Top 1000 Người nổi tiếng trên Instagram trong năm 2020

Khám phá

Khám phá những Người ảnh hưởng được xếp hạng hàng đầu theo Loại và Danh mục ảnh hưởng ở Angola. Chúng tôi liệt kê danh sách những người ảnh hưởng hàng đầu dựa trên số người theo dõi và danh mục để bạn có thể thấy họ được xếp hạng như thế nào. Bạn có thể lọc thứ hạng bằng cách chọn quốc gia và danh mục mà bạn đang tìm kiếm. Dữ liệu xếp hạng sẽ được cập nhật hằng tháng.

Người ảnh hưởng hàng đầu trên Instagram

Bảng xếp hạng những Người ảnh hưởng hàng đầu Instagram tìm ra những tài khoản Instagram có ảnh hưởng nhất với các chi tiết về số lượng người theo dõi họ. Chúng tôi hiện đang theo dõi tổng cộng 35 người có ảnh hưởng ở Angola với 1.000 đến 10 triệu người theo dõi.

# @tênngườidùng Quốc gia Chủ đề Người theo dõi Tỉ lệ tương tác
1 Bwe Vip
@bwevip
Technology Photography Cars & Motorcycles Film, Music & Books Celebrities 365.7K 0%
2 Delcio Jorge da Silva Baptista
@delciodollar
Game Fashion Technology Travel Photography Humor Food & Drink Health & Fitness Film, Music & Books Design Celebrities Art Cooking 345.7K 0.60%
3 Ango Line
@portalangoline
News&Politics Technology Photography Cars & Motorcycles 307.6K 0%
4 Ango Portal
@ango_portal
Soccer Celebrities Technology Cars & Motorcycles Photography Travel 243.7K 0.10%
5 Coréon Dú
@coreondu
Music DJ Singer Art Architecture Photography Film, Music & Books 184.4K 0.20%
6 BOA VIBE
@portalboavibe
Celebrities Photography Fashion 180.7K 0%
7 TRX Music
@trxmusic
Technology Celebrities Cars & Motorcycles Photography Travel 152.1K 0.90%
8 PRINCE AGETE 🔱
@prince.agete
Events Modeling Fashion Photography 104.8K 0.30%
9 Dicklas One
@dicklasone
Music Celebrities Technology Photography Design Humor 102.7K 0.60%
10 !F
@notflavio
Nature & Outdoors Architecture Photography Travel 56.4K 0.40%
11 Mayang Mayum Irshad Ali 👑🔝
@irshadll
Travel Photography 30.5K 1.80%
12 Pramod "Andy Jr" Asija
@andyasija
Dogs Pets Technology Photography 27.7K 0.30%
13 E L I Ú F A S H I O N I S T A
@eliu.fashionista
Film, Music & Books Photography Cars & Motorcycles Celebrities Technology 27K 0.80%
14 P H O T O - F I L M A K E R
@wilsonphotographer
Art Fashion Photography 24.9K 1.20%
15 ViewsOfAngola🇦🇴
@viewsofangola
Photography Architecture Travel Nature & Outdoors 22.2K 3.90%
16 Jessé Manuel
@jessartes
Photography Nature & Outdoors Architecture Travel 21.6K 4.90%
17 Querubim Prod
@querubimprod
Photography Art Technology Celebrities 14.2K 0.80%
18 DJ FALCÃO 💻🎙
@djfalcao
Celebrities Humor Photography 12.1K 0.20%
19 ! TipTopTraveling 🌎
@tiptoptraveling
Nature & Outdoors Travel Photography Architecture 11.5K 0.03%
20 MUSHU CLOTHING®
@mushuclothing
Technology Photography Health & Fitness Fashion 9.4K 1.50%
21 Taymícia Lí 😘😄
@taymicia
Art Design Film, Music & Books Photography Fashion 9.2K 1.60%
22 Rui Magalhães
@ruyjorgee
Architecture Photography Nature & Outdoors Art 8.2K 0.02%
23 Ricardo Coelho
@ricardo_coelho_99
Nature & Outdoors Animals & Pets Travel Photography Film, Music & Books 5.5K 4.30%
24 Adilson Leão
@adyleao
Nature & Outdoors Photography Architecture Travel 5K 4.40%
25 Nazarina Semedo
@nazarinasemedo
Photography 4K 0.01%
26 Hervilho Manuel
@hervsfree
Architecture Photography Nature & Outdoors 3.6K 5.40%
27 Miguel Rose 🌟
@miguelrosey
Technology Fashion Photography Celebrities 3.6K 2.00%
28 Dj Aly Neto
@djalyneto
Film, Music & Books Celebrities Photography Fashion 3.5K 3.00%
29 ALBERT JUNYENT CASADO
@albertjunyent_
Photography Travel Film, Music & Books 3K 13.40%
30 Estefania Distefano
@fanydistefano
Celebrities Photography 2.7K 0.05%
31 Elenco De Luxo
@elenco_de_luxo
Celebrities Cars & Motorcycles Technology Photography 2.6K 2.60%
32
@negro_fofo
Fashion Health & Fitness Design Technology Photography 2.3K 0.70%
33 Mauro Fernandes
@zauro_f
Photography Travel Nature & Outdoors Architecture 2.1K 3.10%
34 Bella White Fotografia
@bellawhitefoto
Photography Architecture 1.7K 1.80%
35 NIBBLEZ
@therealdjnibblezofficial
Celebrities Photography 1.2K 0.01%