Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Chile. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 53 người có ảnh hưởng ở Chile với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Nicolartsx
@nickolartsx
Art Illustrator Drawing Cooking Animals & Pets Architecture Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 81.2K 0.20%
2 GudVania🐍
@vaniajoplin
Actors Art Design DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Humor Photography Travel Fashion 58.6K 10.60%
3 MAQUILLAJE CHILE 👩‍🎨♥️
@makeupby_caro
Art Beauty Virtualization Hair & Beauty Celebrities Fashion DIY & Crafts 51.2K 4.30%
4 Camilo Huinca
@onlyjoke
Fashion Actors Modeling Art Design Architecture DIY & Crafts 47.4K 3.20%
5 Hielosur
@hielosur
Architecture Art DIY & Crafts Design 33.8K 1.40%
6 MARÍA JOSÉ BENVENUTO
@artebenvenuto
Art Design DIY & Crafts Architecture Education 27.5K 2.70%
7 Maria Jose Carlier
@mariajosecarlier
Art Design Architecture DIY & Crafts 25.1K 2.80%
8 Andres
@amnesia_pancake
Art Design DIY & Crafts Education 23.4K 15.50%
9 lorenafrohlich
@lorenafrohlich
Art Design Architecture DIY & Crafts Education 21.9K 1.40%
10 ALEGRIA HECHA A MANO
@alegriahechaamano
Gardening Design DIY & Crafts 21.2K 1.20%
11 Gonzalo Ordoñez
@mrgenzoman
Art Design Education DIY & Crafts 17.9K 6.30%
12 Sandra
@sandravelezmua
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 17.6K 6.20%
13 ROOTS RECICLA LTDA.
@roots.recicla
Design DIY & Crafts Education 17.5K 0.30%
14 Katie 💄🐞💜
@kbmakeupbug
Hair & Beauty Fashion DIY & Crafts Celebrities 17K 0.10%
15 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀🌻 Paulina Jaime 🌻
@paulinails_
Hair & Beauty Celebrities DIY & Crafts 16.2K 0.50%
16 Delia Velásquez
@makeupbydeliav
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 15.4K 5.30%
17 Siquieroquiero
@siquieroquiero
Actors Virtualization Art Design DIY & Crafts 14.7K 1.30%
18 Pily Núñez/Quilling Art Chile
@pilyquilling
Art Design DIY & Crafts 12K 2.50%
19
@_nicourrutia_
Cooking Art Celebrities Design DIY & Crafts Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 11.6K 3.40%
20 Illustrator ✏️ Carla Berrocal
@pintamonas
Art Design DIY & Crafts Education 11.4K 1.80%
21 Coca del Rio
@novacolorcl
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 10.2K 0.40%
22 Wendell Araújo
@wendellnarkedmi
Art Design DIY & Crafts Education 7.9K 5.40%
23 Yaikel
@michaelyaikel
Art Design DIY & Crafts 7.8K 5.50%
24 Ilustraciones Berni Errázuriz
@bernie.cl
Art Design DIY & Crafts Education 7.1K 1.80%
25 Bianca Contreras P.♡
@gradaliss
Art Design Education DIY & Crafts 7K 1.80%
26 Natalia
@alternaoficial
Art Design DIY & Crafts 6.5K 4.50%
27 Ronny Cataldo
@ronny.cataldo
Art Design Education DIY & Crafts 5.9K 8.90%
28 KILIMA
@kilima_chile
Design Art DIY & Crafts Architecture 5.6K 0.60%
29 Pablo Benzo / Berlin based
@pablobenzo
Art Design DIY & Crafts Education Architecture 5.5K 5.10%
30 Braito
@braitooo
Art Design DIY & Crafts Education 5.2K 2.80%
31 Roots Art👣
@art_constanzasierraltacorrea
Art Design Architecture DIY & Crafts 5.1K 8.40%
32 Artista
@bunsterdiego
Art Design DIY & Crafts Education 5K 2.80%
33 Paulina Bunster
@objetosmuk
Art DIY & Crafts Design 4.9K 1.20%
34 F R A N C I S C A C O R R E A
@franciscacorrealdunate
Design Art DIY & Crafts 4.8K 1.80%
35 Juguetes Camaleón
@juguetescamaleon
DIY & Crafts 3.6K 1.50%
36 G A T
@gat_illustrations
Art Design DIY & Crafts Education 3.4K 1.60%
37 Nicolás Pauchard
@nicolas_pauchardv
Art Design Education DIY & Crafts 3.3K 3.00%
38
@brithcorin
DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Nature & Outdoors Travel Fashion 3.3K 0%
39 JOHANNA GONZALEZ CASANOVA👄
@johanna3912
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 3.1K 2.30%
40 felipe_ibaceta
@felipe_ibaceta
Art Design DIY & Crafts 2.8K 9.70%
41 Justyna
@justynaaaa
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 2.7K 4.70%
42 Christine Anne Nightingale
@christinenightingale_art
Art Design DIY & Crafts Education Architecture 2.5K 1.40%
43 ᏞᎩ 🦄☾
@lygonz
Art Design DIY & Crafts Education 2.4K 1.90%
44 HPcallejero®
@hpcallejero
Art Design DIY & Crafts Education 2.4K 3.50%
45 F E L I Ú
@luisfeliu_
Art Design DIY & Crafts Education 2.2K 0.05%
46 Oscar Chávez Jofré
@chavezonico
Art Design DIY & Crafts 1.8K 6.50%
47 Rubén Darío Ochoa Urdaneta
@rubeniced
Art Design DIY & Crafts Education 1.8K 7.50%
48 Coté Errazuriz&Carola Achurra
@taller.cc
Design Art DIY & Crafts Architecture 1.7K 1.60%
49 Anahí V
@anaeiiou
Art Design DIY & Crafts 1.5K 5.20%
50 Una Cita Con Mi Vida
@unacitaconmivida
DIY & Crafts 1.4K 3.10%
51 Catalina Lagos Ilustración
@cslagosartwork
Art Design DIY & Crafts Education 1.3K 4.70%
52 Que Bonito Maquillaje
@quebonitomaquillaje
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 1.3K 0.03%
53 Claudio Silva
@cs_claudio
Art Design DIY & Crafts 1.1K 0%