Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Brazil. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 11.355 người có ảnh hưởng ở Brazil với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Bruno Gagliasso 🐺⚡️🌳💣🌻
@brunogagliasso
Actors Photography Celebrities Humor 17.7M 0.60%
2 Chapolin Sincero
@chapolinsincero
Humor Comedy Photography Hair & Beauty 16.8M 1.40%
3 Hugo Gloss
@hugogloss
Journalists Technology Photography 15.3M 0.20%
4 Kéfera Buchmann
@kefera
Actors Modeling Photography Celebrities Film, Music & Books Technology 13.2M 0.40%
5 Sou Eu Na Vida
@soueunavida
Entertainment Memes Celebrities Humor Technology Photography 10.8M 2.70%
6 Camila Loures
@camilaloures
Video Blogger Photography Humor Film, Music & Books 10.1M 3.20%
7 Lívia Andrade
@liviaandradereal
Artists Photography Fashion Technology Humor Celebrities 9.2M 0.90%
8 David Michigan ⚡️
@davidmichigan
Art Travel Photography Celebrities Health & Fitness 9M 1.00%
9 Mharessa
@mharessa
Singer Health & Fitness Food & Drink Travel Cooking Photography 6.7M 1.60%
10 Rodrigo Simas
@simasrodrigo
Actors Celebrities Technology Photography 6.5M 1.10%
11 Solange Almeida
@solangealmeida
Singer Film, Music & Books Photography Celebrities 6.4M 0.50%
12 Júlia Gomes
@julinhagomes
Music Technology Photography Travel 6.2M 0.50%
13 Biel
@biel
Singer Photography Film, Music & Books Nature & Outdoors Architecture 6M 0.20%
14 Sophia Abrahão
@sophiaabrahao
Actors Nature & Outdoors Photography Art Travel Film, Music & Books 5.6M 0.30%
15 mαju trindαde
@majutrindade
Lifestyle Photography Architecture 5.6M 0.90%
16 Gabriela
@gabrielapugliesi
Lifestyle Photography 4.6M 2.00%
17 Gregory Kessey
@gregorykessey
Actors Photography Celebrities Humor Technology Film, Music & Books 4.5M 3.50%
18 BIBI
@bibitatto
Politics Cars & Motorcycles Technology Photography Celebrities Film, Music & Books 4.1M 2.90%
19 Cleo
@cleopires_oficial
Photography Celebrities Technology Film, Music & Books 4M 0.01%
20 Fernanda Paes Leme
@fepaesleme
Actors Celebrities Technology Photography 4M 0.40%
21 Lucas Feuerschütte
@lubatv
Actors Film, Music & Books Architecture Art Nature & Outdoors Photography 3.9M 5.10%
22 Dj Pedro Sampaio
@pedrosampaio
Fashion Celebrities Technology Humor Photography Cars & Motorcycles 3.4M 5.60%
23 MC BRINQUEDO
@mcbrinquedooficiial
Singer Technology Celebrities Cars & Motorcycles Photography Humor 3.4M 1.10%
24 Dennis
@dennisdjoficial
Photography Film, Music & Books Technology 3.2M 2.00%
25 Bráulio Bessa
@brauliobessa
Quotes Animals & Pets Celebrities Nature & Outdoors Travel Photography 3.2M 3.60%
26 JADE SEBA
@jadeseba
Video Blogger Fashion Technology Photography Celebrities 2.8M 1.40%
27 Pamella Libbre
@bypamella
Video Blogger Photography Film, Music & Books Art 2.8M 10.60%
28 Heyoon Jeong
@heyoon_jeong
Travel Photography 2.8M 10.10%
29 Otariano
@otariano
Humor Nature & Outdoors Travel Architecture Photography Film, Music & Books 2.7M 1.30%
30 Henri Castelli
@henricastelli
Actors Photography 2.6M 0.70%
31 Thammy Miranda
@thammymiranda
Actors Celebrities Technology Photography Health & Fitness 2.5M 1.20%
32 ✖️ Gui Araujo ✖️
