Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Chile. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 120 người có ảnh hưởng ở Chile với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Brytiago🐯
@brytiago
Actors Music Celebrities Cars & Motorcycles Technology Humor 4.8M 2.50%
2 God Level
@godlevelstore
Fashion Cars & Motorcycles Technology Celebrities Humor 1.2M 1.50%
3 Gemma Colladø
@gemmacgreal
Actors Celebrities Technology Humor Cars & Motorcycles 1M 3.70%
4 Karen Bejarano
@karenbejaranotv
Actors Virtualization Celebrities Cars & Motorcycles Technology 0.9M 1.00%
5 BELEN
@belen_soto
Actors Cars & Motorcycles Humor Technology Celebrities 0.9M 3.70%
6 P O W E R P E R A L T A
@raulpower
Dance Choreographer Technology Film, Music & Books Humor Cars & Motorcycles 652.4K 2.40%
7 David Montoya 🦊
@davidnicolasss
Video Blogger Film, Music & Books Cars & Motorcycles Technology Celebrities 637.3K 6.30%
8 Teresita Commentz
@tcommentz
Actors Fashion Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities Film, Music & Books 565.5K 11.60%
9 Valentina Dávila 🌕
@valentinadavilamua
Actors Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 504.8K 5.00%
10 Almendra Novoa Hanssen
@almendranh
Actors Humor Celebrities Cars & Motorcycles Technology Film, Music & Books 495.2K 1.30%
11 Rodrigo Alejandro Avilés S.
@rodrigogallina
Actors Film, Music & Books Cars & Motorcycles Celebrities Technology 434.3K 1.60%
12 P O W E R P E R A L T A
@gabopower
Dance Choreographer Actors Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles Photography 406.4K 1.80%
13 ЅUℛᎾ ЅᎾℒᎯℛ ⅅℐ ℕᎾℂℰℛᎯ
@surosolar
Celebrities Humor Technology Photography Cars & Motorcycles 401.2K 1.20%
14 Batalla De Maestros
@batallademaestros
Music Actors Cars & Motorcycles Humor Technology Film, Music & Books 400.2K 0.60%
15 Mariuxi Dominguez
@mariuxidominguez
Fitness Coaching Gym Cars & Motorcycles Humor Technology 338K 0.10%
16 Valentina Villagra ✨
@balenttina
Actors Technology Cars & Motorcycles Celebrities Humor 256.7K 10.40%
17 Anastasia Raccoon ☠️
@rogueanastasia
Actors Technology Cars & Motorcycles Photography 223.1K 8.80%
18 Sirena Miler
@sirenamiler
Actors Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor 189.9K 6.60%
19 Cristóbal González 💎
@cristobalgonzalez1
Fashion Lifestyle Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books Celebrities Humor 174.3K 10.20%
20 Ivica Llanca
@iviiween
Humor Animals & Pets Celebrities Cars & Motorcycles Technology 159.2K 6.40%
21 Emilio Guajardo
@dj__emilio
Celebrities Humor Technology Cars & Motorcycles 156.8K 1.10%
22 Camilo Aerstame
@aerstamemov
Actors Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 140.5K 2.60%
23 DANI RIDE 🏳️‍🌈
@daniride
Music Actors Singer Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 125.6K 4.10%
24 K R A S N A S E A R O V I C
@krasnasearovic
Coaching Fitness Gym Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 109.2K 2.60%
25 Leben Apparel Chile🇨🇱
@lebenapparel
