Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Chile. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 8 người có ảnh hưởng ở Chile với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Nicolartsx
@nickolartsx
Art Illustrator Drawing Cooking Animals & Pets Architecture Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 82.2K 0.30%
2 CRISTIÁN PREECE
@cristianpreece
Architecture Gardening 63K 2.40%
3 ALEGRIA HECHA A MANO
@alegriahechaamano
Gardening Design DIY & Crafts 20.7K 1.70%
4
@_nicourrutia_
Cooking Art Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 11.8K 4.20%
5 Bagnara Mobiliario Integrado
@bagnaramobiliario
Design Art Architecture Gardening 3.7K 2.30%
6 FANS CLUB OFICIAL CHILE🔝
@_paisanaschile
Celebrities Humor Cars & Motorcycles Film, Music & Books Gardening 2.5K 2.60%
7
@isaac1209
Cooking Animals & Pets Architecture Design Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 1.7K 2.40%
8 Leyl∆lien
@svturnv
Art Film, Music & Books Gardening Cars & Motorcycles 1.5K 6.40%