Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Chile. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 227 người có ảnh hưởng ở Chile với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Brytiago🐯
@brytiago
Actors Music Celebrities Cars & Motorcycles Technology Humor 4.1M 3.90%
2 Raquel Calderon Argandoña
@k3lcalderon
Fashion Lifestyle Humor Celebrities Film, Music & Books Technology 1.4M 2.00%
3 Geri Hoops
@gerihoops
Actors Modeling Humor Celebrities 1.3M 3.20%
4 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Cαтαℓιиα 🌎✈️
@catavallejos
TV Host Humor 1.1M 2.80%
5 Gemma Colladø
@gemmacgreal
Actors Celebrities Technology Humor Cars & Motorcycles 852.7K 2.20%
6 BELEN
@belen_soto
Actors Cars & Motorcycles Humor Technology Celebrities 843.4K 3.00%
7 Leandro Penna Oficial
@leandropennaoficial
Actors Modeling Celebrities Humor 793.8K 0.70%
8 God Level
@godlevelstore
Fashion Cars & Motorcycles Technology Celebrities Humor 775.3K 0.40%
9 Constanza Piccoli
@coni_piccoli
Humor 740.5K 2.30%
10 GOTAY "EL AUTENTIKO"
@gotayelautentiko
Music Singer Actors Film, Music & Books Technology Celebrities Humor 670.5K 1.50%
11 Angie Alvarado
@angitaaalvarado
Fashion Actors Celebrities Technology Film, Music & Books Humor 563.4K 2.00%
12 P O W E R P E R A L T A
@raulpower
Dance Choreographer Technology Film, Music & Books Humor Cars & Motorcycles 498.6K 1.00%
13 Almendra Novoa Hanssen
@almendranh
Actors Humor Celebrities Cars & Motorcycles Technology Film, Music & Books 497.1K 1.70%
14 Vivianne Dietz Cárdenas🌻
@viviannedietz
Actors Film, Music & Books Humor Celebrities Technology 493.2K 17.00%
15 Valentina Dávila 🌕
@valentinadavilamua
Actors Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 490.7K 1.80%
16 Bruno Zaretti
@bruno_zaretti
Dogs Pets Actors Celebrities Humor 417.1K 3.30%
17 Batalla De Maestros
@batallademaestros
Music Actors Cars & Motorcycles Humor Technology Film, Music & Books 409.2K 0.40%
18 Teresita Commentz
@tcommentz
Actors Fashion Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities Film, Music & Books 394.3K 4.40%
19 ЅUℛᎾ ЅᎾℒᎯℛ ⅅℐ ℕᎾℂℰℛᎯ
@surosolar
Celebrities Humor Technology Photography Cars & Motorcycles 360.2K 1.40%
20 LORENA GALVEZ ANTOINE
@loregalvezoficial
Actors Modeling Humor Film, Music & Books Technology 350.7K 1.90%
21 Mariuxi Dominguez
@mariuxidominguez
Fitness Coaching Gym Cars & Motorcycles Humor Technology 338.3K 0.10%
22 P O W E R P E R A L T A
@gabopower
Dance Choreographer Actors Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles Photography 329.2K 1.50%
23 Valentina Villagra ✨
@balenttina
Actors Technology Cars & Motorcycles Celebrities Humor 264.4K 9.70%
24 Claudio Alegria Orellana
@claudioalegria1
Actors Virtualization Humor Celebrities Film, Music & Books Technology 255.7K 0.30%
25 Koke Santa Ana
@kokesantaana
Actors Celebrities Film, Music & Books Technology Humor 185.5K 0.40%
26 Sirena Miler
@sirenamiler
Actors Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor 183.3K 6.10%
27 Ivica Llanca
@iviiween
Humor Animals & Pets Celebrities Cars & Motorcycles Technology 162.7K 6.80%
28 Moral Distraída
@moraldistraida
Music Actors Celebrities Technology Humor Film, Music & Books 161.4K 3.00%
29 P i a m a r í a
@piamariaoficial
Actors Fashion Humor Celebrities 160.3K 8.50%
30 Matias eduardo Gil boettcher
@mgilboettcher
Actors Virtualization Humor Celebrities Technology 157K 3.70%
31 Emilio Guajardo
@dj__emilio
Celebrities Humor Technology Cars & Motorcycles 156.6K 1.70%
32 R A F A B A R R I O S
@rafabarriosdj
DJ Music Producers Film, Music & Books Celebrities Humor Technology 154.4K 2.20%
33 Cristóbal González 💎
@cristobalgonzalez1
Fashion Lifestyle Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books Celebrities Humor 151.6K 10.20%
34 CUSTOM✡️
