Annagrigoryan.am's Instagram Audience Analytics and Demographics

@annagrigoryan.am

Armenia

Actress, Model 👩🏻‍🎨 DM for proposals and collaborations
pr▓▓▓▓▓@annagrigoryan.am
Armenia
25–34

Business Category

Creators & Celebrities

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF ANNAGRIGORYAN.AM

43.0% of annagrigoryan.am's followers are female and 57.0% are male. Average engagement rate on the posts is around 1.20%. The average number of likes per post is 1577 and the average number of comments is 9.

Annagrigoryan.am loves posting about Modeling, Actors, Fashion.

Check annagrigoryan.am's audience demography. This analytics report shows annagrigoryan.am's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
127,947
Avg Likes
1,577
Avg Comments
9
Posts
2,269
Global Rank
118,101
Country Rank
67
Category Rank
13

GENDER OF ENGAGERS FOR ANNAGRIGORYAN.AM

Female
43.0 %
Male
57.0 %

AUDIENCE INTERESTS OF ANNAGRIGORYAN.AM

 • Beauty & Fashion 72.89 %
 • Travel & Tourism 49.33 %
 • Photography 44.90 %
 • Business & Careers 42.35 %
 • Music 39.66 %
 • Art & Design 38.21 %
 • Fitness & Yoga 34.93 %
 • Luxury Goods 32.94 %
 • Cars & Motorbikes 32.92 %
 • Restaurants, Food & Grocery 32.09 %
 • Entertainment 31.96 %
 • Home & Garden 31.50 %

RECENT POSTS

2,932 15

Fuck the war I need LOVE All we need is love, and always was Fuck aggression Clean clean clean Clean your heart Every one Clean the darkness of yourself Save your souls You matter Everyone matters The negative talk is reaching to the sky The positive thought is reaching to the sky Don’t be so dumb , people Be responsible for every your thought, word and action They matter Be respectful towards each other And WE ARE ONE One organizm, name is HUMAN Please start disseminate the seeds of love and light Painting by @_annsheart_

270 0

"Overcoming" Gor Gyurjyan 241x185 sm The painting is for sale at auction, with a starting price of $ 2000 ✅The full amount will be sent to himnadram.org 🔸️🔸️🔸️ @gyurjyang @gorgyurjyanart_ This canvas made in 2013 in peace, which was named “Overcoming”, became especially symbolic now, when during this decisive period women, men, children and a whole nation is united to solve the most important problem together and do everything possible and not, to show support to priceless work of our boys standing in boarders. There is no amount, which will compensate heroic, self-sacrificing work. !! I turn to everybody, who wants to invest in overcoming of this decisive stage: donate your financial means to Armenian army and this 241x185cm canvas will remind your generation on power of being united.🔸️🔸️🔸️ "Հաղթահարում" Գոռ Գյուրջյան 241x185 սմ Նկարը վաճառվում է աճուրդի ձևաչափով, սկզբնական ֆիքսված գին՝ $2000 ✅Գումարն ամբողջությամբ ուղարկվելու է himnadram.org 🔸️🔸️🔸️ @gyurjyang @gorgyurjyanart_ 2013 թ.-ին խաղաղ պայմաններում արված այս կտավը, որը անվանել էի "Հաղթահարում", հատկապես խորհրդանշական դարձավ հիմա՝ երբ այս որոշիչ շրջանում, կին, տղամարդ, երեխա ու մի ամբողջ ազգ համախմբվել ենք կարևորագույն այս խնդիրը միասին լուծելու համար ու անում ենք հնարավորն ու անհնարը, սահմանում գտնվող մեր տղերքի անգին գործին աջակցություն ցույց տալու համար։ Չկա մի թիվ, որ կկոմպենսացնի նրանց հերոսական, անձնազոհ գործը։ !!Դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են ներդրում ունենալ այս որոշիչ փուլը հաղթահարելու գործում. նվիրաբերեք ձեր ֆինանսական միջոցները հայոց բանակին և այս 241x185սմ կտավը կհիշեցնի ձեր սերնդին մեր համախբված լինելու ուժի մասին։🔸️🔸️🔸️

971 7

I pray for my Land And the whole human race. Let the Light fill every single corner of our essence and guide us. Let the Light shine into the darkness of our minds, let us AWAKEN so Love and Kindness can prevail. Violence has no place in our hearts anymore, because the Light is our true essence. Father, I pray to You Bless our body as it is Your Temple and flow of our own existence Let every one of us be in peace with our Higher Self, because only that way will we KNOW that we ARE LIGHT. Let your Kingdom come into every human and the whole Universe 🙏🏿 Աղոթում եմ իմ երկրի և ողջ մարդկության համար Թող Լույսը պատի մեր էույունը և մեր անձերի միջով հաղթի խավարին Լուսավորվեն մթագնած մտքերը մարդկանց և Բարին ու Սերը տիրեն աշխարհին Չարը տեղ չունի մեր սրտերում այլևս Քանզի լուսավորն ու բարին են մեր իսկական Էությունը Հայր, աղոթում եմ Քեզ Օրհնյալ լինի մեր անոթը, որպես Քո տաճար և հոսքը մեր իսկ գոյության Հաշտեցրու մարդուն իր վերին էության հետ Քո թագավորությունը հաստատիր մեր ներսում և ողջ տիեզերքում 🙏🏿

2,010 5

Correct each other in private. Defend each other in public. #womenhood @lilevents_1 @astridsargsian @_.s.mel._

832 3

🧉

1,852 7

Բանկային քարտին փոխանցումները երբեք այսքան արագ չեն եղել : Ներբեռնիր և եղիր ռիթմի մեջ !!! ⛹🏻‍♀️ indzel inch tas- tas))))) @idram.am @idbankcjsc

4,501 25

🍸 Your madness is Intoxicating 🌪 Dress / by Anna

1,173 6

You Me 🌌 Balance

1,041 5

խզբզ

2,482 8

🍭 what i like about her is that she blooms whether u water her or not.

1,903 12

💫

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Armenia to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

8.8K
-
1.10 %
Armenia Journalists
157.5K
-
3.90 %
Armenia Modeling, Actors
20.3K
-
2.10 %
Armenia Fashion, Actors, Modeling
34.4K
-
9.80 %
Armenia Fashion, Gym, Modeling
1.9K
-
-
Armenia
28.9K
-
3.10 %
Armenia Singer, Music, Songwriting
62.2K
-
6.00 %
Armenia
59.8K
-
0.30 %
Armenia Fashion
22K
-
-
Armenia Photography, Travel
49.3K
-
0.10 %
Armenia Travel, Fashion
3.2K
-
1.30 %
Armenia
22.2K
-
0.10 %
Armenia Art
40.7K
-
-
Armenia Events, Styling, Hair Salons, Art
7.2K
890 / post
0.70 %
Armenia Celebrities, Humor
1.7K
35 / post
0.70 %
Armenia Celebrities