Stefanlofven's Instagram Audience Analytics and Demographics

@stefanlofven

Sweden

Socialdemokraternas partiordförande, Sveriges statsminister. Kontot administreras av Stefan Löfvens medarbetare.
vic▓▓▓▓▓@socialdemokraterna.se
Sweden
25–34

Business Category

Creators & Celebrities

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF STEFANLOFVEN

52.5% of stefanlofven's followers are female and 47.5% are male. Average engagement rate on the posts is around 4.10%. The average number of likes per post is 2469 and the average number of comments is 107.

Stefanlofven loves posting about Design, Interior Design.

Check stefanlofven's audience demography. This analytics report shows stefanlofven's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
62,505
Avg Likes
2,469
Avg Comments
107
Posts
553
Global Rank
173,272
Country Rank
512
Category Rank
264

GENDER OF ENGAGERS FOR STEFANLOFVEN

Female
52.5 %
Male
47.5 %

AUDIENCE INTERESTS OF STEFANLOFVEN

  • Photography 52.26 %
  • Art & Design 48.67 %
  • Beauty & Fashion 48.47 %

RECENT POSTS

1,636 54

I juni 2016 röstade Storbritannien för att lämna EU. Processen har sedan dess varit utdragen och vi vet fortfarande inte hur det kommer sluta. Det finns en risk för att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Det skapar osäkerhet för svenskar i Storbritannien, britter i Sverige och för företag som handlar med landet. Regeringen är förberedda för ett sådant scenario och arbetar tillsammans med myndigheter, civilsamhället och näringslivet för att hantera konsekvenserna av ett utträde utan avtal. Ett exempel är AstraZeneca som jag besökte i Södertälje i dag. De har valt att dubblera delar av sin testverksamhet så att den också finns i Sverige, för att kunna fortsätta sälja sina läkemedel i EU. Men det är fortfarande några veckor kvar innan Storbritannien lämnar, så det finns en chans att det blir ett utträde under ordnade former. Det vore det bästa för alla. Läs mer på regeringen.se/brexit

1,710 72

Under förra mandatperioden kom ‪350 000‬ fler människor i arbete. 100 ‪000 av dem i välfärden‬. Sysselsättningen är nu historiskt sett hög. Men samtidigt är det stora skillnader i landet och vi ser också tecken på avmattning. I dag var jag tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Gävleborg, och där är läget särskilt bekymmersamt. Trots att arbetslösheten pressats tillbaka även här så är den fortfarande för hög. Särskilt bland ungdomar. Nu lägger regeringen om kursen från Moderaternas och Kristdemokraternas budget som beslutades i december förra året, och satsar på tydliga insatser för att fler ska komma i arbete. Vi har presenterat ett nytt jobbpaket på 1,3 miljarder kronor. Samtidigt som Arbetsförmedlingen nu reformeras ökar vi också satsningen på Kunskapslyftet för fler statligt finansierade utbildningsplatser i hela landet. Under dagen besökte vi bland annat Yrkesvux i Gävle där några av alla de som nu tar del av Kunskapslyftet studerar, och därefter besökte vi Göranssonska skolan i Sandviken. Vi deltog också på Industridagen i Sandviken och där var budskapet tydligt; fortsätt satsa på mer utbildningsplatser, och i det livslånga lärandet, så att industrin kan fortsätta att växa och konkurrera på världsmarknaden utifrån en stark bas i Sverige. Mycket återstår att göra för att bekämpa arbetslösheten och rusta fler för att ta de nya jobb som växer fram. Och de förslag som regeringen presenterade i budgeten för nästa år är viktiga steg för att nå dit.

3,606 236

Annika Strandhäll har av privata skäl valt att avgå som socialförsäkringsminister. Jag har full respekt för Annika Strandhälls besked och stor förståelse för att hon i en svår situation vill ha mer tid med sin familj. Annika Strandhäll har arbetat hårt mot ekonomiska klyftor och för ökad jämlikhet och jämställdhet. Under hennes tid som statsråd har regeringens politik bidragit till att pensionärer, barnfamiljer och inte minst ensamstående föräldrar fått en bättre ekonomi. Barnbidraget och underhållsstöd har höjts och från och med nästa år höjs pensionen för de pensionärer som idag har det allra tuffast ekonomiskt. Det är ett konkret och tydligt resultat av Annika Strandhälls politiska hantverk. Annika Strandhäll har alltid sin utgångpunkt i både ideologi och de samhällsproblem människor upplever i sin vardag. När hon är redo är jag säker på att vi kommer att få se mer av Annika Strandhäll. Jag kommer inom en mycket snar framtid att återkomma till frågan om vem som blir ny socialförsäkringsminister.

