Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Barbados. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 7 người có ảnh hưởng ở Barbados với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Nick Wavy🏄🏄🏄
@nick_wavy
Art Education 35.2K 3.70%
2 Jeans Inc
@jeansinc
Film, Music & Books Animals & Pets Celebrities Education 11.6K 1.00%
3 ISANDBOY TANK😎👊✌
@tank_246
Humor Health & Fitness Education 6.3K 4.20%
4
@ascuteasacupcakebarbados
Cooking Art Design Education Health & Fitness Food & Drink Photography Travel 3.5K 1.70%
5 Nick -ISSA Certified PT
@rannybest
Health & Fitness Food & Drink Cooking Humor Education 2.2K 0.04%
6 Leann Allen
@signaturestylesbdos
Health & Fitness Humor Education Cooking 1.9K 3.30%
7 Toni Lopes
@tonilopes15
Health & Fitness Cooking Food & Drink Education Humor 1.7K 1.60%