Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Belgium. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 15 người có ảnh hưởng ở Belgium với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Eva Svartur
@eva.svartur
Art Piercing Design Architecture 47.3K 1.10%
2 NIKINK TATTOO ®
@nixinktattoo
Art Piercing 39.1K 0.80%
3 Arnaud Point Noir
@arnaudpointnoir
Art Piercing Design 31.3K 1.40%
4 COT
@lenleye.cot
Art Piercing Design 31.1K 0.60%
5 BURTON.JEAN-PHILIPPE
@burtonursaeminoris
Art Piercing Design Film, Music & Books 31.1K 0.60%
6 ★ 𝐖𝐀𝐑𝐑𝐄𝐍 𝐌𝐎𝐑𝐈𝐒 ★
@warren.moris
Art Piercing 29.9K 1.70%
7 PURPLE SUN Tattoo
@purple_sun_brussels
Art Piercing 23.5K 0.50%
8 Ton
@tonpeelenart
Art Painting Piercing 22.5K 2.80%
9 MARTIN Marine
@martin__marine
Art Piercing Design 17K 1.40%
10 CHUTE DE STRINGS TATTOO / CDS
@chutedestrings
Art Dogs Piercing 13.7K 1.30%
11 𝔄𝔪𝔶 𝔴𝔬𝔩𝔣
@amywolfttt
Art Piercing 11.1K 2.00%
12 Laïs • Vp
@laisvp.tattoo
Art Piercing 9.7K 3.30%
13 Blakape 🐵🍌
@blakape
Art Piercing 6.2K 3.50%
14 dafvador
@dafvador
Art Piercing Design Education 5.8K 0.90%
15 🕸𝕿𝕺𝕹𝕴𝕺 𝕿𝕬𝕿𝕿𝕺𝕺𝕰𝕽🕸
@pauvre2nous
Art Piercing 2K 5.70%