Ateneummuseum's Instagram Audience Analytics and Demographics

@ateneummuseum

Finland

Finland's best-known art museum and the home of Finnish art in Helsinki. Right now: Stories of Finnish Art * Karin and Åke Hellman *
ain▓▓▓▓▓@ateneum.fi
+35▓▓▓▓▓01
Finland
35–44

Business Category

Local Events

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF ATENEUMMUSEUM

76.6% of ateneummuseum's followers are female and 23.4% are male. Average engagement rate on the posts is around 1.50%. The average number of likes per post is 600 and the average number of comments is 4.

Ateneummuseum loves posting about Art, Visualizations, Painting.

Check ateneummuseum's audience demography. This analytics report shows ateneummuseum's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
39,681
Avg Likes
600
Avg Comments
4
Posts
761
Global Rank
992,399
Country Rank
-
Category Rank
-

GENDER OF ENGAGERS FOR ATENEUMMUSEUM

Female
76.6 %
Male
23.4 %

AUDIENCE INTERESTS OF ATENEUMMUSEUM

 • Art & Design 70.01 %
 • Beauty & Fashion 49.24 %
 • Travel & Tourism 45.08 %
 • Photography 45.03 %
 • Restaurants, Food & Grocery 44.84 %
 • Music 44.84 %
 • Home & Garden 41.04 %
 • How-to & Style 40.77 %
 • Fitness & Yoga 40.17 %
 • Books and Literature 39.43 %
 • Movies and TV 37.89 %
 • Cars & Motorbikes 36.23 %
 • Business & Careers 36.23 %

RECENT POSTS

113 0

🔎 5 x Magnus Enckell: Hiljaisten aiheiden arvostaja⁣ ⁣ 🇫🇮 Enckell oli haaveilija, joka viihtyi kodin esteettisessä ilmapiirissä. Hänen monien maalaustensa yksinäiset, ikkunasta ulos katsovat henkilöhahmot ilmentävät kaihoa ja haaveellisuutta. ⁣ ⁣ Enckellin myöhäisvaiheen lukuisat kuvat kodin lämmöstä korostavat puolestaan intiimiä yksityisyyttä. Taiteilijalle ominainen arvoituksellinen ja melankolinen ilmapiiri korostuu muutamissa teoksissa kuutamon valaisemista puistomaisemista.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckellin näyttely Ateneumissa 23.10.2020–14.2.2021.⁣ ⁣ 🇸🇪 5 x Magnus Enckell: De tysta motivens vän⁣ ⁣ Enckell var en drömmare som trivdes i hemmets estetiska miljö. I flera målningar återger han en gestalt som ensam ser ut genom ett fönster, vilket vittnar om längtan och drömmeri. ⁣ ⁣ I Enckells senare produktion ingår många återgivningar av hemmets värme, vilket å sin sida framhäver en intim, privat sfär. Den för konstnären typiska gåtfulla och melankoliska stämningen framhävs i några verk i form av ett månbelyst parklandskap. ⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckells utställning på Ateneum 23.10.2020–14.2.2021. ⁣ ⁣ 🇬🇧 5 x Magnus Enckell: A devotee of quiet subjects⁣ ⁣ Enckell was a dreamer who relished the home as an aesthetic space. The lonely characters looking out of the window, appearing in many of his paintings, embody longing and dreaminess. ⁣ ⁣ Enckell’s many late paintings, exuding the warmth of the home, in turn, emphasise intimacy and privacy. The enigmatic and melancholy mood, characteristic of the artist, is emphasised in a few works depicting moonlit park landscapes.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckell exhibition at the Ateneum from 23 October 2020 to 14 February 2021⁣ ⁣ 🎨 Magnus Enckell: Taiteilijan työhuone Kilossa / Ateljéinteriör i Kilo / The Artist’s Studio in Kilo (1920). Kok. / saml. / coll. Sigurd Frosterus, Amos Rex, Helsinki / Helsingfors. Kuva / foto / photo Amos Rex, Stella Ojala.⁣ ⁣ #ateneum #magnusenckell #enckell #finnishart #finnishartist #finnishpainting⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣#taide #taidenäyttely #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