@custom_officialgram
Actors Music Film, Music & Books Humor Celebrities Kids & Parenting 148.7K 2.20%
35 Camilo Aerstame
@aerstamemov
Actors Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 121.5K 2.60%
36 DANI RIDE 🏳️‍🌈
@daniride
Music Actors Singer Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 119.6K 5.20%
37
@yennavch
Humor 114K 0%
38 K R A S N A S E A R O V I C
@krasnasearovic
Coaching Fitness Gym Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 108.9K 2.40%
39 Ruth Gamarra
@ruthgamarra
Actors Fashion Celebrities Humor Technology 100.8K 0.10%
40 Nicolartsx
@nickolartsx
Art Illustrator Drawing Cooking Animals & Pets Architecture Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 85.1K 0.30%
41 KOQUIMBA
@koquimba
Actors Virtualization Film, Music & Books Celebrities Humor 70.5K 0.40%
42 Jaime Artus
@jaimeartus
Actors Modeling Celebrities Technology Humor 65.3K 2.50%
43 Dani Martinez 💋🇨🇱
@danilhp1
Actors Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 54.3K 6.90%
44 Feñα Fınsтerвuscн Pαssαlαcquα
@fer_finspass
Actors Technology Humor 48.2K 10.70%
45 FFC
@fitfoodchile
Fitness Coaching Actors Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor 46.8K 0.60%
46 Denisse (Gυαgυα)💕👑
@denishh_
Actors Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 46.5K 5.30%
47 ℂᴀᴍɪʟᴀ ᴠᴇɢᴀ
@cammilavega
Actors Fashion Modeling Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities 43.3K 3.00%
48 Forest El Rey del Mambo
@el_forest
Celebrities Humor Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books 42.5K 5.80%
49 GudVania🐍
@vaniajoplin
Actors Art Design DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Humor Photography Travel Fashion 42.5K 6.80%
50 🔥 Vee 🔥
@valebadillaa
Dance Choreographer Humor Technology Celebrities Film, Music & Books 42K 5.70%
51 Constanza Gutiérrez
@constanzavge
Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 41.5K 0.03%
52 Solo Artistas Chilenxs
@soloartistascl
Music Actors DJ Film, Music & Books Humor Celebrities 40.9K 0.90%
53 Constanza⚡️
@helloconny
Actors Technology Humor 40.7K 3.00%
54 SG BABY
@sgbaby01
Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor Film, Music & Books 39.5K 0.03%
55 SIR SPEEDY OFFICIAL INSTAGRAM
@srspeedy
Film, Music & Books Humor Celebrities 39K 1.00%
56 D A N I L O R O D R I G U E Z
@danilorodriguezw
Celebrities Technology Humor 38.4K 0.03%
57 Jose Gomez Lopez
@pepe_gomez13
Health & Fitness Humor Food & Drink Education Cooking 38.3K 2.80%
58 Luna Martínez
@lunamartinezr
Humor 38.3K 8.80%
59 El Bloque 8
@elbloqueocho
Band Music of Latin America Musicians Technology Cars & Motorcycles Humor Architecture 34.9K 3.40%
60 Estilo Pets
@estilopets
Pets Dogs Virtualization Animals & Pets Celebrities Humor 34.2K 0.40%
61 ₵ⱤɆ₳ ฿Ɇ₳₮฿ØӾ 🇨🇱
@creabeatboxx
Music Actors DJ Celebrities Humor Technology 31.5K 0.30%
62 El Shaaki 🔥🎵🔥
@elshaaki
Actors Music Technology Film, Music & Books Humor 31.2K 2.40%
63 Pato Arratia
@pato_arratia
Celebrities Film, Music & Books Humor 30.8K 12.50%
64 Brandi Williams
@thebrandid
Film, Music & Books Celebrities Art Humor 30.1K 0.50%
65 DELIRIOUS BOY
@deliriousmusic
Actors Music Humor Technology Celebrities Film, Music & Books 30K 0.60%
66 CatalinaGonzálezManzano
@catagonma
Actors Modeling Humor Cars & Motorcycles Technology 29.9K 1.50%
67 K E V E R⭐️
@keverstar
Celebrities Humor 29.4K 3.40%
68 El Planeta Del Libro
@elplanetadellibro
Actors Virtualization Technology Humor Celebrities 29K 1.60%
69 👑Katia👑
@_ka7ia_
Photography Technology Humor Film, Music & Books Cars & Motorcycles 29K 0.03%
70 Camila Galindo A
@camilagalindo13
Dance Choreographer Actors Humor Photography Health & Fitness 28.6K 1.90%
71 Fernando Navarro
@fernan2navarro
Soccer Actors Travel Fashion Technology Photography Celebrities Humor 28.4K 5.60%