@guiaraujo13
Video Blogger Celebrities Photography Humor 2.5M 8.40%
33 Andre Marques
@euandremarques
Actors Photography Film, Music & Books 2.5M 0.30%
34 💕CHRISIMPERIOO💕
@chrisimperioo
Celebrities Health & Fitness Animals & Pets Technology Photography 2.3M 4.40%
35 Mariana Sampaio
@mariana
Fashion Celebrities Technology Photography 2.3M 1.50%
36 Andressa Urach
@andressaurachoficial
Modeling Film, Music & Books Nature & Outdoors Photography 2.2M 0.60%
37 Gabi Lopes
@gabilopescombr
Actors Film, Music & Books Photography 2.1M 0.50%
38 Gabriel Santana
@gbielsantana
Lifestyle Technology Celebrities Photography Travel 2.1M 2.50%
39 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀NOVOS PRODUTOS
@novosprodutos
Food Health & Fitness Photography Technology Humor 2M 0.80%
40 Laura Schadeck
@lauraschadeck
Artists Film, Music & Books Photography 1.9M 0.70%
41 leo belmonte
@leo_belmonte
Actors Technology Celebrities Animals & Pets Design Photography 1.9M 4.40%
42 Juliana Baltar
@baltarj
Video Blogger Nature & Outdoors Travel Animals & Pets Photography Health & Fitness 1.9M 5.00%
43 Nicholas Torres
@nicholas_torres
Actors Animals & Pets Film, Music & Books Technology Photography Art 1.8M 0.30%
44 BGIRL JOALIN
@_joalin
Travel Photography 1.8M 13.60%
45 Naldo Benny
@naldobenny
Singer Technology Photography 1.8M 0%
46 Mary Ann
@maryann.oficial
Actors Technology Photography Film, Music & Books 1.8M 0%
47 Dorgival Dantas
@dorgivaldantas
Singer Film, Music & Books Nature & Outdoors Photography Architecture Art 1.8M 0.60%
48 TRAVEL LIFESTYLE ADVENTURE
@awesomelife.style
Travel Lifestyle Nature & Outdoors Photography 1.8M 0.50%
49 jully
@jullymolina
Video Blogger Celebrities Technology Photography Animals & Pets 1.7M 6.30%
50 Victor Meyniel
@victorrmeyniel
Actors Photography Celebrities Film, Music & Books Technology 1.7M 1.40%
51 paixaoporviajar
@paixaoporviajar
Nature & Outdoors Photography Travel Architecture 1.7M 0.60%
52 Van Gogh Museum
@vangoghmuseum
Design Photography Travel 1.7M 2.00%
53 🌟 Ana Paula Siebert Justus
@anapaulasiebert
Celebrities Design Photography 1.6M 4.90%
54 Fhelipe Gomes
@fhelipegomes
Actors Photography Architecture 1.6M 0.70%
55 Amanda de Godoi
@amandadegodoi
Actors Technology Humor Celebrities Photography 1.6M 0.60%
56 Karol Conka 🧙🏾‍♀️
@karolconka
Film, Music & Books Photography Celebrities Technology 1.5M 1.20%
57 surreal
@instasurreal
Photography Nature & Outdoors Film, Music & Books Animals & Pets 1.5M 0.60%
58 TIAGO PEREIRA MENEZES RABELLO
@tpmr8
Motorcycle Racing Celebrities Technology Photography 1.5M 0%
59 ✨Carolina Portaluppi✨
@carolinaportaluppi
Lifestyle Film, Music & Books Photography 1.5M 2.80%
60 RAYZA NICÁCIO
@rayzanicacio
Video Blogger Technology Photography Design Celebrities 1.5M 2.00%
61 Daniel Cady
@danielcady
Nutrition Food Film, Music & Books Animals & Pets Photography 1.5M 1.20%
62 Mara Maravilha
@maramaravilhaoficial
Actors Celebrities Photography Health & Fitness Fashion 1.4M 0.60%
63 Laryssa Ayres
@laryssa_ayres
Actors Photography Technology 1.4M 1.20%
64 Arthur Nory
@arthurnory
Sports Film, Music & Books Photography 1.4M 1.20%
