Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Brazil. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 8.634 người có ảnh hưởng ở Brazil với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Ludmilla
@ludmilla
Singer Songwriting Dance Celebrities Film, Music & Books Technology Animals & Pets 18M 1.70%
2 Flavia Pavanelli
@flaviapavanelli
Lifestyle Actors Fashion Celebrities Technology 15.1M 1.40%
3 Hugo Gloss
@hugogloss
Journalists Technology Photography 13.5M 0.70%
4 Simone e Simaria
@simoneesimaria
Band Celebrities Animals & Pets Humor Technology 13.2M 0.20%
5 Júlio Cocielo
@cocielo
Actors Comedy Humor Technology 13M 1.00%
6 Kéfera Buchmann
@kefera
Actors Modeling Photography Celebrities Film, Music & Books Technology 12.8M 0.80%
7 Viih Tube
@viihtube
Modeling Lifestyle Celebrities Humor Game Technology Cars & Motorcycles 12.2M 3.00%
8 Rafael Vitti
@rafaavitti
Actors Celebrities Animals & Pets Technology 10.4M 0.90%
9 Viviane Araujo
@araujovivianne
Actors Health & Fitness Celebrities Technology 8.9M 0.40%
10 Lexa
@lexa
Singer Celebrities Film, Music & Books Technology 8.9M 0.60%
11 Lucas Rangel
@lucasranngel
Music Lifestyle Celebrities Technology Film, Music & Books 8.4M 2.40%
12 JADE 🌪
@jadepicon
Fashion Modeling Celebrities Humor Cars & Motorcycles Technology Education 8.3M 5.30%
13 Sou Eu Na Vida
@soueunavida
Entertainment Memes Celebrities Humor Technology Photography 8.1M 2.30%
14 Lívia Andrade
@liviaandradereal
Artists Photography Fashion Technology Humor Celebrities 8M 1.10%
15 Gabriella Saraivah
@gabriellasaraivah
Music Humor Technology Celebrities Animals & Pets Film, Music & Books 7.5M 1.80%
16 Rei Do QuadraDynho👑
@dynhoalves
Singer Technology Celebrities 7M 1.10%
17 Cinthia Cruz
@cinthiacruz_
Actors Cars & Motorcycles Celebrities Technology Film, Music & Books Humor 6.6M 2.70%
18 Rodrigo Simas
@simasrodrigo
Actors Celebrities Technology Photography 6.2M 1.70%
19 Júlia Gomes
@julinhagomes
Music Technology Photography Travel 6.1M 0.50%
20 TACIELE
@tacielealcolea
Fashion Travel Moms Celebrities Technology Film, Music & Books 5.7M 2.10%
21 Carol Dias
@caroldias
Actors Technology Celebrities Film, Music & Books Health & Fitness Humor 5.6M 0.30%
22 Thomaz Costa 🇧🇷
@thocostaoficial
Actors Celebrities Technology 5.4M 2.00%
23 Alex Mapeli 🇧🇷
@alexmapeli
Events Technology Celebrities Cars & Motorcycles Humor 5M 1.70%
24 Maria Venture
@mariaventure
Actors Celebrities Technology Cars & Motorcycles Film, Music & Books 4.2M 8.00%
25 Cleo
@cleopires_oficial
Photography Celebrities Technology Film, Music & Books 4M 0.01%
26 💖CARLA PEREZ💖
@carlaperezcpx
Modeling Celebrities Film, Music & Books Humor Technology 3.8M 0.70%
27 Gabriel Barbosa 🇧🇷
@gabigol
Soccer Cars & Motorcycles Film, Music & Books Technology 3.7M 11.80%
28 Fernanda Paes Leme
@fepaesleme
Actors Celebrities Technology Photography 3.5M 0.20%
29 Gregory Kessey
@gregorykessey
Actors Photography Celebrities Humor Technology Film, Music & Books 3.3M 5.70%
30 Isabella Moreira
@bel_moreira
Actors Celebrities Fashion Health & Fitness Technology Animals & Pets 3.1M 3.60%
31 Giulia Garcia
@giugarcia
Actors Film, Music & Books Technology Celebrities 3.1M 0.90%
32 Jon Vlogs
@jonvlogs
Video Blogger Film, Music & Books Kids & Parenting Cars & Motorcycles Technology Animals & Pets 3M 4.40%