Cars & Motorcycles Technology Photography 92.6K 0.10%
26 Twin Turbo Chile ®
@twinturbochile
Cars Luxury 85.5K 3.10%
27 Nicolartsx
@nickolartsx
Art Illustrator Drawing Cooking Animals & Pets Architecture Cars & Motorcycles Celebrities Design DIY & Crafts Education Film, Music & Books Gardening Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Humor Kids & Parenting Nature & Outdoors Photography Travel Technology Fashion 82.2K 0.30%
28 Forest El Rey del Mambo
@el_forest
Celebrities Humor Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books 80.8K 6.30%
29 Time Attack Chile
@timeattackchile
Cars 76.4K 1.70%
30 Vicente Soto😎
@vicente_soto2005
Actors Technology Photography Cars & Motorcycles Architecture 66.7K 4.70%
31 Subaru Chile
@subaruchile
Cars 65.5K 0.20%
32 Bass Audio Chile Spa
@bassaudiochile
Cars 62.2K 0.80%
33 Mercedes-Benz Chile
@mercedesbenz_cl
Cars 59.7K 1.10%
34 Dani Martinez 💋🇨🇱
@danilhp1
Actors Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 54.3K 6.90%
35 Cars & Coffee Chile
@carsandcoffeechile
Cars Luxury 53.3K 3.30%
36 Denisse (Gυαgυα)💕👑
@denishh_
Actors Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 51.6K 5.50%
37 ℂᴀᴍɪʟᴀ ᴠᴇɢᴀ
@cammilavega
Actors Fashion Modeling Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities 43.3K 1.80%
38 Nissan Chile
@nissancl
Cars 43K 0.20%
39 VWChile
@vwchile
Cars Audi 41.9K 0.30%
40 Constanza Gutiérrez
@constanzavge
Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles 41.5K 0.03%
41 vagina dentada
@plantakarnivora
Music Actors Celebrities Technology Cars & Motorcycles 40.2K 10.00%
42 El Bloque 8
@elbloqueocho
Band Music of Latin America Musicians Technology Cars & Motorcycles Humor Architecture 39.8K 2.60%
43 SG BABY
@sgbaby01
Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor Film, Music & Books 39.5K 0.03%
44 LOVELEMON & LOVEORANGE
@lovelemonlimonada
Actors Modeling Film, Music & Books Technology Cars & Motorcycles 35.3K 0.40%
45 🔻ALINE OSORIO🔺
@alinekjj
Actors Modeling Technology Architecture Cars & Motorcycles 33.8K 7.50%
46 CatalinaGonzálezManzano
@catagonma
Actors Modeling Humor Cars & Motorcycles Technology 32.4K 1.60%
47 👑Katia👑
@_ka7ia_
Photography Technology Humor Film, Music & Books Cars & Motorcycles 29K 0.03%
48 Adolfo Almarza 🇨🇱
@adolfoalmarzaoficial
Actors Cars & Motorcycles 28.8K 4.00%
49 Catherinne E.
@cateliset
Film, Music & Books Cars & Motorcycles Photography Technology 28.7K 3.00%
50 Waitara Club
@waitara.club
Technology Humor Cars & Motorcycles Film, Music & Books 28.2K 0.40%
51 INI GORIGOITÍA 👧🏼
@inigorigoitia
Technology Cars & Motorcycles Humor Celebrities Film, Music & Books 27.3K 0%
52 Team Santiago Cars
@tsantiagocars
Cars Luxury Audi 27.1K 6.30%
53 DatosAutos 🚘🚩🖼️
@datosautos
Cars 26.8K 0.40%
54 🌎 • ⚡️B E S T ⚡️ • 🌍
@musicbest
Cars & Motorcycles Technology Humor Celebrities Film, Music & Books 26.1K 2.60%
55 Paulette Lasseube
@__muak
Actors Modeling Journalists Celebrities Cars & Motorcycles Humor Technology 25K 0.50%
