Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Chile. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 56 người có ảnh hưởng ở Chile với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Maxi Ferres
@ferresmaxi
Coaching Fitness Gym 581K 0.90%
2 Bruno A Galassi
@brunogalassii
Gym Fitness Coaching 429.5K 1.20%
3 Mariuxi Dominguez
@mariuxidominguez
Fitness Coaching Gym Cars & Motorcycles Humor Technology 339K 0.10%
4 Clinica Picrin
@clinica_picrin
Fitness Coaching Gym 313.3K 0.10%
5 ignaciogarmendia
@ignaciogarmendiaoficial
Actors Gym Fitness 293.1K 2.60%
6 Tomas Gonzalez
@tomasgonzalez1
Fitness Actors Gym 255.4K 4.20%
7 FullMusculo
@fullmusculo
Fitness Coaching Gym Cooking Health & Fitness Food & Drink 215.1K 0.40%
8 Under Armour Chile
@underarmourcl
Coaching Fitness Gym 160.3K 0.60%
9 K R A S N A S E A R O V I C
@krasnasearovic
Coaching Fitness Gym Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 108.7K 3.00%
10 Katherinne Pedraza
@katita.pedraza
Actors Gym Fitness 100.7K 1.30%
11 Diego Rivano Droguett
@diegorivanodroguett
Fitness Gym Coaching 98.1K 5.30%
12 Verito Vieyra
@veronica_vieyra
Fitness Coaching Gym 72.5K 1.30%
13 Javier Sebastian FitnessCoach®
@jvviersebvstivn
Fitness Coaching Gym 64.2K 0%
14 Celeste Cardenas
@celeste_wellness
Coaching Fitness Gym 61.9K 1.80%
15 Coach Elizabeth
@herbanutrition
Fitness Coaching Gym 61.9K 0%
16 ⭐BERNI ALLEN🇨🇱
@berniallen
Coaching Fitness Gym 61.4K 0.90%
17 Nath⚡️
@nathalieriffo
Fitness Coaching Gym 60.4K 0.80%
18 Agustina Valenzuela
@agustinavalenzuela
Coaching Fitness Gym 58.7K 1.00%
19 MARIELA ALVAREZ ★
@marualvarez
Fitness Coaching Gym 55.5K 3.30%
20 Pame Hernandez
@pamehernandez14
Actors Gym Fitness 54.8K 2.90%
21 Loreto Soto Nuñez .
@loretosotonunez
Fitness Coaching Gym 51.5K 2.10%
22 Héctor Chávez
@chavezisclever
Fitness Coaching Gym 45.7K 0%
23 NachoLuna
@nacholuna
Coaching Fitness Gym 42.5K 7.00%
24 Jhonny Zambrano
@jhonnydanielzambrano
Fitness Gym Modeling 41K 1.40%
25 Nutricionista Deportivo Alvaro
@nutrideportivoalvaro
Coaching Fitness Gym 40.6K 1.40%
26 Ƈ α r σ A ̀ν ι ℓ α M. 💪🏻🐹🏋🏻
@caaaro.a
Fitness Gym Coaching 40.2K 1.30%
27 Body&Soul Chile
@bodyandsoulchile
Coaching Fitness Gym 40.1K 0.20%
28 CAROLINA BRAVO 💎
@carola_005
Actors Fitness Gym 39.7K 1.20%
29 Pesaschile.cl
@pesaschile
Fitness Coaching Gym 39.7K 0.50%
30 Bastián López 🇨🇱
@bstn77
Events Fitness Gym Coaching 38.7K 6.30%
31 PRO FREESTYLER | ATAKA CREW 🇨🇱
@iamdegox
Coaching Fitness Gym 38.1K 1.70%
32 Patricio Laguna
@patriciolaguna
Coaching Fitness Gym 37.2K 1.30%
33 𝒟𝑜𝓂𝒾 𝒜𝓃𝒶𝒾́𝓈 WELLNESS 🇨🇱
@domianais
Coaching Fitness Gym 33.6K 4.90%
34 jailem y Onaicarg
@jailemlira
Fitness Coaching Gym 31.4K 0.80%
35 Catalina I. Sariego
@sarieg0_
Fitness Coaching Gym 28.5K 2.60%
36 Gianinna Baeza Figure 🇨🇱
@lahulka
Fitness Coaching Gym 28.4K 2.10%
37 Ripholia Fitness
@ripholia_fitness
Fitness Coaching Gym 27.9K 0.20%
38 SUPLES.CL ::: Suplementos
@suples.cl
Fitness Coaching Gym 25.9K 0.10%
39 Anaís Vásquez|Nutricionista🍉
@nutrimentalis
Fitness Coaching Gym 24.8K 0.20%
40 🎀JA VII ERA🎀
@javiijiji
Gym Fitness Coaching 24.5K 3.70%
41 Benjamin Barrios Avalos
@barrios.10
Fitness Coaching Gym 22.7K 0.30%
42 Mabe Miranda 💪🏼👸🏻
@mabeefit
Fitness Coaching Gym 22.5K 2.70%
43 Allnutritiononline
@allnutritiononline
Fitness Coaching Gym 20.9K 0.20%
44 ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀★Sebastian Barboza.
@_saxbfs
Fitness Coaching Gym 20.7K 3.70%
45 Mauricio Alvarado V.
@mr_villarroel
Fitness Coaching Gym 20.2K 2.00%
46 Nutratech Chile Oficial
@nutratechchile
Fitness Gym Coaching 20.1K 0.20%
47 Fitness Planes 🇨🇱🇺🇸
@fitnessplanes
Fitness Coaching Gym 19.9K 0.30%
48 O2 fit
@o2fitchile
Coaching Fitness Gym 18K 0.30%
49 M. I g n a c i a D í a z
@mignaciad
Fitness Coaching Gym 17.4K 5.40%
50 ♡ Maru ♡
@maruferres
Fitness Coaching Gym 17.1K 3.00%
51 Younes.
@yonas.heidari
Fashion Gym Modeling 15.7K 0.07%
52 Black Skull CHILE 💀🇨🇱
@blackskullchile
Fitness Gym Coaching 15.5K 0.30%
53 Team Wolf Fit
@crisone_trainer
Fitness Coaching Gym 14.3K 0.10%
54 Claudia Fernández
@claufernandezfit
Fitness Bikini Gym Health & Fitness Food & Drink Cooking 12.9K 0%
55 Prosuppschile
@prosuppschile
Fitness Coaching Gym 8K 0.40%
56 Speedworks
@chilespeedworks
Events Coaching Fitness Gym 7K 0.30%