Cosmos_._'s Instagram Audience Analytics and Demographics

@cosmos_._

Azerbaijan

𝓂𝒾𝓍𝑒𝓇'𝓁𝒾 𝓈𝒶𝓎𝒻𝒶 🏴🗝🌙🌘🌿 🍷🏹 ℒ𝒾𝒻𝑒 𝒾𝓈 𝒶 𝒷𝓊𝓉𝓉𝑒𝓇𝒻𝓁𝓎 𝓈𝑜 𝓁𝑒𝒶𝓇𝓃 𝒽𝑜𝓌 𝓉𝑜 𝒸𝒶𝓊𝑔𝒽𝓉 𝒾𝓉💎 yaşıleynəkliadam x Ted - Gedirəm
cos▓▓▓▓▓@hotmail.com
+99▓▓▓▓▓63
Azerbaijan
25–34

Business Category

General Interest

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF COSMOS_._

44.2% of cosmos_._'s followers are female and 55.8% are male. Average engagement rate on the posts is around 0.50%. The average number of likes per post is 342 and the average number of comments is 6.

Check cosmos_._'s audience demography. This analytics report shows cosmos_._'s audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
63,485
Avg Likes
342
Avg Comments
6
Posts
6,648
Global Rank
328,704
Country Rank
1,479
Category Rank
-

GENDER OF ENGAGERS FOR COSMOS_._

Female
44.2 %
Male
55.8 %

AUDIENCE INTERESTS OF COSMOS_._

 • Beauty & Fashion 63.32 %
 • Business & Careers 55.47 %
 • Art & Design 47.08 %
 • Photography 43.23 %
 • Travel & Tourism 38.51 %
 • Fitness & Yoga 36.97 %
 • Music 36.13 %
 • How-to & Style 35.44 %
 • Sports 33.45 %
 • Restaurants, Food & Grocery 33.08 %
 • Entertainment 33.07 %
 • Books and Literature 32.54 %

RECENT POSTS

592 12

Allah özü kömək olsun... 🙏🏼 #prayforganja #stoparmenianterrorism

314 6

Rus qəzeti "Moskovski Komsomolets" (29 yanvar 1994); "Biz Xocalıdan olan məhbusları gördük. Onların hamısı normal həyat üçün yararsız idi. Soyuq havada onları yarıçılpaq küçəyə atdılar, buzlu su ilə yudular, şüşələri başlarının üstünə qırdılar ... Bir erməni körpənin cəsədini ikiyə böldü və anasını yarısı ilə döyməyə başladı.Qana batmış ana qəfildən gülməyə başladı ... Dəli oldu... Российская газета "Московский Комсомолец" (от 29 Января 1994 года); "Мы видели пленных из Ходжалы. Практически все они были уже непригодны к нормальной жизни. В мороз, их полуголых выгоняли на улицу, обливали ледяной водой, ломали об их головы стекло… Один армянин разрубил на две части младенца и одной частью трупа стал избивать мать ребенка. Вся запачканная кровью младенца мать вдруг стала смеяться. Она сошла с ума... The Russian newspaper "Moskovsky Komsomolets" (29 January 1994); "We have seen prisoners from Khojaly. Almost all of them were unfit for normal life. In cold weather they were kicked half-naked out into the street, doused with icy water, glass was smashed over their heads... An Armenian cut a baby’s body into two and began to beat his mother with one half. The mother, soaked in blood, suddenly started laughing ... She went mad... #stoparmenianagression #stoparmenianterrorism