33 MC BRINQUEDO
@mcbrinquedooficiial
Singer Technology Celebrities Cars & Motorcycles Photography Humor 3M 1.70%
34 Fernanda Lacerda
@fernandalacerda_oficial
Modeling Technology 2.8M 0.20%
35 ladyfontenelle
@ladyfontenelle
Actors Technology Celebrities Film, Music & Books Cars & Motorcycles Health & Fitness 2.8M 1.00%
36 Lukas Marques
@lukasmarques
Humor Film, Music & Books Design Technology Animals & Pets Celebrities 2.8M 6.10%
37 Ana Paula Renault
@anapaularenault
TV Shows Celebrities Animals & Pets Technology 2.8M 1.00%
38 Valesca Popozuda
@valescapopozuda
Music Celebrities Technology Humor 2.7M 0.60%
39 BIBI
@bibitatto
Politics Cars & Motorcycles Technology Photography Celebrities Film, Music & Books 2.7M 2.60%
40 JADE SEBA
@jadeseba
Video Blogger Fashion Technology Photography Celebrities 2.6M 3.20%
41 Fernanda Concon
@fernandaconcon
Actors Technology Cars & Motorcycles Celebrities Film, Music & Books Animals & Pets 2.6M 1.90%
42 Marina Ferrari
@marinaferrarig
Beauty Technology Celebrities Film, Music & Books 2.5M 3.80%
43 Carol Chamberlain📺
@carolchamberlain
Actors Celebrities Technology Film, Music & Books 2.5M 1.10%
44 Bia Arantes
@biaarantes
Actors Celebrities Technology Film, Music & Books 2.4M 2.70%
45 💕CHRISIMPERIOO💕
@chrisimperioo
Celebrities Health & Fitness Animals & Pets Technology Photography 2.3M 4.30%
46 Lua Blanco
@lua_blanco
Actors Celebrities Animals & Pets Film, Music & Books Technology Humor 2.3M 0.60%
47 ♡ SOFIA OLIVEIRA
@sofia
Band Technology 2.3M 1.30%
48 Yanna Lavigne
@yannalavigne
Actors Celebrities Technology 2.3M 2.50%
49 Beleza Teen
@belezateenoficial
Video Blogger Celebrities Humor Cars & Motorcycles Technology Health & Fitness 2.3M 2.10%
50 Tiago Abravanel
@tiagoabravanel
Celebrities Animals & Pets Film, Music & Books Technology 2.2M 0.20%
51 Mateus Solano
@mateusolanooficial
Actors Film, Music & Books Animals & Pets Technology Art 2.2M 0.40%
52 GUILHERME LEICAM®
@guilhermeleicam
Actors Technology Nature & Outdoors 2.2M 3.50%
53 Bruno Berti 🐺
@brunoberti
Singer Celebrities Humor Animals & Pets Film, Music & Books Technology 2.2M 7.00%
54 Aricia Silva
@ariciasilva
Modeling Celebrities Technology 2.2M 0.60%
55 Baby Rasta y Gringo
@babyrastaygringo
Music Actors Celebrities Humor Film, Music & Books Cars & Motorcycles Technology 2.1M 0%
56 Maria Cláudia 🌻 Cacau
@claudiiaoficial
Actors Celebrities Technology 2.1M 0.80%
57 Mariana Sampaio
@mariana
Fashion Celebrities Technology Photography 2.1M 2.90%
58 Suzy Cortez
@suzycortezoficial
Modeling Publishing Fashion Celebrities Film, Music & Books Technology 2.1M 0.50%
59 Gabriel Santana
@gbielsantana
Lifestyle Technology Celebrities Photography Travel 2.1M 3.00%
60 Carla Diaz
@carladiaz_
Actors Animals & Pets Film, Music & Books Technology Celebrities 2M 0.70%
61 Aline Dias
@_linedias
Actors Celebrities Film, Music & Books Technology 2M 0.70%
62 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NOVOS PRODUTOS
@novosprodutos
Food Health & Fitness Photography Technology Humor 2M 0.70%
63 EᔕTᕼEᖇ ᗰᗩᖇᑕOᔕ
@esthermarcos
Singer Cars & Motorcycles Celebrities Humor Technology Animals & Pets 2M 0.80%
64 Bruna Griphao
@brunagriphaoo
Actors Celebrities Health & Fitness Technology Humor Cars & Motorcycles 2M 8.80%
65 Mary Ann
@maryann.oficial
