Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở China. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 19 người có ảnh hưởng ở China với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Vava
@vava.mis
Soccer Fashion Gym Modeling 304.2K 3.90%
2 Futbol Frenzy
@futbolfrenzy_official
Soccer 67.6K 0.50%
3 JS🔺许佳欣
@jessxuu
Soccer 48.9K 1.10%
4 Kukuruz 🌽+🍒
@kukuruzgram
Soccer 36.1K 7.20%
5 ⠀⠀ ⠀⠀ 🌸Fashion World 🌸
@girlyfashionsfeed
Soccer Fashion Beauty 29.6K 20.50%
6 HQ Football Designs
@rkfootydesigns
Soccer Design Celebrities Technology 27K 3.10%
7 Arméniano Artyom
@takiryan
Soccer 26.9K 1.50%
8 m_abo_a📍
@sudanese_fashion_vip
Soccer 26.2K 0.50%
9 Mohammad Omidi
@mohammadomidi_123
Soccer 23K 0.50%
10 Fer Cuesta | Traveler | Singer
@fercuestafonticoba
Soccer Travel Photography 22.5K 4.50%
11 World's Best Sports Community
@wolfsports
Events Basketball Soccer Sports 21.3K 1.90%
12 Stefano
@stefanogian89
Soccer Fashion Modeling Photography 20.3K 0.07%
13 Pug Maisy
@pug_princess_maisy
Dogs Pets Soccer 18.3K 0.60%
14 Follow If Your From Explore! 🌎
@sexylaterals
Soccer 16.4K 2.70%
15 Li Jiayue
@_lijiayue
Soccer Modeling Photography Art 13.8K 2.20%
16 Luciano Vitale
@lucianomatiasvi
Soccer Fitness Coaching Technology 11.5K 0%
17 WTA Elite Trophy
@wtaelitetrophy
Tennis Soccer Sports 3K 2.20%
18 Football Cleats • Soccer Boots
@cleatzgalore
Soccer 2.2K 0.23%
19 Shoops
@shoops_lev3lup.be
Music Soccer Geek 1.3K 0.60%