Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Belgium. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 32 người có ảnh hưởng ở Belgium với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Nabil Zerrouk
@nabil._.zerrouk
Fitness Gym Coaching 84.8K 0%
2 Special Forces Group Belgium
@specialforcesgroupbelgium
Coaching Training Fitness 62.4K 4.60%
3 Athletes USA
@athletesusa
Soccer Coaching Training 55.7K 0%
4 AMY | Business & Life Coach
@fastforwardamy
Coaching Fitness Health 54.3K 0.30%
5 Jordan Botaka 🇨🇩
@jbotaka
Soccer Coaching Sports Training 47.3K 2.20%
6 Tiny Tinne 👸🏻🦄
@vigor.tinytinne
Fitness Coaching Training Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 45.8K 1.40%
7 Vincent Crols
@vigor.vincent
Fitness Training Coaching 35.1K 1.40%
8 Basic-Fit BE
@basicfit_be
Fitness Coaching Training 33.8K 0.50%
9 Fitness
@davidsfit
Fitness Coaching Training 31.4K 3.20%
10 Sarah Minart 🇧🇪
@sarahminart
Sports Fitness Coaching 30.8K 2.40%
11 Kenzie Durant
@kenziedurant1
Fitness Gym Coaching Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor 29.6K 1.00%
12 ALEXANDRA 🐼
@alextravocado
Fitness Training Coaching Health & Fitness Cooking Food & Drink 26.1K 2.40%
13 Rᴏʙɪɴ Bᴀᴋᴋᴇʀ
@thebelgiangiant
Fitness Coaching Gym 24.9K 7.50%
14 Charro Pyl
@fitgirlcharro
Bikini Modeling Coaching 23.9K 1.90%
15 Tibor Koppers Fitness
@tiborphysique
Fitness Training Coaching 23K 0.50%
16 C a m i l l e L a u s
@camillelaus
Fitness Coaching Gym 21.9K 10.60%
17 ENIMALZ OFFICIEL
@enimalzofficiel
Fitness Coaching Gym Health & Fitness Cooking Food & Drink Humor Education 21.2K 0.40%
18 Marvin Marvelous Matala
@wb.marvelous
Coaching Fitness Training Health & Fitness Education Cooking Food & Drink Humor 18.9K 6.30%
19 🦁 THE LIFTING LIONESS ©
@theliftinglioness
Fitness Coaching Training 18.4K 1.30%
20 Alka Matewa
@alka_matewa
Coaching Training Fitness 16.7K 8.10%
21 #POWERBODY
@vanavermaetclaudia
Fitness Coaching 16.4K 1.70%
22 Andreas Royens
@andreasroyens
Fitness Coaching Training 10.7K 2.20%
23 🌍 Elke Vanhoof 🚲
@elkevanhoof91
Bikes Coaching Mountain 10K 3.40%
24 Vanessa Blockx
@vanessablockx
Fitness Coaching Training 8K 11.10%
25 C H E L S E A
@chelseavanhoutte
Tennis Coaching Training 4.6K 12.10%
26 Sarah's lifestyle
@sarahfitk24
Fitness Gym Coaching 3.2K 5.60%
27 🧿 M A R I A
@nksmaria
Gym Fitness Coaching 3.1K 12.90%
28 MC Boxing
@mcboxingclub
Soccer Fitness Coaching Training 2.8K 4.00%
29 Patrick 🥊🥋
@mugiwara_z5
Coaching Training 2K 19.70%
30 Iliès Ben Hadid 🦍
@ilies.bh
Fitness Sports Coaching 1.4K 22.60%
31 sapcup.eu
@sapcup.eu
Training Coaching Fitness 1.3K 2.60%
32 CrossFit8608
@crossfit_8608
Fitness Coaching Training 1.2K 3.20%