Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Costa Rica. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 67 người có ảnh hưởng ở Costa Rica với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Natalia Carvajal 🖖
@natalia.carvajal_
Actors Modeling Fashion 433.7K 4.60%
2 Nancy Dobles
@nandobles
Actors Journalists Modeling 383.6K 0.80%
3 Melissa Mora
@melissamoraoficial
Actors Modeling 381.6K 0.70%
4 Tere Rodriguez
@tere_rodriguezr
Actors Fashion Modeling 233.8K 0.70%
5 Verónica González Quesada
@veronicagonzalez24
Actors Modeling 219.2K 1.20%
6 Marianela Valverde Quirós
@marianelavalverde
Fashion Actors Modeling 210.2K 0.80%
7 Karina Campos
@kariinacampos
Actors Modeling 173.2K 1.00%
8 Fer Morera
@ifermorera
Modeling Actors Fashion 133.4K 2.90%
9 Laura Formal
@___lauraortega
Actors Modeling 123.9K 2.20%
10 Nicole Carboni Renault
@nicole.renault
Actors Coaching Modeling 116.6K 3.40%
11 P A M E L A P A U T
@pamelapautoficial
Modeling Fashion 109.4K 3.00%
12 Maria Fernanda Lamicq
@marialamicq
Fashion Modeling 92.4K 8.10%
13 Margot Solis (oficial)
@marsolisr15
Moms Actors Modeling 82.9K 1.50%
14 Diana Montero
@dianamontero9809
Modeling Fitness Fashion 81K 0.02%
15 Sharon Castillo
@sharooncastilloo
Actors Modeling 80.1K 4.40%
16 Coco Vargas
@coco.vargas
Actors Modeling 79K 1.10%
17 Maria Jose Castillo
@mariajosecastillo
Fashion Travel Modeling 77.7K 1.20%
18 Douglas Castillo
@douglascch
Actors Modeling Fashion 63.2K 4.40%
19 Valeria Flores 🌴🐚🌋
@_misshonolulu._
Actors Fashion Modeling 62.2K 0.40%
20 Javier Acuña Fallas
@jacunafa
Actors Modeling 57.3K 1.30%
21
@marcelagarcja
Actors Modeling 55.7K 4.50%
22 Valentina Aycinena
@valenaycinena
Fashion Actors Modeling 52.2K 0%
23 Sara López
@saralg7
Actors Modeling 51.3K 7.30%
24 Vale Rees
@vale_rees
Modeling Fashion Actors 49.7K 4.10%
25 Fabiana Granados
@fabianagranados
Actors Journalists Modeling 49.1K 4.40%
26 New Balance Costa Rica
@newbalancecr
Soccer Actors Fashion Modeling 48.2K 0.80%
27 ➰🐺
@fioarbenz
Modeling Actors Publishing 48K 7.00%
28 Jair Cruz
@jaircruzch
Actors Modeling Fashion 46.9K 3.10%
29 María José Montero Arguedas 🇨🇷
@cachoeiracr
Modeling Actors Photography 46.4K 2.10%
30 Catalina Rivera (Lyna)
@catalinariverablog
Actors Modeling 42.7K 2.70%
31 Mattia Masanés
@mattia_masanes
Modeling Photography Fashion 39.7K 5.00%
32 Gloriana Peraza
@gloriana_peraza
Actors Modeling Fashion 33.9K 1.30%
33 Keisha Bianchini
@keibianchini
Actors Modeling 31.7K 20.90%
34 Babalú Costa Rica
@babalu_cr
Actors Fashion Modeling 27.3K 0.10%
35 𝕶𝖊𝖘 | 𝕶𝖊𝖗𝖘𝖙𝖎𝖓 𝖘𝖆𝖓𝖉𝖗𝖆
@moondustedkes
Modeling Fashion Actors 25.6K 0%
36 Maaji Costa Rica
@maajicostarica
Fashion Modeling 25.4K 0.70%
37 Mabel yo Soy
@mabel_yo_soy
Actors Modeling 24.6K 4.30%
38 Ari Recinos
@arirecinos
Fashion Modeling Actors 24K 3.10%
39 Yousef Babb
@yousefbabb
Modeling Fashion 23.5K 4.40%
40 NANO LEON
@nanoleonstudio
Modeling Photography Fashion 22.6K 0.50%
41 Sharon Badilla
@shabadilla
Actors Modeling Fashion 21.9K 3.70%
42 Will Murillo 🇨🇷
@will_costarica_puravida
Music Travel Photography Modeling 21.8K 4.30%
43 Belén & Tista
@belen_tista
Fashion Modeling Art Technology Photography 20.1K 0%
44
@pradaloren
Modeling Music 19.2K 5.30%
45 Jusab Venegas
@jusab
Travel Fashion Modeling 18.8K 3.50%
46 Hola es Lola
@holaeslolacr
Actors Modeling 18.5K 1.60%
47 Guayaberi Swimwear
@guayaberi
Fashion Actors Modeling 13K 1.10%
48 María Fernanda Madriz ♛
@mafemadriz
Fashion Actors Modeling 13K 21.80%
49 ᎢᎻᎬ ᎷᎪᎡᎢᏃ
@themartz
Art Modeling Fashion 12.8K 4.00%
50 C O O L T R E N D C R
@cooltrendcr
Fashion Lifestyle Modeling Celebrities 12.2K 0.70%
51 Michelle
@_michelle_soto_
Actors Modeling 11.4K 3.10%
52 Alejandro Garcés Photographer
@baphotographycr
Modeling Photography Fashion 10.5K 0.40%
53 David Hernandez Noguera
@davidhernandeznoguera
Actors Modeling 10.3K 2.30%
54 Alexa
@alexa_leandro
Actors Modeling Fashion 10.2K 0.04%
55 J u a n C a r l o s M o r a
@jcmorafoto
Travel Photography Modeling 9.5K 5.60%
56 Cata Mendieta
@catamendieta
Actors Fashion Modeling 8.4K 1.80%
57 Ricardo
@rachacerdas
Fashion Modeling Actors 7.2K 6.60%
58 Enrique Rivas Leyva 😎
@enriquerl
Actors Fashion Modeling 6.7K 0.70%
59 Daniela Zúñiga
@dancingwithmyself.blog
Actors Modeling 6K 2.60%
60 Velvet Salas
@velvetsalas
Art Beauty Modeling 5.5K 1.20%
61 Mariella Conejo
@mariellaconejo
Actors Fashion Modeling 5K 5.60%
62 Sofi Méndez
@sofi.mendez
Actors Modeling 5K 7.80%
63 Christian Nelson
@can_did_photos
Modeling Publishing Photography 3.7K 2.10%
64 Omar Boninsegna
@omar_boninsegna_
Actors Modeling Fashion 3.4K 1.60%
65 Silvia Hidalgo
@yo.silvia.hidalgo
Actors Modeling 3.3K 2.00%
66 Ana Laura Mora
@anamoracr
Actors Coaching Modeling 2.2K 2.80%
67 Fernanda Gómez
@fernanda.g20
Actors Modeling 1.7K 0%