1,327 19

🔎 5 x Magnus Enckell: Meren ja maisemien ihailija⁣ ⁣ 🇫🇮 Enckell viihtyi kesäisin meren äärellä ja teki purjehdusretkiä. Hän työskenteli yhdessä taiteilijaystävineen Suursaarella. Enckellin perhe kokoontui huvilassa Kuorsalossa Haminan edustalla. 1900-luvun alussa uskottiin ulkoilman ja auringonvalon tervehdyttävään vaikutukseen, joka näkyy Enckellin kimmeltävien rantamaisemien tunnelmissa.⁣ ⁣ Myös satamat ja laivat sekä niiden työ ja toimeliaisuus toistuvat taiteilijan maalauksissa. Moni satama-aihe löytyi Helsingistä.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckellin näyttely Ateneumissa 23.10.2020–14.2.2021.⁣ ⁣ 🇸🇪 5 x Magnus Enckell: Havets och landskapets beundrare⁣ ⁣ Sommartid trivdes Enckell vid havet eller ute på seglatser. Han arbetade tillsammans med sina konstnärsvänner på Hogland. Enckells familj samlades i en villa på Kuorsalo utanför Fredrikshamn. I början av 1900-talet trodde man på den friska luftens och solljusets hälsofrämjande inverkan, vilket man kan se i stämningarna i Enckells glittrande strandlandskap.⁣ ⁣ Också hamnar och båtar liksom verksamheten kring dem upprepades i konstnärens målningar. I Helsingfors hittade han flera hamnmotiv.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckells utställning på Ateneum 23.10.2020–14.2.2021.⁣ ⁣ 🇬🇧 5 x Magnus Enckell: An admirer of the sea and landscapes⁣ ⁣ In the summer, Enckell enjoyed the seaside and went on sailing trips. He worked together with his artist friends on the island of Gogland (Suursaari in Finnish). Enckell’s family used to gather at a villa on the island of Kuorsalo off the town of Hamina. In the early 20th century, people believed in the healing effect of sunlight and the outdoors, which is shown in the moods of Enckell’s shimmering beach landscapes.⁣ ⁣ Harbours and ships, as well as the related work and activities, also recur in the artist’s paintings. Many of his harbour subjects were found in Helsinki.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckell exhibition at the Ateneum from 23 October 2020 to 14 February 2021⁣ ⁣⁣ #ateneum #magnusenckell #enckell #finnishart #finnishartist #finnishpainting⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣#taide #taidenäyttely #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

521 5

🇫🇮 Tervetuloa Ateneumiin turvallisesti! ✨ Perjantaista 16.10.2020 alkaen edellytämme yli 15-vuotiailta vierailijoiltamme kasvomaskin käyttöä. ⁣ ⁣ Jos vierailija ei terveydellisistä syistä pysty käyttämään maskia, hänelle tarjotaan visiiri. Käytön jälkeen visiiri desinfioidaan ja laitetaan vähintään 24 tunniksi lepäämään ennen seuraavaa käyttöä.⁣⁣ ⁣⁣ 🇬🇧 Welcome to Ateneum safely! ✨ From Friday 16 October 2020 onwards, visitors over 15 years old are required to wear a face mask. ⁣ ⁣ If the visitor can't wear a mask due to health reasons, we will offer a visor. After each use the visor will be sanitized and it will be put to rest at least for 24 hours before the next use.⁣⁣ ⁣⁣ #ateneum #helsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣#taide #taidenäyttely⁣⁣ #kasvomaski #maskisuositus #wearamask #staysafe⁣⁣ ⁣⁣ 🎨 Magnus Enckell: Seinen rantaa Banks of the Seine (1912)

