Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Chile. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 376 người có ảnh hưởng ở Chile với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Brytiago🐯
@brytiago
Actors Music Celebrities Cars & Motorcycles Technology Humor 4.1M 3.90%
2 Raquel Calderon Argandoña
@k3lcalderon
Fashion Lifestyle Humor Celebrities Film, Music & Books Technology 1.4M 2.00%
3 Pascual Fernandez
@pascualprincipe
Actors Modeling Fashion Technology Photography Celebrities 1.1M 0.90%
4 Michelle Carvalho
@mrs_carvalho
Events Actors Celebrities Technology Animals & Pets 1.1M 3.70%
5 Vesta Lugg
@vestalugg
Actors Film, Music & Books Celebrities Technology 1M 2.30%
6 Michael David Murtagh
@michael__murtagh
Actors Fashion Celebrities Technology 889.4K 1.60%
7 Gemma Colladø
@gemmacgreal
Actors Celebrities Technology Humor Cars & Motorcycles 852.7K 2.20%
8 Karen Bejarano
@karenbejaranotv
Actors Virtualization Celebrities Cars & Motorcycles Technology 849.5K 0.60%
9 BELEN
@belen_soto
Actors Cars & Motorcycles Humor Technology Celebrities 843.4K 3.00%
10 God Level
@godlevelstore
Fashion Cars & Motorcycles Technology Celebrities Humor 775.3K 0.40%
11 GOTAY "EL AUTENTIKO"
@gotayelautentiko
Music Singer Actors Film, Music & Books Technology Celebrities Humor 670.5K 1.50%
12 David Montoya 🦊
@davidnicolasss
Video Blogger Film, Music & Books Cars & Motorcycles Technology Celebrities 645.8K 7.80%
13 Angie Alvarado
@angitaaalvarado
Fashion Actors Celebrities Technology Film, Music & Books Humor 563.4K 2.00%
14 P O W E R P E R A L T A
@raulpower
Dance Choreographer Technology Film, Music & Books Humor Cars & Motorcycles 498.6K 1.00%
15 Almendra Novoa Hanssen
@almendranh
Actors Humor Celebrities Cars & Motorcycles Technology Film, Music & Books 497.1K 1.70%
16 Vivianne Dietz Cárdenas🌻
@viviannedietz
Actors Film, Music & Books Humor Celebrities Technology 493.2K 17.00%
17 Valentina Dávila 🌕
@valentinadavilamua
Actors Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 490.7K 1.80%
18 Rodrigo Alejandro Avilés S.
@rodrigogallina
Actors Film, Music & Books Cars & Motorcycles Celebrities Technology 434.1K 2.10%
19 Batalla De Maestros
@batallademaestros
Music Actors Cars & Motorcycles Humor Technology Film, Music & Books 409.2K 0.40%
20 Teresita Commentz
@tcommentz
Actors Fashion Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities Film, Music & Books 394.3K 4.40%
21 ЅUℛᎾ ЅᎾℒᎯℛ ⅅℐ ℕᎾℂℰℛᎯ
@surosolar
Celebrities Humor Technology Photography Cars & Motorcycles 360.2K 1.40%
22 LORENA GALVEZ ANTOINE
@loregalvezoficial
Actors Modeling Humor Film, Music & Books Technology 350.7K 1.90%
23 Mariuxi Dominguez
@mariuxidominguez
Fitness Coaching Gym Cars & Motorcycles Humor Technology 338.3K 0.10%
24 P O W E R P E R A L T A
@gabopower
Dance Choreographer Actors Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles Photography 329.2K 1.50%
25 Vale Caballero
@vale_caballero
Fashion Actors Modeling Film, Music & Books Technology 319.9K 7.20%
26 Valentina Villagra ✨
@balenttina
Actors Technology Cars & Motorcycles Celebrities Humor 264.4K 9.70%
27 Claudio Alegria Orellana
@claudioalegria1
Actors Virtualization Humor Celebrities Film, Music & Books Technology 255.7K 0.30%
28 Camila Stuardo Jeria
@camistuardo
Actors Technology Celebrities Film, Music & Books 233K 2.60%
29 Anastasia Raccoon ☠️
@rogueanastasia
Actors Technology Cars & Motorcycles Photography 223.1K 8.80%
30 La Combo Tortuga
@lacombotortuga