4,022 93

Estoniakatastrofen skakade om vårt land, förändrade liv och påverkade på olika sätt många människor. Hundratals dog. Andra överlevde, men kom hem med egna minnen från det som blev en hel nations trauma. Och många förlorade sin make eller maka, sitt barn, eller någon annan närstående. I dag när jag deltog vid minnesceremonin vände jag mig särskilt till er som förlorade någon ni älskade när M/S Estonia förliste för 25 år sedan. För den som förlorat en anhörig, finns alltid en saknad. På varje högtid eller fest, finns en tom stol. Det vi kan göra är att minnas de omkomna och dela de anhörigas sorg. Som det står på monumentet vid Galärvarvskyrkogården i Stockholm där minnesceremonin ägde rum; ”Deras namn och deras öde vill vi aldrig glömma”. Vi ska dela de efterlevandes saknad. Vi ska hedra minnet av de omkomna. Och vi ska aldrig glömma deras namn eller öde.

1,796 130

De problem vi har i Sverige kan bara lösas genom ett starkare samhälle, där vi samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för vår trygghet och sammanhållning. Vi har skapat ordning och reda i statsfinanserna. Statsskulden är den lägsta sedan 1977, 350 000 fler arbetar och vi har gjort historiskt stora investeringar i välfärden, på miljö och klimat och de stora trygghetsfrågorna; från förbättrad ekonomi för pensionärer till stora satsningar på polisen. I budgetpropositionen för 2020 som Magdalena Andersson presenterade i dag tar vi nya initiativ. Polisen får sin största anslagsökning i modern tid. Över en och en halv miljon pensionärer får mer pengar i plånboken. Vi gör det möjligt att anställa fler lärare, undersköterskor och sjuksköterskor. Jag är glad att vi socialdemokrater nu kan genomföra flera av de reformer vi gick till val på. Samtidigt har partierna vi samarbetar med i riksdagen fått igenom flera av sina förslag. Genom ett brett samarbete med Januariavtalet som grund håller vi högerextremismen borta från makten, och framför allt fortsätter vi rusta Sverige och lösa samhällsproblemen tillsammans.

1,845 42

En av de främsta grunderna för ojämlikhet och klyftor i vårt land är arbetslöshet. Den som saknar arbete berövas det sociala sammanhanget, meningen som ett väl utfört arbete kan ge och friheten som kommer av att göra rätt för sig och försörja sig själv. Under förra mandatperioden kom 350 000 fler människor i arbete och sysselsättningen är nu historiskt sett hög. Men det är inte nog. Kampen mot arbetslösheten ska fortsätta. Genom budgetsamarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kan vi presentera ett nytt jobbpaket, där vi lägger om kursen från den budget som beslutades i december förra året och satsar på tydliga insatser för att fler ska komma i arbete. Arbetsförmedlingen ska reformeras, vi ska säkra välfärdens kompetensförsörjning och företagen ska få tag på den kompetens de behöver för att kunna fortsätta skapa jobb i Sverige. Vi inför också ett intensivår med språkintensiva och yrkesnära insatser för nyanlända som har chans att snabbt komma i arbete. Kunskapslyftet byggs ut och omfattar nästa år 93 000 statligt finansierade utbildningsplatser i hela landet. Vi bygger också ut Yrkeshögskolan och stärker tillgången till utbildningsplatser runt om i landet för att göra det lättare att studera vidare oavsett var man bor. Alla som kan jobba ska jobba, och de förslag som regeringen nu presenterar är viktiga steg för att nå dit.

1,596 76

När vi socialdemokrater gick till val förra året var ett av våra viktigaste vallöften att fortsätta investera i en bättre skola. Vi fick också genomslag för flera av våra förslag i Januariavtalet, och nu kan vi presentera flera viktiga skolsatsningar i budgeten för nästa år: Vi fördubblar satsningen på att anställa lärarassistenter som kan se till att lärarna får tid för sitt viktiga kärnuppdrag – att undervisa. Från och med nästa år kommer satsningen motsvara 6 000 lärarassistenter. Vi förstärker det statliga stödet för stärkt likvärdighet så att skolan kan vara som starkast där utmaningarna är som tuffast. Nästa år satsar regeringen 4,9 miljarder kronor, där alla får del av resurserna men där mest går till de skolor som behöver dem bäst. Vi inför steg för steg ett nationellt professionsprogram för att se till att lärare och rektorer får fortbildning genom hela yrkeslivet. Det är viktigt för att stärka läraryrkets attraktivitet. Förra mandatperioden gjorde vi stora investeringar för att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och sätta trygghet och studiero i centrum i svensk skola. Det har bland annat bidragit till 31 000 fler anställda i svensk skola sedan 2014. I den budget som regeringen lägger fram genom samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna fortsätter vi arbetet. Sverige har haft ett av världens mest högpresterande och jämlika skolsystem. Dit ska vi nå igen. Även om vi har en lång väg kvar är de förslag regeringen nu presenterat viktiga steg på vägen.