527 6

🔎 5 x Magnus Enckell: Yksityisten hetkien tallentaja⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🇫🇮 Magnus Enckell oli taitava muotokuvaaja, joka tallensi maalauksiinsa ihmisten sieluntiloja. Maalauksista välittyy taiteilijan harras paneutuminen malliensa sisäiseen maailmaan. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Maalaamalla alastomia ihmisiä Enckell kuvasi ihmisenä olemisen suuria kysymyksiä, tunteita ja ihmisten välisiä kohtaamisia. Enckellin syväluotaavan eroottisen katseen kohteena olivat atleettiset nuoret miesmallit sekä fantasiahahmot, kuten faunit ja bakkantit. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 👉 Magnus Enckellin näyttely Ateneumissa 23.10.2020–14.2.2021.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🇸🇪 5 x Magnus Enckell: De privata ögonblickens målare⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Magnus Enckell var en skicklig porträttmålare som återgav individernas sinnesstämning i porträtten. I målningarna kan man se konstnärens uppriktiga strävan att sätta sig in i modellernas inre värld. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Genom att måla nakna människor beskrev Enckell människolivets stora frågor, känslor och möten mellan människor. De atletiska unga manliga modellerna och fantasifigurerna såsom fauner och backanter, var föremål för Enckells djuplodande erotiska blick. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 👉 Magnus Enckells utställning på Ateneum 23.10.2020–14.2.2021.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🇬🇧 5 x Magnus Enckell: A capturer of private moments⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Magnus Enckell was a skilled portraitist who captured his subjects’ states of mind in his paintings. The paintings convey the artist’s immersion in the inner worlds of his subjects.⁣⁣ ⁣⁣ By painting nudes, Enckell portrayed the big questions of human existence, emotions, and encounters between people. Enckell’s intense erotic gaze was directed at athletic young male models, as well as fantasy characters such as fauns and bacchantes.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 👉 Magnus Enckell exhibition at the Ateneum from 23 October 2020 to 14 February 2021⁣⁣⁣ ⁣⁣ 🎨 Magnus Enckell: Kuoleva Adonis Den döende Adonis The Dying Adonis, 1915. Villa Gyllenberg Signe and Ane Gyllenberg Foundation, Helsinki. 📷 Signe ja Ane Signe and Ane Gyllenberg Foundation, Matias Uusikylä.⁣ ⁣ #ateneum #magnusenckell #enckell #finnishart #finnishartist #finnishpainting⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣#taide #taidenäyttely⁣⁣⁣⁣

896 5

🔎 5 x Magnus Enckell: Myyteistä ammentava uudistaja⁣ ⁣ 🇫🇮 Myytit ja antiikin tarinat kiinnostivat Enckelliä hänen koko uransa ajan. Mytologia oli Enckellille tuttua nuoruudesta lähtien, sillä hänen rovasti-isänsä toimi yliopistolla kreikan kielen dosenttina. ⁣ ⁣ Narkissos, Aatami ja Eeva sekä eroottiset bakkantit ja faunit esiintyvät hänen teoksissaan monin tavoin uudelleen tulkittuina. Myös Matkat Ranskaan, Italiaan ja Espanjaan innoittivat Enckelliä syventymään eurooppalaisen kulttuurin aarteisiin aina kirkkotaiteista renessanssin mestareihin asti.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckellin näyttely Ateneumissa 23.10.2020–14.2.2021.⁣ ⁣ 🇸🇪 5 x Magnus Enckell: Förnyaren som influeras av myter⁣ ⁣ Enckell var under hela sin karriär intresserad av myter och antikens sägner. Mytologin kände han till redan från ungdomen genom att hans far, prosten, var docent i grekiska på universitetet. ⁣ ⁣ Narcissus, Adam och Eva samt de erotiska backanterna och faunerna förekommer i olika nytolkningar i hans verk. Resorna till Frankrike, Italien och Spanien inspirerade också Enckell till att fördjupa sig i den europeiska kulturens skatter allt ifrån kyrkokonst till renässansens mästare. ⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckells utställning på Ateneum 23.10.2020–14.2.2021.⁣ ⁣ 🇬🇧 5 x Magnus Enckell: A myth-savvy reformer⁣ ⁣ Myths and ancient stories intrigued Enckell throughout his career. Mythology was familiar to Enckell from his youth on, as his father, a head priest, worked as a university docent in the Greek language. ⁣ ⁣ Narcissus, Adam and Eve, and erotic bacchantes and fauns appear in his works, reinterpreted in a variety of ways. Enckell’s trips to France, Italy, and Spain inspired him to delve deep into the treasures of European culture, from ecclesiastical art to masters of the Renaissance.⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckell exhibition at the Ateneum from 23 October 2020 to 14 February 2021⁣ ⁣⁣ #ateneum #magnusenckell #enckell #finnishart #finnishartist #finnishpainting⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣#taide #taidenäyttely⁣⁣⁣⁣ #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