Actors DJ Music Technology 195.6K 1.90%
31 Koke Santa Ana
@kokesantaana
Actors Celebrities Film, Music & Books Technology Humor 185.5K 0.40%
32 Sirena Miler
@sirenamiler
Actors Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor 183.3K 6.10%
33 BLOG DE VIAJES
@datosdeviajeschile
Travel Photography Nature & Outdoors Architecture Technology 181.5K 1.50%
34 Ivica Llanca
@iviiween
Humor Animals & Pets Celebrities Cars & Motorcycles Technology 162.7K 6.80%
35 Moral Distraída
@moraldistraida
Music Actors Celebrities Technology Humor Film, Music & Books 161.4K 3.00%
36 Matias eduardo Gil boettcher
@mgilboettcher
Actors Virtualization Humor Celebrities Technology 157K 3.70%
37 Emilio Guajardo
@dj__emilio
Celebrities Humor Technology Cars & Motorcycles 156.6K 1.70%
38 R A F A B A R R I O S
@rafabarriosdj
DJ Music Producers Film, Music & Books Celebrities Humor Technology 154.4K 2.20%
39 Cristóbal González 💎
@cristobalgonzalez1
Fashion Lifestyle Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books Celebrities Humor 151.6K 10.20%
40 Camilo Aerstame
@aerstamemov
Actors Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 121.5K 2.60%
41 DANI RIDE 🏳️‍🌈
@daniride
Music Actors Singer Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 119.6K 5.20%
42 K R A S N A S E A R O V I C
@krasnasearovic
Coaching Fitness Gym Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 108.9K 2.40%
43 Sebastian Zerene
@sebastianzerene
Actors Technology Film, Music & Books 105.7K 4.80%
44 Ruth Gamarra
@ruthgamarra
Actors Fashion Celebrities Humor Technology 100.8K 0.10%
45 MARIA PAZ BLANCO
@mpblanco
Fashion Lifestyle Technology Photography 97.4K 1.40%
46 Leben Apparel Chile🇨🇱
@lebenapparel
Cars & Motorcycles Technology Photography 96K 0.10%
47 SG Chilean Girls ❤️
@sg.chileangirls
Art Modeling Piercing Technology Photography 93.4K 0.90%
48 Alberto Lerda (A.L)
@albertolerda
Beauty Fashion Art Celebrities Technology 87.3K 0.80%
49 Nicolartsx
@nickolartsx
Art Illustrator Drawing Cooking Animals & Pets Architecture Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 85.1K 0.30%
50 Sandy Boquita 💋
@sandyboquita
Celebrities Technology 68.6K 0.30%
51 Jaime Artus
@jaimeartus
Actors Modeling Celebrities Technology Humor 65.3K 2.50%
52 juandechile
@juandechile
Travel Photography Adventure Architecture Nature & Outdoors Technology 62.7K 1.80%
53 Fancy Fest Chile
@fancyfest.cl
Actors Fashion Technology Photography 61.6K 0.10%
54 Vicente Soto😎
@vicente_soto2005
Actors Technology Photography Cars & Motorcycles Architecture 57.5K 3.80%
55 Dani Martinez 💋🇨🇱
@danilhp1
Actors Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 54.3K 6.90%
56 Isi Sørensen
@isisorensen
Celebrities Technology Photography 54.3K 6.40%
57 Nicole Saavedra
@nilesisima
Technology Photography Health & Fitness Nature & Outdoors Travel 51K 1.10%
58 Feñα Fınsтerвuscн Pαssαlαcquα
@fer_finspass
Actors Technology Humor 48.2K 10.70%
59 Karla Vasquez Villanueva
@karlitavasqz
Celebrities Technology 48.2K 4.40%
60 Denisse (Gυαgυα)💕👑
@denishh_
Actors Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 46.5K 5.30%
61 ℂᴀᴍɪʟᴀ ᴠᴇɢᴀ
@cammilavega
Actors Fashion Modeling Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities 43.3K 3.00%
62 Forest El Rey del Mambo
@el_forest
Celebrities Humor Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books 42.5K 5.80%
63 🔥 Vee 🔥
@valebadillaa
Dance Choreographer Humor Technology Celebrities Film, Music & Books 42K 5.70%
64 Constanza Gutiérrez
@constanzavge
Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 41.5K 0.03%
65 Constanza⚡️
@helloconny
Actors Technology Humor 40.7K 3.00%
66 💀
@maquim73
Technology Photography 40.5K 0.00%
67 Xaviera Ibarra🔥
@mslilxavi
Actors Journalists Celebrities Photography Technology 39.6K 2.20%
68 SG BABY
@sgbaby01
Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor Film, Music & Books 39.5K 0.03%
69 vagina dentada
@plantakarnivora
Music Actors Celebrities Technology Cars & Motorcycles 39.4K 10.30%
70 D A N I L O R O D R I G U E Z
@danilorodriguezw
Celebrities Technology Humor 38.4K 0.03%
71 El Bloque 8
@elbloqueocho
Band Music of Latin America Musicians Technology Cars & Motorcycles Humor Architecture 34.9K 3.40%
72 LOVELEMON & LOVEORANGE
@lovelemonlimonada
Actors Modeling Film, Music & Books Technology Cars & Motorcycles 33.6K 0.50%
73 Ⓜ️NU Sebastian Ramirez Arenas
@mnu24
Celebrities Technology Film, Music & Books Health & Fitness 33.6K 0.02%
74 BAMBAM ⚡️
@cristobalfuentesm
Fashion Modeling Lifestyle Celebrities Technology 32.3K 5.40%
75 🎤B 3 N J A M ! N - L U N A📻📷🇨🇱
@benjalunaguti
Modeling Fashion Technology Photography 32.2K 2.70%
76 ₵ⱤɆ₳ ฿Ɇ₳₮฿ØӾ 🇨🇱
@creabeatboxx
Music Actors DJ Celebrities Humor Technology 31.5K 0.30%
77 Laura Jofre Moyano
@laurajofremoyano
Technology 31.4K 0.02%
78 La Rolón 💋
@rolonlovers
Actors Celebrities Technology Design Hair & Beauty Fashion 31.2K 0%
79 El Shaaki 🔥🎵🔥
@elshaaki
Actors Music Technology Film, Music & Books Humor 31.2K 2.40%
80 🔻ALINE OSORIO🔺
@alinekjj
Actors Modeling Technology Architecture Cars & Motorcycles 31K 10.50%
81 DELIRIOUS BOY
@deliriousmusic
Actors Music Humor Technology Celebrities Film, Music & Books 30K 0.60%
82 CatalinaGonzálezManzano
@catagonma
Actors Modeling Humor Cars & Motorcycles Technology 29.9K 1.50%
83 EMILY ♡ PÉREZ
@estiloemily
Fashion Beauty Lifestyle Celebrities Technology 29.2K 2.10%
84 El Planeta Del Libro
@elplanetadellibro
Actors Virtualization Technology Humor Celebrities 29K 1.60%
85 👑Katia👑
@_ka7ia_
Photography Technology Humor Film, Music & Books Cars & Motorcycles 29K 0.03%
86 Catherinne E.
@cateliset
Film, Music & Books Cars & Motorcycles Photography Technology 28.7K 3.00%
87 Fernando Navarro
@fernan2navarro
Soccer Actors Travel Fashion Technology Photography Celebrities Humor 28.4K 5.60%
88 DJ BYTE
@bytemusic
Film, Music & Books Humor Technology 27.7K 2.70%
89 Dj Isabella Serafini
@djisaserafini
Film, Music & Books Technology 26.2K 4.30%
90 NEGROSAMBOOFICIAL
@negrosambooficial
Humor Celebrities Technology Film, Music & Books 25.5K 0.60%
91 INI GORIGOITÍA 👧🏼
@inigorigoitia
Technology Cars & Motorcycles Humor Celebrities Film, Music & Books 25.5K 0%
92 Darwin Ruz
@darwin_ruz
Actors Humor Celebrities Film, Music & Books Technology 25.1K 2.50%
93 Paulette Lasseube
@__muak
Actors Modeling Journalists Celebrities Cars & Motorcycles Humor Technology 25K 0.50%
94 Cote Acevedo ♡
@coteacevedo
Technology Celebrities 24.6K 1.80%
95 DIE TRYING | CHILE
@dietryingskateboarding
Skateboarding Technology Celebrities 23.9K 0.90%
96 🌎 • ⚡️B E S T ⚡️ • 🌍
@musicbest
Cars & Motorcycles Technology Humor Celebrities Film, Music & Books 23.6K 3.40%
97 Waitara Club
@waitara.club
Technology Humor Cars & Motorcycles Film, Music & Books 23K 1.00%
98 Roberto García
@roergarcia
Actors Photography Technology 22.9K 9.80%
99 •• Sagittarius ☥ ••
@sofilevrini
Technology Photography 22.6K 1.90%
100 Chamos'bistro Cafe/Restaurante
@chamosbistro
Chef Food Celebrities Health & Fitness Technology 22.4K 0.30%