183 8

1999-cu ilin 21 nоyаbrındа işğal olunmuş torpaqlarımızda еrmənilərə əsir düşmüş Bakılı qаdın Rоzа Bеktаşı və оnun 2 qızını – 14 yаşlı Fəridəni və 9 yаşlı Kəmaləni vəhşicəsinə qətlə yеtirmişlər. Həmin qətlin şаhidi оlаn hərbi həkim Аrmеn Kаsаbоqlyаn bu vəhşiliyi gördükdən sоnrа оrdudа xidmətdən imtinа еtmişdir. О, xаricə gеdərək оrаdа İslam dinini qəbul еtdikdən sоnrа həmin vəhşiliyi bеlə xаtırlаyır: «Еrməni hərbiçiləri (оnlаrın аrаsındа qаdınlаr dа vаrdı) Rоzа Bеktаşı 2 qızı ilə birlikdə içərisində gürzələr оlаn çаlаyа аtdıqdаn sоnrа bu mənzərəyə gülə-gülə tаmаşа еtdilər. Qаdının və qızlаrın 3 dəqiqə dаvаm еdən dəhşətli qışqırıq səsləri gürzələrin оnlаrа hücumundаn sоnrа dərhаl kəsildi. Bəli, bu vəhşilik tаlе dеyil, еrmənilik və еrməni еkspеrimеnti idi». Budur еrmənilərin iç üzü, məkrli еrməni xisləti. Nifrət və аr оlsun bu cür məkrli xislətə, vəhşiliyə və sеpаrаtçılığа! 21 ноября 1999 года были зверски убиты Роза Бекташи, женщина из Баку, захваченная армянами в плен в аккупированных районах Азербайджана и две ее дочери, 14-летняя Фарида и 9-летняя Камала. Военный врач Армен Касабоглян, ставший свидетелем зверского убийства, уволился из армии после того, как стал свидетелем зверства. Переехал за границу и обратился в Ислам. Он вспоминает злодеяния, как "Армянские солдаты (в том числе женщины) смеялись над этой сценой. Роза Бекташи с двумя дочерьми, бросили в яму со змеями внутри. Ужасающие крики женщины и девушек, которые длились 3 минуты, прекратились сразу после того, как на них напали гадюки. Да, эта жестокость была не судьбой, это было армянство и армянский эксперимент". Это и есть лицо армян, коварный армянский характер. Ненависть и позор за такую ​​коварную натуру, дикость и сепаратизм! #stoparmenianagression #stoparmenianterrorism #karabakhisazerbaijan

452 18

7 civilians killed, more than 40 injured as Armenia fires missile to Azerbaijan’s Ganja city #prayforganja 🙏🏼 #stoparmenianterrorism

572 8

Qarabağ Azərbaycanın ən qədim və səfalı guşələrindən biridir. Qarabağın adı Azərbaycan dilindəki “qara” və “bağ” sözlərindən əmələ gəlmişdir. Başqa türk dillərində olduğu kimi Azərbaycan dilində də “qara”nın rəngdən başqa “sıx”, “qalın”, “böyük”, “tünd” və başqa mənaları da vardır. Bu baxımdan “Qarabağ” – “böyük bağ”, “sıx bağ”, “qalın bağ” mənasını kəsb edir. Qarabağın özü kimi “Qarabağ” sözü də Azərbaycan xalqına məxsusdur. 🇦🇿 #karabakhisazerbaijan

533 4

Qorxmuyor, naoborod qızışıyoruz🇦🇿🇦🇿🇦🇿 #dontbelievearmenia

300 1

Gələcək nəsilə sağlam Azərbaycan veririk 🇦🇿🇦🇿🇦🇿

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Azerbaijan to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

628.1K
-
0.50 %
Azerbaijan Beauty, Art, Business
50.4K
-
0.40 %
Azerbaijan Art, Beauty, Business
3.1K
-
26.30 %
Azerbaijan Photography, Travel, Adventure
104.2K
-
1.30 %
Azerbaijan
16.1K
-
0.30 %
Azerbaijan Fashion, Gym, Modeling
28.7K
-
0.50 %
Azerbaijan Art, Beauty, Fashion
22.7K
-
-
Azerbaijan
20.6K
-
2.40 %
Azerbaijan
28.2K
-
0.70 %
Azerbaijan
27.6K
-
0.60 %
Azerbaijan
238.6K
-
1.20 %
Azerbaijan Soccer
54.8K
-
0.40 %
Azerbaijan
24.3K
-
0.01 %
Azerbaijan
56.1K
-
0.20 %
Azerbaijan
11.9K
-
0.90 %
Azerbaijan