Lc_waikikiarmenia's Instagram Audience Analytics and Demographics

ash▓▓▓▓▓@mail.ru
+37▓▓▓▓▓05
Armenia
18–24

Business Category

Personal Goods & General Merchandise Stores

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF LC_WAIKIKIARMENIA

85.3% of lc_waikikiarmenia's followers are female and 14.7% are male. Average engagement rate on the posts is around 0.10%. The average number of likes per post is 117 and the average number of comments is 14.

Lc_waikikiarmenia loves posting about Fashion.

Check lc_waikikiarmenia's audience demography. This analytics report shows lc_waikikiarmenia's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
69,436
Avg Likes
117
Avg Comments
14
Posts
4,062
Global Rank
1,246,840
Country Rank
-
Category Rank
-

GENDER OF ENGAGERS FOR LC_WAIKIKIARMENIA

Female
85.3 %
Male
14.7 %

AUDIENCE INTERESTS OF LC_WAIKIKIARMENIA

 • Luxury Goods 71.57 %
 • Business & Careers 71.47 %
 • Art & Design 68.43 %
 • Cars & Motorbikes 67.40 %
 • Beauty & Fashion 66.88 %
 • Sports 63.80 %
 • Movies and TV 62.01 %
 • Music 59.72 %
 • Fitness & Yoga 35.02 %
 • Children & Family 30.96 %
 • Tobacco & Smoking 30.96 %
 • Clothes, Shoes, Handbags & Accessories 30.96 %
 • Pets 26.89 %

RECENT POSTS

146 2

LC Waikiki հագուստ ողջ ընտանիքի համար 💙 Մանկական զգեստներ 100% բամբակյա բաղադրությամբ 🧶 Արժեքը՝ 5590Դ Կոդը՝ 0S9182Z1

88 0

LC Waikiki հագուստ ողջ ընտանիքի համար 💙 Մանկական զգեստներ 100% բամբակյա բաղադրությամբ 🧶 Արժեքը՝ 4990Դ Կոդը՝ 0SN250Z1

90 0

LC Waikiki հագուստ ողջ ընտանիքի համար 💙 Մանկական զգեստներ 100% բամբակյա բաղադրությամբ 🧶 Արժեքը՝ 5590Դ Կոդը՝ 0S9182Z1

70 8

Շտապեք, այսօր զեղչի վերջին օրն է 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 0SN117Z1

217 41

Շտապեք, այսօր զեղչի վերջին օրն է 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 0S2685Z1

172 38

Զեղչի ավարտին մնաց 2 օր 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 0SK778Z1

105 14

Զեղչի ավարտին մնաց 2 օր 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 0SB133Z1

63 6

Զեղչի ավարտին մնաց 2 օր 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 0SM883Z1

102 12

Զեղչի ավարտին մնաց 2 օր 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 9WL214Z1

92 8

Զեղչի ավարտին մնաց 2 օր 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 9WI850Z1

80 6

Զեղչի ավարտին մնաց 2 օր 📣 25% զեղչ LC Waikiki ողջ ն որ տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒 Կոդ՝ 9WJ055Z1

231 49

🐘 Happy boy 🐘 25% զեղչ LC Waikiki ողջ նոր տեսականին առցանց գնման դեպքում ❗️ Զեղչի օրերն են՝ 08․04․2020-12․04․2020-ը ներառյալ❗️ Ինչպես նաև մինչև 70% լիկվիդացիոն զեղչ նախորդ տեսականին🔥 Դուք պատվիրեք, իսկ մենք կառաքենք ուղիղ Ձեր տուն🛒

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Armenia to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

17.6K
-
7.80 %
Armenia Travel, Photography, Fashion
5.1K
76 / post
1.10 %
Armenia
94.7K
-
3.10 %
Armenia Singer, Music
8.4K
332 / post
1.50 %
Armenia Technology, Film, Music & Books, Photography, Celebrities
71.5K
883 / post
0.20 %
Armenia Entrepreneur, Business, Celebrities
130.8K
-
4.50 %
Armenia Modeling, Singer, Fashion
25.6K
-
0.40 %
Armenia Modeling, Fashion
47.9K
-
1.70 %
Armenia Modeling, Fashion
2.7K
55 / post
1.60 %
Armenia Celebrities, Animals & Pets, Design
105.2K
-
2.10 %
Armenia Modeling, Actors
9.5K
117 / post
0.70 %
Armenia Celebrities
50.4K
-
0.70 %
Armenia
118K
-
6.60 %
Armenia Singer, Music
31.1K
-
0.10 %
Armenia Art, Beauty
15.3K
-
1.10 %
Armenia Events, Music, Singer, Songwriting