Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Brazil. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 151 người có ảnh hưởng ở Brazil với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Ludmilla
@ludmilla
Singer Songwriting Dance Celebrities Film, Music & Books Technology Animals & Pets 18M 1.70%
2 JoJo
@jojotodynho
Songwriting 8.4M 1.50%
3
@zefelipecantor
Songwriting 5.9M 0.60%
4 Nikki Vianna
@nikkivianna
Music Singer Songwriting Celebrities Fashion Health & Fitness 3.2M 2.30%
5 Chiara Parravicini
@chiara_parravicini
Singer Songwriting Music 2.7M 1.30%
6 Cher Lloyd
@cherlloyd
Singer Songwriting Music 2.1M 2.10%
7 Giacomo Gianniotti
@giacomo_gianniotti
Music Singer Songwriting 1.8M 5.50%
8 Fernanda Silva
@nandacaroll
Songwriting 1.6M 4.20%
9 Marcos Witt
@marcoswitt
Songwriting 1.6M 1.00%
10 MTV Brasil
@mtvbrasil
Music DJ Songwriting 1.5M 1.20%
11 Allie Sherlock
@alliesherlock
Singer Music Songwriting 1M 4.60%
12 Ethan Cramer
@ethancramer
Music Singer Songwriting 0.9M 2.80%
13 Amy
@amylee
Music Singer Songwriting 808.9K 7.10%
14 THE HOLY GOLDY (TM)
@theholygoldy
Music Producers Songwriting 747K 6.10%
15 Emilia Pedersen
@emiliapedersenofficial
Singer Music Songwriting 724K 0.50%
16 Mig Arogan
@migarogan
Music Producers Songwriting Celebrities Technology Film, Music & Books 640.1K 1.80%
17 Ali quli mirza
@aliqulimirzaofficial
Actors Singer Music Songwriting 448.4K 0.10%
18 Boyce Avenue
@boyceavenue
Music Songwriting Singer 423.5K 1.20%
19 Jamily
@jamilyoficial
Music Songwriting Singer 362.2K 0.50%
20 Simple Plan
@simpleplan
Music Band Songwriting 355.3K 2.50%
21 Lamurr
@lamar_hype
Music Singer Songwriting 311K 15.80%
22 EMBLEM3
@emblemthree
Music Singer Songwriting 271.1K 7.50%
23 FranklinEugeneOfficial
@franklineugeneofficial
Music Singer Songwriting 269.8K 1.20%
24 Within Temptation
@wtofficial
Music Producers Songwriting 263.6K 1.80%
25 G E E R O C H A
@geerocha
Music Songwriting Producers Celebrities Technology Film, Music & Books 257.3K 1.90%
26 EPICA
@epicaofficial
Music Singer Songwriting 256K 2.50%
27 Marina Ivanova
@marinaivanova_official
Singer Music Songwriting 244.8K 0.50%
28 Sarkis Edwards
@sarkisedwards
Singer Music Songwriting 232.5K 0.60%
29 Shelita Burke
@shelitaburke
Music Songwriting Singer 194.2K 2.20%
30 DH
@diegosilveira
Singer Music Songwriting 191.7K 2.60%
31 Carminho
@carminho
Music Singer Songwriting 190.5K 0.70%
32 Deezer
@deezer
Actors Music Singer Songwriting 182.1K 0.20%
33 Jo Kross
@realjokross
Music Singer Songwriting 179.1K 3.70%
34 Chase Martin
@chasemartinmusic
Music Songwriting Singer 177.6K 3.90%
35 Diego Fernandes
@diegofernandes1
Actors Music Singer Songwriting Humor Animals & Pets Celebrities Technology 166.8K 0.40%
36 Infected
@infectedmushroom
Music Songwriting Singer 154.6K 1.70%
37 Henrique Teles
@henriquehen1
Singer Music Songwriting 151.4K 10.20%
38 Il Divo
@ildivo
Music Songwriting Singer 148.6K 4.50%
39 BellaGavi
@bella_gavi
Music Singer Songwriting 142K 0.50%
40 Marc Martel
@marcmartel
Music Singer Songwriting 137K 2.60%
41 ♡STACEY DINEEN♡
@staceydineen
Singer Music Songwriting 125.8K 2.60%
42 Leticia Filizzola
@leticiafilizzola
Music Musicians Songwriting 125K 4.90%
43 Michele Acampora ®️
@michele.acampora
Soccer Music Songwriting Singer 120.8K 14.50%
44 Rima Dib Official
@rimadibofficial
Singer Music Songwriting 119.3K 1.10%
45 Gavin James
@gavinjameslive
Music Singer Songwriting 117.1K 1.70%
46 Ryan Ryuu
@ryanryuu
Music Singer Songwriting 115.7K 0.30%
47 Samy Omari
@samyomari
Music Singer Songwriting 115.3K 2.30%
48 Akon Baker official IG account
@akonbaker
Singer Music Songwriting 111.1K 1.50%
49 © Pirâmide Perdida Records.