Actors Technology Photography Film, Music & Books 2M 0%
66 Isaac
@isaacdovine
Lifestyle Technology 1.9M 2.00%
67 uJoãozinho
@ujoaozinho
Artists Celebrities Film, Music & Books Cars & Motorcycles Animals & Pets Technology 1.9M 9.10%
68 Naldo Benny
@naldobenny
Singer Technology Photography 1.9M 0%
69 Renata Alves
@renataalves_oficial
Journalists Technology Celebrities Film, Music & Books Humor 1.9M 0.50%
70 Babi Rossi®
@babicrisrossi
Modeling Health & Fitness Humor Food & Drink Technology 1.9M 0.40%
71 Flávia Charallo
@flaviacharallo
Lifestyle Technology Animals & Pets Film, Music & Books 1.9M 3.00%
72 Nicholas Torres
@nicholas_torres
Actors Animals & Pets Film, Music & Books Technology Photography Art 1.9M 0.30%
73 TIAGO PEREIRA MENEZES RABELLO
@tpmr8
Motorcycle Racing Celebrities Technology Photography 1.8M 0%
74 Lorena Tucci 🇧🇷
@lorenatucci
Technology Animals & Pets Celebrities Film, Music & Books 1.8M 1.20%
75 leo belmonte
@leo_belmonte
Actors Technology Celebrities Animals & Pets Design Photography 1.8M 1.40%
76 Igor Cavalari
@igao
Video Blogger Celebrities Humor Technology Animals & Pets Fashion 1.8M 2.20%
77 Thammy Miranda
@thammymiranda
Actors Celebrities Technology Photography Health & Fitness 1.7M 1.80%
78 Aruan Felix
@aruanfelix
Actors Technology Celebrities Film, Music & Books Humor 1.7M 2.20%
79 Amanda de Godoi
@amandadegodoi
Actors Technology Humor Celebrities Photography 1.7M 1.20%
80 Victor Meyniel
@victorrmeyniel
Actors Photography Celebrities Film, Music & Books Technology 1.7M 1.40%
81 Juliana Baroni
@jubaronioficial
Actors Celebrities Fashion Technology 1.6M 0.20%
82 Matheus Ueta
@matheusueta
Actors Film, Music & Books Technology Celebrities 1.5M 0.40%
83 Karol Conka 🧙🏾‍♀️
@karolconka
Film, Music & Books Photography Celebrities Technology 1.5M 1.00%
84 Dennis
@dennisdjoficial
Photography Film, Music & Books Technology 1.5M 0.30%
85 Laryssa Ayres
@laryssa_ayres
Actors Photography Technology 1.5M 2.60%
86 RAYZA NICÁCIO
@rayzanicacio
Video Blogger Technology Photography Design Celebrities 1.5M 2.30%
87 Alessandro Oliveira
@aleoliveiracm
Celebrities Health & Fitness Technology 1.5M 20.00%
88 Valentina Francavilla
@valentinafrancavilla
Celebrities Technology Cars & Motorcycles Animals & Pets Health & Fitness 1.4M 0.40%
89 Jonathan Nemer
@jonathannemer
Film, Music & Books Technology Nature & Outdoors Celebrities Animals & Pets 1.4M 1.10%
90 Sienna Belle
@siennabelle
Animals & Pets Film, Music & Books Technology 1.4M 0.60%
91 ALESSANDRA
@alessandra
Modeling Technology Celebrities Design 1.4M 4.70%
92 John Drops, Kimberly
@johndrops
Celebrities Technology 1.4M 0.70%
93 Gloria Groove
@gloriagroove
Actors Celebrities Technology 1.4M 6.50%
94 Vincenzo Richy
@vincenzorichy
Film, Music & Books Celebrities Technology 1.3M 4.50%
95 Iara Ramos
@iarinharamos
Fitness Film, Music & Books Celebrities Technology 1.3M 0.50%
96 Marcos Pitombo
@marcospitombo
Technology Celebrities 1.3M 2.30%
97 BRUNO GUEDES
@brunoguedes
Actors Technology Cars & Motorcycles Celebrities 1.3M 2.50%
98 Malena
@malena
Video Blogger Humor Technology Photography Food & Drink 1.3M 3.40%
99 Daniel Zukerman
@danielzukerman
Journalists Celebrities Technology Photography Film, Music & Books 1.3M 0.50%
100 jully
@jullymolina
Video Blogger Celebrities Technology Photography Animals & Pets 1.3M 4.70%