Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Bosnia And Herzegovina. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 7 người có ảnh hưởng ở Bosnia And Herzegovina với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1
@jassibrahimovic
Cooking Animals & Pets DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Health & Fitness Photography Travel Fashion 17.4K 2.20%
2 Marija Krivić
@crazylinebymarijakrivic
Hair & Beauty Fashion Celebrities DIY & Crafts 13.2K 8.40%
3
@hertzog.official
Art Celebrities Design DIY & Crafts Hair & Beauty Health & Fitness Photography Travel Fashion 12.7K 7.40%
4
@traumitza
Art DIY & Crafts Film, Music & Books Hair & Beauty Food & Drink Fashion 3.7K 3.20%
5
@glitter.snowflake
Celebrities DIY & Crafts Hair & Beauty Health & Fitness Food & Drink Nature & Outdoors Photography Technology Fashion 3.5K 0.05%
6
@sovicmartina
Fashion Technology Travel Photography Humor Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty Film, Music & Books Education DIY & Crafts Design 3K 0%
7 🌍 24,Tz-Bosnia and Herzegovina
@azra.yates
Fashion Lifestyle Travel Photography Nature & Outdoors Food & Drink Health & Fitness Hair & Beauty DIY & Crafts Animals & Pets Cooking 2.6K 0.80%