430 5

"Minulle on tärkeää viestiä elokuvan kautta myös lapsikatsojille, että museo on makea paikka." 👌⁣⁣ ⁣⁣ Maria Sid on ohjannut elokuvan Risto Räppääjä ja väärä Vincent, jota on kuvattu myös Ateneumissa. Kuinka kuvaukset museossa sujuivat? Lue juttu Ateneumin sivuilla: ateneum.fi/kuukauden-vieras⁣⁣ ⁣⁣ Muista myös Ateneumin lasten lauantai tänään la 10.10. klo 11–15! Tapaa Risto Räppääjä -elokuvan näyttelijöitä, maalaa taidepajassa ja lähde opastuksille. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille!⁣⁣ ⁣⁣ ⁣#ateneum #museo #museot #mariasid #ristoräppääjä #ristoräppääjäjaväärävincent #elokuva #leffa #helsinki ⁣ ⁣ 📷 Solar Films / Marek Sabogal

286 0

🇫🇮 Kaipaatko mukavaa tekemistä syyslomaviikolle ti–pe 13.–16.10? Ateneumin taidemuseo ja Apu Juniori kutsuvat kaikki alakoululaiset perheineen taiteen pariin! ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 🔸️ Lasten Tiesitkö?-luennoilla taiteen asiantuntijat kertovat innostavasti omasta erityisalastaan. Keskiviikkona klo 13 ja 15 aiheena on Taiteilijan selfie, josta kertoo kuvataiteilija ja Helsingin yliopiston piirustusmestari Vappu Rossi. Torstaina klo 13 ja 15 aiheena on "Konservaattori on taiteen salapoliisi": jännittävän työn salat paljastaa johtava konservaattori Kirsi Hiltunen.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🔸️Tule juttelemaan Haavoittuneesta enkelistä teoksen hyvin tuntevan oppaan kanssa ja osallistu Aikamatkalla-näyttelyintroille.⁣⁣ ⁣ 🔸️Muista myös Ateneum Bistron syyslomaherkut ja museokaupan tarjoukset – myös verkkokaupassa museoshop.fi! Koko ohjelma verkkosivuillamme ateneum.fi.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 💞 Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille! Aikuisille ohjelma sisältyy museolipun hintaan. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan osallistujamääriä rajoittamalla. ⁣⁣Toivomme aikuisten käyttävän kasvomaskia.⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ 🇬🇧 Spendind the autumn holiday in Helsinki Tue–Fri 13 to 16 October? Check our special program for children! Free admission for under 18-year-olds, for adults the program is included in the museum's entrance fee. We take care of the safety of the audience by limiting the attendance of the event. ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ 📷  Kansallisgalleria / Finnish National Gallery / Jenni Nurminen⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ #ateneum #syysloma #lapsille #lapset #perheet #perheille⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

977 2

🔎 5 x Magnus Enckell: Introvertti edelläkävijä⁣⁣⁣ ⁣ 🇫🇮 Enckellin taide ihastutti ja kauhistutti aikalaisia. Nuoruuden täysin mustasävyiset poika-aiheiset kuvat uudistivat maalaustaidetta radikaalisti. Myöhemmin hän valitsi toisen äärilaidan ja ryhtyi taiteessaan sateenkaaren värien puolestapuhujaksi. ⁣⁣⁣ ⁣ Enckell oli myös taide-elämän monipuolinen vaikuttaja: hän perusti Suomen ensimmäisen itsenäisen taiteilijaryhmän Septemin edustamaan uutta taidesuuntaa. Enckell vei myös Suomen taidetta Pariisin kansainvälisille areenoille.⁣⁣⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckellin näyttely Ateneumissa 23.10.2020–14.2.2021.⁣⁣⁣ ⁣ ⁣⁣⁣ 🇸🇪 5 x Magnus Enckell: En introvert banbrytare⁣⁣⁣ ⁣ Enckells konst fängslade och skrämde hans samtida. Hans ungdomsverk med pojkmotiv i enbart svarta toner innebar en radikal förnyelse av målarkonsten. Senare valde han en annan ytterlighet och började förorda regnbågens färger. ⁣⁣⁣ ⁣ Enckell var också en mångsidig opinionsbildare inom konstlivet: han grundade Finlands första självständiga konstnärsgrupp Septem som företrädde en ny konstinriktning. Enckell förde också ut finsk konst till Paris internationella arenor. ⁣⁣⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckells utställning på Ateneum 23.10.2020–14.2.2021.⁣⁣⁣ ⁣ ⁣⁣⁣ 🇬🇧 5 x Magnus Enckell: An introverted pioneer ⁣⁣⁣ ⁣ Enckell’s art fascinated and terrified his contemporaries. His completely black-toned paintings of boys radically reformed painting. He later opted for the other extreme, and became an advocate of all the colours of the rainbow in his art. ⁣⁣⁣ ⁣ Enckell was also an influential figure in many areas in the world of art: he founded Finland’s first independent group of artists, Septem, to represent a new art movement. Enckell also took Finnish art to international arenas in Paris.⁣⁣⁣ ⁣ 👉 Magnus Enckell exhibition at the Ateneum from 23 October 2020 to 14 February 2021.⁣⁣⁣ ⁣ ⁣#ateneum #magnusenckell #enckell #finnishart #finnishartist #finnishpainting⁣⁣ ⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣#taide #taidenäyttely⁣⁣⁣ ⁣ #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