65 booking.com
@bookingcom
Travel Adventure Photography 1.4M 0.10%
66 Shirley Carvalhaes
@shirleycarvalhaescantora
Photography Humor 1.3M 0.40%
67 LUIZ MORENO
@luiz
Video Blogger Photography 1.3M 2.90%
68 Daniel Zukerman
@danielzukerman
Journalists Celebrities Technology Photography Film, Music & Books 1.3M 0.60%
69 Miss Unity Beauty Pageant©
@renabeauties
Photography 1.3M 0.10%
70 Malena
@malena
Video Blogger Humor Technology Photography Food & Drink 1.3M 2.80%
71 Micael
@micael
Soccer Technology Photography Celebrities Health & Fitness 1.3M 0.80%
72 Eduardo Barreto
@eduprimitivo
Nature & Outdoors Travel Technology Architecture Photography 1.2M 2.60%
73 Alt model & SG recruiter 🇧🇷
@jacquelinesuicide
Photography 1.2M 0.01%
74 Doentes por Futebol
@doentesporfutebol
Soccer Photography Humor Health & Fitness Technology 1.2M 1.40%
75 Felipe Roque
@feliperoque
Soccer Photography Film, Music & Books Technology 1.2M 1.00%
76 Camilla Uckers
@camillauckers
Singer Celebrities Humor Photography 1.2M 1.10%
77 Maria Joana
@mariajoana
Actors Celebrities Fashion Hair & Beauty Photography 1.2M 0.70%
78 [+]FIUK
@fiuk
Singer Celebrities Health & Fitness Photography Humor 1.2M 1.30%
79 Lipe Volpato
@lipe_volpato
Actors Architecture Photography Film, Music & Books Technology Nature & Outdoors 1.2M 0.20%
80 Evan Craft
@evancraft
Musicians Film, Music & Books Nature & Outdoors Photography Celebrities Technology 1.1M 2.20%
81 Richard Rasmussen
@richardselvagem
Pets Photography Travel Nature & Outdoors Architecture 1.1M 0.60%
82 Rebeca Souza
@arq.rebecasouza
Design Architecture Photography Nature & Outdoors Travel 1.1M 0.90%
83 P r i s c i l a S o l
@prisol
Actors Film, Music & Books Technology Photography Humor 1.1M 0.30%
84 Íris Stefanelli
@irisstefanelli
Animals & Pets Technology Film, Music & Books Photography 1.1M 0.50%
85 Livia Lopes | Travel diaries
@liviajando
Travel Photography Nature & Outdoors Architecture 1.1M 0.30%
86 Filipe Bragança
@filipe_braganca
Actors Animals & Pets Celebrities Technology Photography 1.1M 0.60%
87 Gabriel Miller
@gabrielmilleroficial
Technology Animals & Pets Film, Music & Books Photography Art 1.1M 0.60%
88 Mateus Baptistella
@vireiadulto
Photography Film, Music & Books 1.1M 1.00%
89 Gilmar 'Silva Fotografia
@gilmarphotos
Photography 1M 2.40%
90 Alef Torrez
@aleftorrez
Technology Photography Health & Fitness 1M 8.90%
91 El Arte De Saber Vivir
@sabervivir.ph
Actors Fashion Photography 1M 0.10%
92 Brisa Dantas
@terapiafazbem
Photography Celebrities 1M 2.50%
93 Matheus Lustosa
@matheuslustosaa
Photography 1M 0.50%
94 Pricylla Pedrosa
@pricyllapedrosa
Technology Photography Celebrities 1M 0.10%
95 Bella
@bella.piero
Actors Celebrities Film, Music & Books Photography Humor 1M 1.20%
96 Clara Aguilar Daga
@clara
Photography Technology Film, Music & Books 1M 2.70%
97 AZULIK Tulum
@azuliktulum
Travel Adventure Photography 1M 0.70%
98 Tattoo2us 💜 tatuagem 💜 Arte
@tattoo2us
Art Piercing Photography Technology 1M 0%
99 Cacau Colucci
@cacaucolucci
Photography Technology 0.9M 1.20%
100 amo Direito®
@amodireito
Photography Travel Humor Technology 0.9M 0%