Yesacademy.elmler's Instagram Audience Analytics and Demographics

@yesacademy.elmler

Azerbaijan

"Hazırlıq kursları və Xaricdə təhsil" ► (012) 539-84-90 ► TEL / WP: (055) 282-73-33 E-m@il: ►
yes▓▓▓▓▓@gmail.com
Bukhta-Ilicha
Azerbaijan

Business Category

-

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF YESACADEMY.ELMLER

Average engagement rate on the posts is around 0.30%. The average number of likes per post is 31 and the average number of comments is 1.

38.46% of the followers that engaged with yesacademy.elmler regularly are from Azerbaijan, followed by Malaysia at 30.77% and Pakistan at 7.69%. In summary, the top 5 countries of yesacademy.elmler's posts engager are coming from Azerbaijan, Malaysia, Pakistan, Timor-Leste, Maldives.

Yesacademy.elmler loves posting about Fashion, Celebrities, Humor, Animals & Pets, Technology.

Check yesacademy.elmler's audience demography. This analytics report shows yesacademy.elmler's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
8,129
Avg Likes
31
Avg Comments
1
Posts
851
Global Rank
-
Country Rank
-
Category Rank
-

GENDER OF ENGAGERS FOR YESACADEMY.ELMLER

Female
0 %
Male
0 %

AUDIENCE COUNTRIES OF YESACADEMY.ELMLER

  • Azerbaijan 38.46 %
  • Malaysia 30.77 %
  • Pakistan 7.69 %
  • Timor-Leste 7.69 %
  • Maldives 7.69 %

RECENT POSTS

34 1

🇦🇿Yaşasın Azәrbaycan!🇦🇿 🇦🇿Qarabağ Azәrbaycandır!🇦🇿 İnşaAllah tezliklә bayrağımız Şuşada dalğalanacaq! #qarabag #karabakhisazerbaijan #azerbaijanland #karabakh #azerbaijan #qarabagazerbaycandır #suqovuşan

33 0

My country is in an active war now. The military activities are being operated in Karabakh, which is by the international law is a part of Azerbaijan, and no Armenian territories are involved in these activities. So who Azerbaijan is fighting against on its own territories? We had a passive war situation for 30 years, since Armenia has occupied Nagorno Karabakh and 7 regions around it in 1991-1994. As a result, more than 800,000 Azerbaijanis were expelled from their homes. Later, Armenia declared Nagorno Karabakh as an independent country but no country, including Armenia, has recognized it as one. In fact, armenian troops are protecting the occupied territories, and armenian officials regularly visit these Nagorno Karabakh cities to show their support (for themselves). Why there is an active war stage now? Recent activities have started on 27th of September, 2020, when Armenian forces in Karabakh attacked the Azerbaijan forces in nearby regions. Azerbaijan forces are adequately counterattacking. In addition, Azerbaijan forces went further and have released several villages and important highlands from Armenian occupation, basically releasing its own internationally recognized territories. Why Karabakh is the official territory of Azerbaijan? The very quick and simple reason: The United Nations General Assembly have adopted 4 resolutions in 1993, demanding the immediate, complete and unconditional withdrawal of all Armenian forces from the occupied territories of the Republic of Azerbaijan, and return refugees to those territories. The adopted resolutions are: 822, 853, 874, 884. Nagorno Karabakh has always been a part of Azerbaijan, ages before the USSR, during the USSR, and after the USSR. 🇦🇿

8 0

Bu il Türkiyәnin Erzurum Atatürk universitetindә qiyabi bakalavr tәhsili üçün YES Academy tәdris mәrkәzinә müraciәt etmiş tәlәbәlәrimizin qәbul cavablarını aldıq. Tәlәbәlәrimizin hәr birini ürәkdәn tәbrik edir, gәlәcәk tәdris hәyatında vә karyeralarında onlara uğurlar arzulayırıq.😊👍💪🆒 #türkiyeüniversitesi #turkiyedeqiyabitehsil #turkiyedetehsil #turkey #turkeyuniversity #onlineders #onlineeducation #onlaynielts #onlaynkurslar #onlayningilisdili #onlineingilizce #onlinedilkursu #onlineingilisdilidersleri #xaricdetehsil #xaricimuellimleingilisdili #xaricidil #ingilisdilidersleri #ingilisdilikursu #ingilisdilinibizimleoyren #ingilisdilinievdeoyren #ingilisdili #ieltsdersleri #ieltskursu #ieltshazirlik #ieltspreparation