630 5

🇫🇮 Kaipaatko mukavaa tekemistä syyslomaviikolle ti–pe 13.–16.10? Ateneumin taidemuseo ja Apu Juniori kutsuvat kaikki alakoululaiset perheineen taiteen pariin! ⁣ ⁣ 🔸️ Tule juttelemaan Haavoittuneesta enkelistä teoksen hyvin tuntevan oppaan kanssa sekä osallistumaan lapsille tarkoitetuille Tiesitkö?-luennoille ja Aikamatkalla-näyttelyintroille. ⁣ ⁣ 🔸️ Muista myös Ateneum Bistron syyslomaherkut ja museokaupan tarjoukset – myös verkkokaupassa museoshop.fi! Koko ohjelma verkkosivuillamme ateneum.fi.⁣ ⁣ 💞 Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille! Aikuisille ohjelma sisältyy museolipun hintaan. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan osallistujamääriä rajoittamalla. ⁣ ⁣ 🇬🇧 Spendind the autumn holiday in Helsinki Tue–Fri 13 to 16 October? Check our special program for children! Free admission for under 18-year-olds, for adults the program is included in the museum's entrance fee. We take care of the safety of the audience by limiting the attendance of the event. ⁣ ⁣ 🎨 Eero Järnefelt: Maisema Kolilta / Landscape from Koli, 1928, yksityiskohta / detail⁣ ⁣ 📷 Kansallisgalleria / Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen⁣ ⁣ #ateneum #syysloma #lapsille #lapset #perheet #perheille⁣ ⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣⁣ ⁣ #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

531 2

🇫🇮 “Yhdessä käydyt keskustelut avasivat myös minulle uusia näkökulmia Suomen taiteen klassikkoteoksiin." Näin kirjoittaa Ateneumin opas Anna kokemuksestaan suomen kielen oppimista vahvistavan Kaikuu-kierroksen vetäjänä. Kurkista kulissien taakse ja lue blogi: 👉 museokaikuu.fi/blogi⁣⁣ ⁣ Kaikuu-hankkeemme tuo suomen kielen opiskelijoita Ateneumiin keskustelemaan taiteesta ja sen monista merkityksistä. ⁣ ⁣ 🇬🇧 “Our discussions opened up new perspectives to the classics of Finnish art also for me", says Anna, a guide at the Ateneum about her experiences of guiding Kaikuu-tours.⁣ ⁣ Our 'Kaikuu' project welcomes students of Finnish language to Ateneum to discuss about art and its many meanings. Read more: 👉 museokaikuu.fi⁣/en⁣⁣ ⁣⁣ #museokaikuu #ateneum #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot⁣⁣ ⁣⁣ 📷: Helka Miettunen

