người có ảnh hưởng ở Cyprus với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 RAMONA FILIP
@ramonfilip
Fashion Celebrities Hair & Beauty Health & Fitness 201.3K 1.70%
2 Jack David
@jack___david___
Gym Fitness 57.7K 2.60%
3 ᔕTEᑭᕼᗩᑎIE ᗰIᑕᕼᗩEᒪIᗪEᔕ 🇨🇾🇬🇷
@stephie_fitblaster
Fitness Coaching Bikini Cooking Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Fashion 45.6K 2.00%
4 Christofer Tornaritis
@christofertorno
Fitness Modeling Fashion 35.5K 1.80%
5 Body_Fitness
@body_fitness_sport
Fitness Coaching Training 26.5K 2.80%
6 Kristi Louca
@kristilouca
Yoga Fitness 22.4K 0.40%
7 Demetris Patsalos
@dpatsalos
Health & Fitness Cooking Food & Drink 20.1K 0.70%
8 Özlem Kerçin 💎
@ozlemkercinn
Health & Fitness Technology Film, Music & Books Celebrities 16.2K 0%
9 Lightworker Mentor ⚡️
@georgelizos
Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors 15.3K 2.00%
10 Daniel Michaelides
@danielmichaelides
Health & Fitness Education Food & Drink Cooking 13.8K 1.50%
11 Saskia Hartmann
@saskiaxvi
Health & Fitness 10.6K 3.50%
12 Güran Ataker
@guranataker_
Fitness Coaching Training 10.5K 3.00%
13 MATRIX MEDICAL COSMETOLOGY
@matrix_medical_center
Celebrities Health & Fitness Fashion Hair & Beauty 10.2K 0.90%
14 THREEGIRLSONEKITCHEN
@threegirlsonekitchen
Cooking Food & Drink Health & Fitness 7.5K 0.02%
15 Mariella Georgiadou
@mariellageo
Fitness Training Dogs 6.8K 6.10%
16 ElifcanHakan 💕 Bi Dünya Aşk
@elifcanozdemir94
Celebrities Health & Fitness Fashion 4.9K 4.20%
17 CrossFit Limassol
@crossfitlimassol
Health & Fitness 4.4K 2.30%
18 🇷🇺Россия. Пермь.
@tanya_yago
Health & Fitness 3.6K 8.90%
19 Bodybuilding Motivation
@mariophysique
Health & Fitness Food & Drink 3.2K 0.04%
20 Selcuk Yaralıoglu - Cyprus ®
@selcukyarali
Health & Fitness Humor Food & Drink Cooking 2.8K 4.50%
21 Jack Waters
@jwatersfit
Health & Fitness Food & Drink Cooking Education Humor 2.6K 0.06%
22 Юрий Тетюрин
@tetyurin
Health & Fitness Celebrities Technology Photography 2.1K 1.50%
23 Georgia Onoufriou
@georgia_onoufriou
Design Fashion Celebrities Health & Fitness Hair & Beauty 1.6K 5.20%
24 Amalia Ioannou 😈
@callme.maly
Cooking Animals & Pets Architecture Art Celebrities Design Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Fashion 1.3K 0%