19 0

Bu il Türkiyәnin İstanbul universitetindә qiyabi bakalavr tәhsili üçün YES Academy tәdris mәrkәzinә müraciәt etmiş tәlәbәlәrimizin qәbul cavablarını aldıq. Tәlәbәlәrimizin hәr birini ürәkdәn tәbrik edir, gәlәcәk tәdris hәyatında vә karyeralarında onlara uğurlar arzulayırıq.😊👍💪🆒 #türkiyeüniversitesi #turkiyedeqiyabitehsil #turkiyedetehsil #turkey #turkeyuniversity #onlineders #onlineeducation #onlaynielts #onlaynkurslar #onlayningilisdili #onlineingilizce #onlinedilkursu #onlineingilisdilidersleri #xaricdetehsil #xaricimuellimleingilisdili #xaricidil #ingilisdilidersleri #ingilisdilikursu #ingilisdilinibizimleoyren #ingilisdilinievdeoyren #ingilisdili #ieltsdersleri #ieltskursu #ieltshazirlik #ieltspreparation

41 0

💚15.09.2020💚 15 Sentyabr YES Academy'nin 5 yaşını (yubileyini) qeyd etdik. Gözәl heyәtimizә vә tәlәbәlәrimizә uğurlu bir dәrs ili arzu edirik. Karantin sәbәbi ilә limitli sayda tәlәbәlәrimizi dәvәt edә bildik. Növbәti yaşlarda özümüzә, sayәmizdә uğur әldә edәcәk tәlәbәlәrimizin sayının artmasını arzu edirik. 😊🍰 @yesacademy.elmler #happybirthday #happybirthdayyesacademy

18 0

Zәrflәrdәn bir hissә... Bu kimi faydalı paylaşımların davamlı olması üçün dostlarınızı etiketlәyib bu postu onlarla bölüşmәyi, yaddaşda saxlamağı, bәyәnib rәy bildirmәyi unutmayın😊 #somewordsinaday #learneveryday #newvocabulary #improveyourvocabulary #adverb

36 0

Daha bir çalışqan tәlәbәmizin uğuru! Hәm dә online şәkildә.😊 Sәnubәr dә YES ACADEMY-nin nümunә göstәrilәsi tәlәbәlәr siyahısındadır. Özü dә "Ehh, online dәrsdәn nә öyrәnmәk olar?" deyәnlәrә nümunәdir.😊 Sәnubәr dәrslәrә qoşularkәn bir mәqsәd var idi qarşısında. 9-cu sinif buraxılış imtahanında digәr fәnlәr kimi ingilis dilindәn dә yüksәk nәticә әldә etmәk. Çox çalışmasının, zәhmәtinin, bizә vә әn әsası özünә inamının sayәsindә bu mәqsәdinә çatdı. Ona hәr zaman belә uğurlu nәticәlәr әldә etmәsini arzulayır vә buna inanırıq!

38 4

Әziz tәlәbәmiz Tәyyar (@askerov.18 ) sizi әldә etdiyiniz yüksәk nәticә münasibәtilә tәbrik edirik. Tәyyar keçәn ilin yay tәtilindә Bakıya gәlәrәk kursumuza müraciәt etdi, abituriyent kimi sıfır baza ilә ingilis dilinә başladı. O, çox tәlәbkar vә eyni zamanda әzmli tәlәbә idi. Buna görә dә biz onun uğurlu nәticә göstәrәcәyinә inanırdıq. Әziz tәlәbәlәr nәticәni sizinlә dә paylaşmaq istәdik. İstәnilәn hәr hansı bir sahәdә istәk vә zәhmәt olduqdan sonra nәticә mütlәq ki uğurlu olacaqdır! Bizi seçib güvәndiyiniz vә bizim sizә olan güvәnimizi doğrultduğunuz üçün tәşәkkür edirik, әziz Tәyyar! #abituriyent #homework #teacher #onlineders #onlineeducation #onlaynielts #onlaynkurslar #onlayningilisdili #onlineingilizce #onlinelessons #onlineingilisdili #onlinedilkursu #onlineingilisdilidersleri #onlineenglish #onlineielts #ingilizce #ingilizceöğreniyorum #ingilisdilidersleri #ingilisdilikursu #ingilisdilinibizimleoyren #ingilisdilinievdeoyren #ingilisdili #ieltsdersleri #ielts #ieltskursu #xaricdetehsil #xaricimuellimleingilisdili #xaricidil #turkiyedetehsil