72 DJ BYTE
@bytemusic
Film, Music & Books Humor Technology 27.7K 2.70%
73 NEGROSAMBOOFICIAL
@negrosambooficial
Humor Celebrities Technology Film, Music & Books 25.5K 0.60%
74 INI GORIGOITÍA 👧🏼
@inigorigoitia
Technology Cars & Motorcycles Humor Celebrities Film, Music & Books 25.5K 0%
75 ARTE, MOTA Y BAK !
@bakchile
Humor Celebrities 25.3K 1.60%
76 Darwin Ruz
@darwin_ruz
Actors Humor Celebrities Film, Music & Books Technology 25.1K 2.50%
77 Paulette Lasseube
@__muak
Actors Modeling Journalists Celebrities Cars & Motorcycles Humor Technology 25K 0.50%
78 🌎 • ⚡️B E S T ⚡️ • 🌍
@musicbest
Cars & Motorcycles Technology Humor Celebrities Film, Music & Books 23.6K 3.40%
79 Sara Brown Noguera
@sara_brown1
Actors Film, Music & Books Travel Humor Hair & Beauty 23.3K 7.30%
80 Waitara Club
@waitara.club
Technology Humor Cars & Motorcycles Film, Music & Books 23K 1.00%
81 Kitty Carolina Pardo Riveros
@kittypardo
Dance Choreographer Celebrities Humor Film, Music & Books Technology 22.3K 7.20%
82 Quecheverechile
@quecheverechile
Celebrities Humor Film, Music & Books 21.8K 0.10%
83 Bowlpark
@bowlpark
Humor 21.7K 0.90%
84 Manuel Zambrano
@zamanuelzz
Soccer Actors Celebrities Technology Humor Film, Music & Books 21.6K 4.10%
85 D I E G O N I C O L A S⛧
@diego.nicolais
Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles Film, Music & Books 18.4K 1.40%
86 (( NUEVOS PLACERES ))
@sexshopfantasia
Technology Celebrities Film, Music & Books Humor 18K 0.30%
87 Valentina Grille
@valegrille
Film, Music & Books Humor Celebrities 17.8K 4.30%
88 Ube
@felipeunabez
Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles Education 17.7K 1.30%
89 D A V I D V E R S A I L L E S
@versaillesdavid
Music Actors Singer Film, Music & Books Humor Technology Celebrities 17.3K 0.40%
90 Monstarz Crew 〽️🇨🇱
@monstarz_crew
Humor Film, Music & Books Celebrities 16.5K 14.50%
91 Camila Barra
@camilaconstanzaaaa
Technology Humor 16.2K 3.70%
92 Ari♛
@arisantiago_
Humor Celebrities Film, Music & Books Animals & Pets Hair & Beauty 15.9K 1.20%
93 Javiera Lazo
@javi.lazoi
Humor 15.9K 3.80%
94 Josefina Correa Benedetti
@josefinacorrea_benedetti
Technology Film, Music & Books Humor Celebrities Photography 15.7K 2.60%
95 Martina Bisquertt V.
@martufit
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 14.9K 1.20%
96 Maarlon Fuentes
@marlon.fuentes
Film, Music & Books Humor Celebrities 14.8K 7.30%
97 Sofía Grille
@sofiagrille
Film, Music & Books Humor Celebrities 14.4K 4.50%
98 ZAEZ
@zaezmusic
Film, Music & Books Humor Celebrities 14.1K 1.30%
99 Pau Henríquez👑
@pauhenriquezv
Humor Celebrities 13.9K 1.70%
100 Felipe Bermúdez IFBB MPhysique
@felipe_bermudez
Humor Celebrities Health & Fitness 13.7K 2.40%