695 2

🇫🇮 Kaipaatko mukavaa tekemistä syyslomaviikolle ti–pe 13.–16.10? Ateneumin taidemuseo ja Apu Juniori kutsuvat kaikki alakoululaiset perheineen taiteen pariin! ⁣ ⁣ Tule juttelemaan Haavoittuneesta enkelistä teoksen hyvin tuntevan oppaan kanssa sekä osallistumaan lapsille tarkoitetuille Tiesitkö?-luennoille ja Aikamatkalla-näyttelyintroille. Muista myös Ateneum Bistron syyslomaherkut ja museokaupan tarjoukset – myös verkkokaupassa museoshop.fi! Koko ohjelma verkkosivuillamme ateneum.fi.⁣ ⁣ 💞 Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille! Aikuisille ohjelma sisältyy museolipun hintaan. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan osallistujamääriä rajoittamalla. ⁣ ⁣ 🇬🇧 Spendind the autumn holiday in Helsinki Tue–Fri 13 to 16 October? Check our special program for children! ⁣ ⁣ 💞 Free admission for under 18-year-olds, for adults the program is included in the museum's entrance fee. We take care of the safety of the audience by limiting the attendance of the event. ⁣ ⁣ 🎨 Hugo Simberg: Haavoittunut Enkeli / The Wounded Angel, 1903⁣ ⁣ 📷 Kansallisgalleria / Finnish National Gallery / Pirje Mykkänen⁣ ⁣ #ateneum #syysloma #lapsille #lapset #perheet #perheille⁣ ⁣⁣⁣ #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣⁣ ⁣ #arttrip #artexploration #arttour⁣ ⁣#travelforart

503 0

🇫🇮 Olet lämpimästi tervetullut Ateneumin näyttelyihin ja tapahtumiin! Pidämme huolta turvallisuudestasi ja rajoitamme tilaisuuksien henkilömäärää.⁣ ⁣ 🇬🇧 You are warmly welcome to attend Ateneum's exhibitions and events! Your safety is important for us. We also restrict the visitor amount of our events.⁣ ⁣ 😷 Suosittelemme kasvomaskin käyttöä – muista myös hyvä käsihygienia. | We recommend using a face mask – also remember good hand hygiene.⁣ ⁣ 🏛️ Suurissa näyttelysaleissamme on tilaa jokaiselle. | In our spacious exhibition galleries there's room for every visitor.⁣ ⁣ 👛 Voit ostaa lippusi etukäteen verkkokaupastamme. | You can buy your ticket in advance from our webshop 👉 museoshop.fi.⁣ ⁣ ✨ Siivoamme kosketuspinnat kolme kertaa päivässä.  We clean all our touchable surfaces three times a day.⁣ ⁣ 💞 Pidämme sinuun turvavälin – pidä se myös muihin. | The Ateneum staff keeps a safe distance from you – remember to keep it also to other visitors.⁣ ⁣ 🖐️ Tulethan vain terveenä.  Please come only in good health.⁣ ⁣ Lue kaikki ohjeemme turvalliseen museovierailuun | Read all our instructions for a safe museum visit 👉 ateneum.fi⁣ ⁣ 📷 Kansallisgalleria | Finnish National Gallery | Jenni Nurminen⁣ ⁣ #ateneum #helsinki #myhelsinki #finland⁣ ⁣#artmuseum ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#museums #museot ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ #stayhealthy #turvallisestimuseoon #turvaväli #turvavälitkunnossa

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Finland to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

51.3K
-
2.70 %
Finland Actors
6.4K
150 / post
4.50 %
Finland Health & Fitness, Cooking, Food & Drink
7.1K
690 / post
0.10 %
Finland Art, Design, DIY & Crafts, Education, Architecture
26.5K
-
2.40 %
Finland Travel, Fashion
194.7K
7K / post
5.70 %
Finland Fashion, Celebrities
29.1K
-
2.90 %
Finland
8.9K
272 / post
3.60 %
Finland Photography, Nature & Outdoors
2.2K
67 / post
2.90 %
Finland Hair & Beauty, DIY & Crafts, Fashion
41.9K
-
2.60 %
Finland Fashion, Lifestyle, Styling
44.8K
312 / post
4.30 %
Finland
36.8K
720 / post
1.70 %
Finland Fashion, Hair & Beauty, Celebrities, Design
1.2K
-
65.60 %
Finland Coaching, Fitness
13.5K
-
1.80 %
Finland Nature
94.7K
-
4.80 %
Finland
4.9K
-
6.50 %
Finland Music