21 1

İngilis dilini qısa zamanda öyrәnmәk istәyәnlәrә әla fürsәt😍 YES Academy sizә intensiv ingilis dili dәrslәri tәklif edir. Dәrslәrimiz hәftәnin 5 günü 3 peşәkar müәllim tәrәfindәn tәdris olunacaq. Dәrs proqramı 1 ayda 20 gün (20 saat) nәzәrdә tutulmuşdur. Bu müddәt әrzindә beynәlxalq sertifikatlara sahib (IELTS, TESOL), hәmçinin universitetdә fәaliyyәt göstәrәn peşәkar müәllim heyәtimiz tәrәfindәn sizә danışma, dinlәmә, oxuma, yazma vәrdişlәri, qrammatika, lüğәt vә düzgün tәlәffüz öyrәdilәcәk. Müәllimlәrimizin vә dәrslәrimizin keyfiyyәtinә tam zәmanәt veririk. Üstünlüklәrimiz:👇 ▶️Dәrs vәsaitlәri dә kurs tәrәfindәn tәmin olunacaq.😍👌 ▶️Kursumuzun tәlәbәlәri hәr ayın sonu yoxlama mәqsәdilә mәrkәzimiz tәrәfindәn keçirilәcәk SINAQ imtahanlarında iştirak edәcәklәr. ▶️Kursu müvәffәqiyyәtlә bitirәn tәlәbәlәrә SERTİFİKAT verilir. Ünvan : Elmlər Akademiyası metrosunun çıxışı ilə üz - üzə, H.Cavid prospekti 556/57V Əlaqə: ☎️ Tel: (+994 12) 539 84 90 ✆ Mob / Wp: (+994 55) 282 73 33 E-m@il: ► yesacademy.elmler@gmail.com http://Fb.com/ ► https://www.facebook.com/YouthEducationalService.edu.az/ #ielts #ieltskursu #englishlanguage #onlineeducation #onlaynkurslar #onlayningilisdili #ingilisdili #ingilisdilikursu #ingilisdilidersleri #englishlanguage #ingilizce #ingilisdilikursu #ingiltere #onlineielts #ieltspreparation #ieltshazirlik #ieltsdersleri #ingilisdilinibizimleoyren #xaricdetehsil #türkiyeüniversitesi #turkiyedetehsil #turkiyedeqiyabitehsil

36 0

😂 Müәllim: Niyә gecikirsәn? Mәn: Tıxac var idi. Müәllim: Mәnim günahımdır bu? Mәn: Mәn sizi günahlandırdım? ...vә bütün sinifin reaksiyası.....😂 Belә bir halla rastlaşmısınız?😃 #babies #funnybabies #homework #teacher #onlineders #onlineeducation #onlaynielts #onlaynkurslar #onlayningilisdili #onlineingilizce #onlinelessons #onlineingilisdili #onlinedilkursu #onlineingilisdilidersleri #onlineenglish #onlineielts #ingilizce #ingilizceöğreniyorum #ingilisdilidersleri #ingilisdilikursu #ingilisdilinibizimleoyren #ingilisdilinievdeoyren #ingilisdili #ieltsdersleri #ielts #ieltskursu #xaricdetehsil #xaricimuellimleingilisdili #xaricidil #turkiyedetehsil

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Azerbaijan to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

16.1K
-
1.40 %
Azerbaijan
176.6K
-
0.10 %
Azerbaijan Modeling
26.1K
-
-
Azerbaijan
34.8K
-
-
Azerbaijan Photography
581K
-
4.00 %
Azerbaijan
14.8K
-
-
Azerbaijan Fashion
49.2K
-
0.40 %
Azerbaijan
4.7K
105 / post
1.30 %
Azerbaijan Nature & Outdoors, Travel, Architecture
132.5K
-
0.10 %
Azerbaijan Styling, Art, Fashion
50.3K
-
0.50 %
Azerbaijan
99.1K
-
0.10 %
Azerbaijan Beauty
181.5K
-
2.10 %
Azerbaijan
67.6K
383 / post
1.90 %
Azerbaijan Cooking, Celebrities, Film, Music & Books, Health & Fitness, Food & Drink, Nature & Outdoors, Photography, Fashion
27.9K
-
-
Azerbaijan Design, Interior Design
85.5K
-
0.20 %
Azerbaijan