2,214 66

Regeringen har i dag presenterat ett äldrepaket som ger en miljon pensionärer sänkt skatt från årsskiftet. För en person med en inkomst på 21 000 kronor i månaden innebär det ungefär 2 500 kronor i lägre skatt per år. Samtidigt förbättrar vi grundskyddet för pensionärer, vilket riktar in sig på de som har det svårast ekonomiskt. Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad och taket i bostadstillägget för pensionärer höjs. Det gynnar främst kvinnor och ensamstående. Min mamma arbetade som hemsamarit. Det är ett gammalt namn på det vi i dag kallar vårdbiträden som arbetar inom hemtjänsten. Och jag vet hur mycket min mammas jobb betydde, både för henne och de kvinnor och män hon besökte. Kanske är det därför som jag ser behandlingen av våra äldre, och de som jobbar med dem, som ett tecken på hur starkt samhället är. De förslag vi presenterat är viktiga vallöften från oss socialdemokrater, som nu blir verklighet nästa år. De gör att vi kan fortsätta bygga samhället starkt. Utöver dessa satsningar genomför vi flera riktade insatser för att äldre som är i större behov av samhällets stöd ska få det. Det är insatser för äldre med en demenssjukdom och resurser för att anordna aktiviteter som bryter ofrivillig ensamhet hos äldre. Regeringen kommer också ta fram en nationell anhörigstrategi. Nästan var femte svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående, exempelvis äldre. Det behövs en strategi för att förbättra samspelet mellan vården, omsorgen och anhöriga – och se till att anhörigomsorgen är det frivilliga åtagande som det ska vara. Anhöriga ska vara trygga med att den omsorg som samhället erbjuder är av god kvalitet. Allt detta är viktiga delar för att öka tryggheten för de som har varit med och byggt vårt land.

8,089 520

I dag är det 16 år sedan Anna Lindh togs ifrån oss. Jag tänker ofta på hur Sverige och världen sett ut om hon hade fått leva. Eller vad hon hade sagt om hon visste hur världen ser ut idag. Men lika ofta finner jag vägledning och råd i alla hennes ord och gärningar. Hon finns med oss samtidigt som hon för alltid är saknad. Foto: Ola Torkelsson

2,556 70

Skolstart och gula löv i all ära, men för en statsminister är riksmötets öppnande det riktiga hösttecknet. I dagens regeringsförklaring har jag presenterat inriktning och viktiga reformer för det kommande året, med målet att Sverige ska bli tryggare och samhället starkare. Jag presenterade också de nya socialdemokratiska statsråden i min regering som jag här vill presentera lite närmare. Ann Linde som fram tills nu har varit utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor blir utrikesminister. Hon har arbetet med utrikespolitik i olika former under många år. Hon har en gedigen kunskap och ett stort kontaktnät över hela världen, som helt säkert kommer göra nytta i hennes nya roll som utrikesminister. Anna Hallberg blir ny utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. Anna Hallberg kommer närmast från rollen som vice VD på Almi företagspartner. Anna Hallbergs bakgrund i näringslivet kommer att vara en stor tillgång för svensk utrikeshandel och svenska jobb, särskilt i en tid som präglas av handelskrig och en allt tuffare internationell konkurrens. Ny arbetsmarknadsminister blir Eva Nordmark. Eva har över 20 års erfarenhet av fackligt arbete, de senaste åtta åren har hon varit ordförande för TCO, tjänstemännens centralorganisation. Eva Nordmark har även lång politisk erfarenhet. Hon kom redan som 19-åring in i kommunfullmäktige i Luleå och var socialdemokratisk riksdagsledamot under åren 1995-1998. Arbetslösheten har tryckts tillbaka, men det tar fortfarande för lång tid för nyanlända att etablera sig och det är samtidigt svårt för många branscher att rekrytera. Detta är några av de viktiga utmaningar som Eva Nordmark nu kommer ta sig an. Arbetsmarknadspolitiken står inför stora förändringar. Men målet är detsamma: alla som kan jobba, ska jobba.

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Sweden to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

112K
7K / post
4.00 %
Sweden Design, Interior Design, Architecture, Photography, Technology, Travel, Nature & Outdoors
13.6K
-
0.10 %
Sweden
43.9K
1K / post
0.60 %
Sweden Coaching, Fitness, Training, Health & Fitness, Food & Drink, Cooking, Education
6.9K
122 / post
1.40 %
Sweden Film, Music & Books, Art
13.4K
45 / post
0.00 %
Sweden Health & Fitness
4.5K
101 / post
3.20 %
Sweden Celebrities
102.5K
-
6.10 %
Sweden Soccer, Design, Interior Design
120.9K
1K / post
3.70 %
Sweden Fitness, Coaching, Training, Health & Fitness, Cooking, Food & Drink, Education, Humor
8.4K
514 / post
0.06 %
Sweden Cooking, Food & Drink, Travel
27.2K
772 / post
1.40 %
Sweden
4.5K
-
7.70 %
Sweden Mountain, Ski, Snowboarding
2.1K
119 / post
7.90 %
Sweden Art, Design
465.7K
-
3.60 %
Sweden Design, Fashion, Interior Design
1.9K
117 / post
7.20 %
Sweden Animals & Pets, Celebrities
2.5K
134 / post
10.30 %
Sweden Celebrities, Fashion