@piramideperdida
Music Singer Songwriting 108.2K 1.00%
50 HARSH 🐯
@harshskylar
Music Singer Songwriting 105.7K 11.70%
51 D47® / OfficialⓂ️
@d47.artist
Music Singer Songwriting 105.3K 3.60%
52 Dr. Zwig
@drzwig
Singer Music Songwriting 101K 0.70%
53 Singer, Songwriter, Artist🎨
@bettochamon
Songwriting Singer Music 100.6K 0%
54 Elexis Ansley • Official Page
@elexisansley
Music Singer Songwriting 98.4K 2.90%
55 Tru .P
@trudotp
Music Singer Songwriting Film, Music & Books Celebrities Humor 96.8K 1.60%
56 M J U L T R A
@mjultra
Music Songwriting Singer 92.4K 3.80%
57 Ranwin Le-Roy
@ranwin
Singer Music Songwriting Celebrities Photography Technology 87.9K 1.30%
58 Badgalriri
@ririgalbadd
Singer Music Songwriting 86.2K 3.00%
59 Steve Void
@stevevoidmusic
Music Songwriting Singer 84.6K 3.30%
60 Максти
@maxtykadochkin
Music Singer Songwriting 84.4K 10.10%
61 Manu Cabanas
@manucabanass
Music DJ Songwriting 81.2K 2.80%
62 Alejandro Manzano
@alejandroluismanzano
Music Band Songwriting 78K 2.90%
63 Anneke van Giersbergen
@annekeannique
Music Songwriting Singer 74K 3.60%
64 Querox
@querox_music
Music Singer Songwriting 72.3K 1.80%
65 MEMETHEW DADDARIO
@memethewdaddario
Music Singer Songwriting 68.9K 6.90%
66 Ed Sheeran Fanpage
@edsheeran.1991
Music Singer Songwriting 65.9K 1.80%
67 Gemzedition
@gemzedition
Music Songwriting Singer 65.1K 6.00%
68 Playing For Change
@playing4change
Music Songwriting Singer 63.5K 0.90%
69 MUSIC & SOUND
@musicandsoundofficial
Music Singer Songwriting 61.6K 0.10%
70 Sean And The Sinners
@seanandthesinners
Music Songwriting Singer 57.9K 4.20%
71 IRO
@iro_music
Music Songwriting Singer 57.4K 1.40%
72 Josh Daniel
@joshdanieluk
Events Singer Music Songwriting 57.3K 3.30%
73 Wayne Ray Chavis💿
@wayneraychavis_official
Singer Music Songwriting 56.6K 0%
74 Isheta Sarckar
@ishetasarckar
Singer Music Songwriting 55.7K 1.60%
75 Angelina Jordan
@angelinajordana
Events Singer Music Songwriting 55.5K 6.30%
76 @Bigfaces2
@bigfaces_2
Music Producers Songwriting 55.5K 0%
77 Joel Santos
@joelsantosofficial
Music Singer Songwriting Celebrities Humor Film, Music & Books 54.9K 1.40%
78 BETTY MOON🌙
@bettymoonmusic
Singer Music Songwriting 54.8K 0.60%
79 ClebaoPR15 🇧🇷
@clebaopr15oficial
Music Singer Songwriting Celebrities Humor Technology 54K 0.40%
80 REAL KING
@realkingmusic
Music Singer Songwriting 52.9K 3.40%
81 bella's
@smokeandfire
Singer Music Songwriting 51.2K 0.60%
82 Beat The System
@btsystemband
Music Singer Songwriting 50.9K 2.70%
83 Vincent Powell 🌀
@vincentpowellamericanidol
Music Singer Songwriting 50.2K 1.60%
84 Zac Flewids
@zacflewids
Music Singer Songwriting 48.4K 11.60%
85 IVANNA MELAY
@ivannamelay
Music Singer Songwriting 47.3K 2.20%
86 We Promote Rappers
@hiphop_promotions
Music Producers Songwriting 44.9K 6.60%
87 Brooklyn Duo
@brooklynduo
Music Songwriting Singer 42.8K 9.40%
88
@worldslegend
Music Singer Songwriting 40.9K 0.90%
89 Joel Thomas
@joelthomasjto
Music Singer Songwriting 39.7K 22.70%
90 Magno Moura
@magnomourapop
Singer Music Songwriting 39.6K 5.10%
91 This Song is So Sick
@thissongsick
Music Singer Songwriting 39K 11.50%
92 SAB-B
@sab_b_official
Singer Music Songwriting 38.5K 1.70%
93 Louis Amanti
@louisamantiofficial
Music Singer Songwriting 37.6K 2.20%
94 Town & Country 69
@towncountryoficial
Singer Songwriting Actors 37.2K 1.20%
95 The Melisizwe Brothers
@themelisizwebros
Music Singer Songwriting 35.9K 0.40%
96 Frank Gambale
@frankgambaleofficial
Music Songwriting Singer 35.5K 2.80%
97 ⚠Engelberth J. Hernández⚠
@engelberth15
Music Singer Songwriting 35.3K 4.70%
98 Stanislav Gromov
@stanislavgromovofficial
Music Singer Songwriting 35.1K 1.40%
99 Luciano Costa VoxShow 🇦🇪 ✨ 🇧🇷
@lucianocostavoxshow
Singer Music Songwriting 34.8K 0%
100 clare
@plaidmendes
Music Singer Songwriting 33.9K 2.90%