56 Pop Graphics
@popgraphics
Nature & Outdoors Cars & Motorcycles Technology 23.2K 2.80%
57 Pivot Skate Magazine
@pivotskatemag
Celebrities Cars & Motorcycles Film, Music & Books 20.9K 1.00%
58 Nissan Latinoamérica.
@nissanlatam
Cars 19.8K 1.00%
59 Marcelo Jimenez Ramirez
@marcelo_jimenez
Actors Cars & Motorcycles Technology 19.3K 5.90%
60 Ube
@felipeunabez
Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles Education 18.8K 1.50%
61 D I E G O N I C O L A S⛧
@diego.nicolais
Technology Celebrities Humor Cars & Motorcycles Film, Music & Books 18.3K 1.40%
62 Tienda Ride
@tiendaride
Cars & Motorcycles Nature & Outdoors 16K 1.80%
63 Isadora Duarte
@isa.dues
Technology Cars & Motorcycles Photography Humor 12.2K 6.50%
64 BackFlip Store
@backflip.store
Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books 12K 1.60%
65 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣 𝙍𝙤𝙟𝙖𝙨 ♛
@_alejandro.jr
Actors Fitness Modeling Film, Music & Books Humor Technology Cars & Motorcycles Celebrities 10.8K 0.40%
66 Isabella 🌻
@_isssita
Cars & Motorcycles Humor Celebrities Technology 10.7K 0%
67 Bubbles® Car Wash
@bubbleslavadoautos
Cars Actors 9.9K 0.60%
68 Vibración Eleva
@vibracionelevaoficial
Film, Music & Books Celebrities Cars & Motorcycles 9.9K 4.30%
69 Gustavo López
@gustacholopez
Celebrities Film, Music & Books Technology Humor Cars & Motorcycles 9.8K 1.80%
70 💈GeraBarber✂️
@gera_barbershop
Technology Celebrities Cars & Motorcycles 9.7K 0.02%
71 Milciades Jaque
@melquijaque
Nature & Outdoors Cars & Motorcycles 9.1K 8.50%
72 monserrat✨
@monse.varasss
Technology Film, Music & Books Cars & Motorcycles Humor 8.8K 0.02%
73 Amandita Valentina Javiera💃👑
@amandita.bellydance
Cars & Motorcycles Celebrities Technology Humor 8.8K 0.02%
74 Camaleon Landaez
@camaleonlandaez
Celebrities Technology Humor Cars & Motorcycles 8.4K 1.20%
75 cristian fernandez
@bhtattoo
Technology Cars & Motorcycles 8.1K 0.60%
76 C A R S C H I L E 🇨🇱❗️
@cars_chile
Cars & Motorcycles Photography 7.8K 4.30%
77 Gyro Films - Alejandro Medrano
@gyrofilms
Racing Cars 7.7K 4.40%
78 Tienda Por Encargo🛍
@magda_store
Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 7.6K 0.10%
79 Iron Tattoo Studio
@iron_tattoochile
Celebrities Cars & Motorcycles Humor Film, Music & Books Technology 7.6K 0.02%
80 Ecocase
@ecocase_cl
Technology Humor Celebrities Cars & Motorcycles Film, Music & Books 7.6K 0.40%
81 Lucian MirandaⓂ️
@luciansmiranda
Technology Cars & Motorcycles Humor Celebrities Film, Music & Books 6.7K 1.90%
82 мєℓ¢σ¢нα ☕️🍊
@melcochachile
Technology Humor Cars & Motorcycles Photography 6.5K 0.50%
83 Jimmy Rivas
@jimmyrivasoficial
Celebrities Film, Music & Books Humor Cars & Motorcycles 5.7K 2.90%
84 Cristian Maturana Moya
@cristianmpro
Cars & Motorcycles Technology Celebrities Humor 5.5K 0%
85 Bastian Saravia Morales
@basshardmusic
Technology Celebrities Photography Cars & Motorcycles 5K 5.50%
86 Rap Monster Chile
@rapmonster_chile
Film, Music & Books Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities 4.9K 0.03%
87 Manuel Gatica
@mgaticabmx
Cars & Motorcycles Technology 4.8K 7.90%
88 Boris Lizana
@borislizana
Humor Technology Celebrities Cars & Motorcycles 4.6K 1.20%
89 Vale Grande
@itsarianaimpersonator
Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books 4.3K 0.02%
90 JOSEFINA
@jalcainostiglich
Photography Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books Fashion 4.3K 10.00%
91 Tireschile
@tireschile
Cars Racing 4K 0.40%
92 GrupoEnteroPiante
@grupoenteropiante
Cars & Motorcycles Celebrities Humor Technology 3.7K 2.70%
93 Pía Belén Colina Ávila💕👅✌
@pia_colina
Cars & Motorcycles Technology Humor Celebrities 3.6K 0%
94 No No Noriel
@noriel_danger
Actors Music Humor Celebrities Technology Cars & Motorcycles 3.4K 15.50%
95 Gonzalolagosgonzalez
@gonzalolagosgonzalez
Nature & Outdoors Cars & Motorcycles 3.3K 7.40%
96 JorgePeteCarvajal
@jorgepetecarvajal
Nature & Outdoors Cars & Motorcycles Film, Music & Books 3.2K 6.10%
97 Faraon
@faraonchile
Film, Music & Books Celebrities Technology Cars & Motorcycles 3.2K 1.80%
98 Nicole Oyanader Paredes
@nicoleoyanader
Technology Humor Cars & Motorcycles Celebrities 3K 0%
99 Felipe Candia
@felipecandiav
Cars & Motorcycles 2.9K 2.20%
100 Daniel Cabello /▶ Dj Papichulo
@djpapichulomusic
Technology Cars & Motorcycles Humor Photography 2.7K 1.90%